121:   ΓΡΑΜΜΙΚΗ  ΑΛΓΕΒΡΑ   Ι

Ακαδημαϊκό Έτος:  2011 - 2012


Ιστοσελίδα Μαθήματος:   http://users.uoi.gr/abeligia/LinearAlgebraI/LAI.htmlΓενικές Πληροφορίες

 
                                              Τμήμα  Α'            

          
Αίθουσα 010,  (ισόγειο Τμήματος  Μαθηματικών)              
     
                                             Τμήμα  Β'                      

                     Αίθουσα 001,  (ισόγειο Τμήματος Μαθηματικών)
 • Δευτέρα:   9 - 12. 
  • Θεωρία:  9 - 12.
 • Δευτέρα:  9 - 12.
  • Θεωρία:  9 - 12.
 • Τρίτη:  11 - 13: 
  • Θεωρία:  11 - 13.
 • Τρίτη:  11 - 13: 
  • Θεωρία:  11 - 13.
 • Τετάρτη:  13 - 15: 
  • Ασκήσεις:  13 - 15.

 • Τετάρτη:  13 - 15: 
  • Ασκήσεις:  13 - 15.
Ανακοινώσεις   
 1. [ 4  Νοεμβρίου  2011 ]:  Έναρξη Μαθημάτων:  Δευτέρα  7  Νοεμβρίου 2011.
 2. [ 4  Νοεμβρίου  2011 ]:  Την Τρίτη  8  Νοεμβρίου 2011, θα πραγματοποιηθεί Υποδοχή Πρωτοετών στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μαθηματικών.
 3. [ 14  Νοεμβρίου  2011 ]:  Την Τρίτη  15  Νοεμβρίου 2011, θα πραγματοποιηθεί μόνο η πρώτη ώρα του μαθήματος (11:00 - 12:00), λόγω Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου.
 4. [ 29  Νοεμβρίου  2011 ]:  Την Τετάρτη  30  Νοεμβρίου 2011, το μάθημα των Ασκήσεων 13-15 για το Τμήμα Β' θα πραγματοποιηθεί τις ώρες 15-17 στην ίδια αίθουσα 001, λόγω Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
 5. [ 9  Δεκεμβρίου  2011 ]Ανακοίνωση περί ημερομηνιών δήλωσης - παραλαβής συγγραμάτων με το σύστημα Εύδοξος. 
 6. [ 24  Ιανουαρίου  2012 ]: Το μάθημα των Ασκήσεων της Τετάρτης 25 Ιανουαρίου 2012 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012 και ώρα:  3-5.
 7. [ 6  Φεβρουαρίου  2012 ]: Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 και την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 θα γίνουν επιπρόσθετα μαθήματα στις ώρες 13:00 - 14:00. 
 8. [ 20  Φεβρουαρίου  2012 ]:  Προστέθηκε (βλέπε παρακάτω) ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος σε ένα αρχείο 128 σελίδων, το οποίο περιέχει:  (a) τα 9 Φυλλάδια Ασκήσεων,  (b) τα 9 Φυλλάδια Προτεινόμενων Ασκήσεων Προς Λύση,  (c) τα 10 Φυλλάδια Επίλυσης Επιλεγμένων Ασκήσεων,  (d)  τα 11 Φυλλάδια Δοκιμασιών 15 Λεπτών στην τάξη καθώς και τις λύσεις του,  (e) επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό.    

Ιστορικά Στοιχεία


Βλέπε επίσης και τους σχετικούς συνδέσμους:

Φυλλάδια Ασκήσεων

                                                Φυλλάδια Ασκήσεων                                         
                                    Προτεινόμενες Ασκήσεις Προς Λύση                            
1.   [16 - 11 - 2011]  1ο Φυλλάδιο Ασκήσεων
1.  [16 - 11 - 2011]   1ο Φυλλάδιο Προτεινόμενων Ασκήσεων προς Λύση
2.   [23 - 11 - 2011]  2ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 2.  [23 - 11 - 2011]   2ο Φυλλάδιο Προτεινόμενων Ασκήσεων προς Λύση
3.   [30 - 11 - 2011]  3ο Φυλλάδιο Ασκήσεων   3.  [30 - 11 - 2011]   3ο Φυλλάδιο Προτεινόμενων Ασκήσεων προς Λύση  
4.   [14 - 12 - 2011]  4ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 4.  [14 - 11 - 2011]   4ο Φυλλάδιο Προτεινόμενων Ασκήσεων προς Λύση
5.   [21 - 12 - 2011]  5ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 5.  [21 - 11 - 2011]   5ο Φυλλάδιο Προτεινόμενων Ασκήσεων προς Λύση
6.   [11 - 1 - 2012]    6ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 6.  [11 - 1 - 2012]     6ο Φυλλάδιο Προτεινόμενων Ασκήσεων προς Λύση
7.   [25 - 1 - 2012]    7ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 7.  [25 - 1 - 2012]     7ο Φυλλάδιο Προτεινόμενων Ασκήσεων προς Λύση
8.  [8 - 2 - 2012]       8ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 8.  [8 - 2 - 2012]       8ο Φυλλάδιο Προτεινόμενων Ασκήσεων προς Λύση    
9.  [15 - 2 - 2012]     9ο Φυλλάδιο Ασκήσεων  9.  [17 - 2 - 2012]     9ο Φυλλάδιο Προτεινόμενων Ασκήσεων προς Λύση 


Επίλυση Επιλεγμένων Ασκήσεων
 1. [22 - 11 - 2011]  Φυλλάδιο 1.
 2. [29 - 11 - 2011]  Φυλλάδιο 2.
 3. [10 - 12 - 2011]  Φυλλάδιο 3.
 4. [22 - 11 - 2011]  Φυλλάδιο 4
 5. [10 - 1 - 2012]    Φυλλάδιο 5
 6. [17 - 1 - 2012]    Φυλλάδιο 6
 7. [23 - 1 - 2012]    Φυλλάδιο 7
 8. [6 - 2 - 2012]      Φυλλάδιο 8
 9. [10 - 2 - 2012]    Φυλλάδιο 9
 10. [17 - 2 - 2012]    Φυλλάδιο 10

Δοκιμασία 15 Λεπτών στην Τάξη (Quiz)
 1. Τετάρτη  16 Νοεμβρίου 2011:    Test 1   Λύση
 2. Τετάρτη  23 Νοεμβρίου 2011:    Test 2   Λύση
 3. Τετάρτη  30 Νοεμβρίου 2011:    Test 3   Λύση
 4. Τετάρτη   7 Δεκεμβρίου 2011:    Test 4   Λύση
 5. Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011:    Test 5   Λύση
 6. Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011:    Test 6   Λύση
 7. Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012:    Test 7   Λύση
 8. Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012:    Test 8   Λύση
 9. Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012:    Test 9   Λύση
 10. Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012:   Test 10   Λύση
 11. Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2012:    Test 11   Λύση

Μέσος Όρος βαθμολογίας:

 1. Τμήμα Α'
 2. Τμήμα Β'

Στις παραπάνω καταστάσεις αποτυπώνεται ο μέσος όρος βαθμολογίας (με άριστα το 1) των 10 καλύτερων δοκιμασιών για κάθε φοιτητή, από τις 11 δοκιμασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος.  Στις καταστάσεις δεν περιέχονται ονόματα φοιτητών οι οποίοι είτε παρέδωσαν μόνο μία δοκιμασία ή ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι μικρότερος του 0.1.  


Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθήματος σε ένα αρχείο:

(Περιέχει όλα τα παραπάνω αρχεία καθώς και επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό)Τελικός Βαθμός Μαθήματος = Μέσος Όρος Βαθμολογίας Δοκιμασίας 15 Λεπτών στην Τάξη + Βαθμός Γραπτής Εξέτασης Φεβρουαρίου.
   

Ύλη του Μαθήματος
 1. Η 'Aλγεβρα των mxn πινάκων και εφαρμογές.
 2. Θεωρία Οριζουσών.
 3. Υπολογισμός αντιστρόφου αντιστρεψίμου πίνακα.. 
 4. Κλιμακωτοί και ισχυρά κλιμακωτοί πίνακες. Βαθμίδα πίνακα.   
 5. Γραμμικά συστήματα και εφαρμογές.
 6. Διανυσματικοί χώροι.
 7. Γραμμικές απεικονίσεις
 8. Ο χώρος L(E,F) των γραμμικών απεικονίσεων.
 9. Υπόχωροι.
 10. Βάσεις.
 11. Διάσταση.
 12. Βαθμίδα γραμμικής απεικόνισης και βαθμίδα πίνακα. Η μέθοδος των ελασσόνων οριζουσών.
 13. Θεμελιακή εξίσωση διάστασης και οι εφαρμογές της. Διάσταση αθροίσματος υπόχωρων. Κριτήριο Συμβιβαστότητας, και εφαρμογές στην επίλυση γενικών Γραμμικών Συστημάτων.
 14. Πίνακας γραμμικής απεικόνισης.
 15. Πίνακας αλλαγής βάσης.
 16. Ο ισομορφισμός L(E,F) ≈ Mmxn(K).
 17. Ισοδύναμοι πίνακες  και όμοιοι πίνακες.
 18. Ορίζουσα ενός ενδομορφισμού.
Ύλη Μαθήματος ανα Εβδομάδα Διδασκαλίας


Βιβλιογραφία και Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 1. Ασκήσεις Γραμμικής 'Aλγεβρας  (Ν. Μαρμαρίδης - Κ. Μέξης)
 2. Στοιχεία Γραμμικής 'Aλγεβρας (Α. Μπεληγιάννης)

 Σχετικά  Βιβλία  στη  Βιβλιοθήκη του ΤμήματοςΜαθηματικών


                                      Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

 (Ελεύθερα Βιβλία και Σημειώσεις Γραμμικής 'Aλγεβρας στο Διαδίκτυο)                 
1. S. Lang: ''Introduction to Linear Algebra'',  Springer-Verlag, (1986).  
                  "Linear Algebra", Springer-Verlag (1987).                                                                                                                                                                                                                                                     

1. http://joshua.smcvt.edu/linalg.html/
2. L. Smith: ''Linear Algebra'', Springer-Verlag, (1978).
2. http://www.numbertheory.org/book/
3. R. Kaye, R. Wilson: ''Linear Algebra'', Oxford University Press, (1998).
3. http://www.math.hawaii.edu/~lee/linear/index.html
4. O. Bretscher''Linear Algebra with Applications'', Prentice Hall, (2001).
4. http://linear.ups.edu/download.html
5. R. Larson, B. Edwards: ''Elementary Linear Algebra'', Heath, (1996).
5. http://www.math.brown.edu/~treil/papers/LADW/LADW.html
6. C. Curtis: ''Linear Algebra: an introductiory approach'', Springer-Verlag,      (1984).
6. http://www.math.miami.edu/~ec/book/
7. W. Greub: ''Linear Algebra'', Springer, (1967).
7. http://www.math.byu.edu/%7Eklkuttle/0000ElemLinearalgebratoprintnoexercise.pdf
8. I. Herstein, and D. Winter: ''Matrix Theory and Linear Algebra'',     
    Macmillan, (1988). 

8. http://www.maths.mq.edu.au/~wchen/lnlafolder/lnla.html
9. I. Gelfand: ''Lectures on Linear Algebra'', Interscience, (1961).

9. http://www.matrixanalysis.com/DownloadChapters.html
10. J. Munkres: ''Elementary Linear Algebra'', Addison-Wesley, (1964).

10. http://euclid.ucc.ie/pages/staff/Mckay/linear-algebra/fall-2009/MA2055/LADW.pdf
11. K. Hoffman, and R. Kunze: ''Linear Algebra", Prentice-Hall, (1965).
11. http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/LinAlg/LinAlg.aspx


Τελευταία Τροποποίηση:  21 Φεβρουαρίου 2012