Τρόποι Επικοινωνίας

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: abatsidis@uoi.gr
     
Ιστότοπος: http://users.uoi.gr/abatsidis
     
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Πιθανοτήτων - Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα.
     
Τηλέφωνο: + 30 26510 08232
     
Τηλεφωτοτυπία-Φαξ: + 30 26510 08207
     
Γραφείο: 309α, 3ος Όροφος, Κτίριο Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Ιωάννινα.