ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υπεύθυνος για τις εξετάσεις: Χρήστος Σταυράκος, Καθηγητής

Εξεταστέα ύλη στο μάθημα "Βαλκανική ιστοριογραφία, 19ος αιώνας" (ΙΒΑ 313).

Mελετήματα της βιβλιογραφίας σε μορφή pdf

5. Αγγελική ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, «Ιστοριογραφικά ζητήματα στη σημερινή βαλκανική συγκυρία», Σύγχρονα Θέματα 50-51 (1994), σ. 11-23.

9. Δημήτρης ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Ιστοριογραφικές αποτιμήσεις. Έλληνες και Βαλκάνιοι απέναντι στο Οθωμανικό παρελθόν», στο Όλγα Κατσιαρδή, Βάσω Σειρηνίδου (επιμ.), Νεοελληνική Ιστορία και Οθωμανικές σπουδές, Αθήνα 2017, σ. 89-99.

10. Βοήθημα: «Ανθολόγιο Βαλκανικής Ιστοριογραφίας (από το 19ο αιώνα έως σήμερα)», επιμ. Α. Κωνσταντακοπούλου, Οκτώβριος 2014.