ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ (-ΤΗ)

ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΨΑΡΕΜΑ

Αγαπητή φοιτήτρια, αγαπητέ φοιτητή, μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω ηλεκτρονικό αθλητικό δελτίο το οποίο είναι απαραίτητο ώστε να εγγραφείτε στην αντίστοιχη αθλητική δράση. Υπεύθυνος: Δρ. Αντώνης Τοσουνίδης, Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πληροφορίες: E-course http://ecourse.uoi.gr/ Πανεπιστημιακός Αθλητισμός - Γυμναστήριο - Σύνδεση Πανεπιστημιακού Αθλητισμού με τη τοπική κοινωνία μετά από την σχετική εγγραφή, που ισχύει και για τα μαθήματα του Τμήματός σας.

Questions marked with a * are required.

 
*1. Ακαδημαϊκό έτος;
2015-2016
2017-2018
2019-2020
 
*2. Φύλο;
Γυναίκα
Ανδρας
 
*3. Ονοματεπώνυμο;
 
*4. Τμήμα;
Ιατρικής
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
άλλο ποιο 
 
*5. Έτος Σπουδών;
Α έτος
Β έτος
Γ έτος
Δ έτος
Επί Πτυχίο
Μεταπτυχιακό
Υποψ. Διδάκτορας
ποιο άλλο 
 
*6. Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας:
 
*7. Ε-mail;