Διδακτικό έργο

Προπτυχιακές Σπουδές Τμήματος Μαθηματικών

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές Τμήματος Μαθηματικών

 • Μαθηματική Στατιστική (Μ.Δ.Ε. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Χειμερινό Εξάμηνο).
 • Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα (Μ.Δ.Ε. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Εαρινό Εξάμηνο).


Μαθήματα Προηγούμενων Ακαδημαϊκών Ετών

  Προπτυχιακές Σπουδές

 • Στατιστική Συμπερασματολογία  (6ο Εξάμηνο)
 • Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης   (7ο Εξάμηνο)
 • Θεωρία Αποφάσεων - Bayes (7ο Εξάμηνο)
 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (8ο Εξάμηνο)
 • Βιοστατιστική Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών.
 • Μη-Παραμετρική Στατιστική (μέρος του μαθήματος του 8ου Εξαμήνου Μη-Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα).
 • Διδακτικές Σημειώσεις Εισαγωγή στη Mη Παραμετρική Στατιστική