Αντώνης Γίτσας  

Δρ. Αντώνης Γίτσας
Φυσική Πολυμερών

Welcome to my website! In the following pages you can learn about the latest news and participation in events, the areas of my research, other topics I'm interested in, as well as some of my favourite photos. You can navigate through the menu on the left. Feel free to browse around; you might find something of interest for you, or perhaps a quantum of inspiration!

   Coming up next:
Participation at the
LNF 2018


 

 

 


Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται
απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

   
     
     
  

HTML Hit Counter

Copyright © 2008-2017 Αντώνης Γίτσας