Το Τμήμα
 
Διοίκηση Τμήματος
 
Τομείς
     
  Σπουδές
  Προπτυχιακά
 
Κανονισμός Σπουδών
 
Οδηγός Σπουδών
Σύμβουλος Φοίτησης
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Κατατακτήριες Εξετάσεις
 
Μεταπτυχιακά
 
   
 
  Υπηρεσίες  
 
Γραμματεία
Σπουδαστήρια
 
Εργαστήριo Η/Υ
 
  Προσωπικό
  Παραπομπές
  Περιεχόμενα
  Επικοινωνία
     
     
     
  Αρχική
 
 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

   

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας διαρκούν οχτώ εξάμηνα και οδηγούν στη λήψη Πτυχίου Κατεύθυνσης:
1. Ιστορικών Σπουδών 2. Αρχαιολογικών Σπουδών

Ο χρόνος εγγραφής των πρωτοετών ορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Παιδείας. Αφού γίνει η εγγραφή, ο φοιτητής παίρνει από τη Γραμματεία: την πανεπιστημιακή ταυτότητα, το δελτίο ειδικού εισιτηρίου και το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης.

Εκτός από τον αριθμό των εισαγομένων με τις Γενικές Εξετάσεις, εγγράφονται (σε ποσοστό που προσδιορίζει ο νόμος) ύστερα από ειδικές εξετάσεις και όσοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 'Έλληνες του εξωτερικού, παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό, Κύπριοι, αλλοδαποί, ομογενείς υπότροφοι, άτομα με ειδικές ανάγκες.. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επομένου έτους.

Το εκπαιδευτικό έργο διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για τη διδασκαλία και 2-3 εβδομάδες για τις εξετάσεις. Κάθε εβδομαδιαίο τρίωρο μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις διδακτικές μονάδες. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει στις 10 Ιανουαρίου του επομένου έτους. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στις 10 Φεβρουαρίου και λήγει στις 20 Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για να συμπληρώνεται ο απαραίτητος αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις, στις οποίες παίρνουν μέρος οι φοιτητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα μαθήματα. Το Σεπτέμβριο κάθε χρόνου διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων.

Η βαθμολογία καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να οργανώσει γραπτές ή, κατά την κρίση του, και προφορικές εξετάσεις. Στη βαθμολογία μπορεί να συνυπολογιστεί και η εκπόνηση φροντιστηριακής εργασίας (πάλι κατά την κρίση του διδάσκοντα). Το πρόγραμμα διδασκαλίας, καθώς και εκείνο των εξετάσεων, καταρτίζεται από επιτροπή, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τις προτάσεις των φοιτητών για μια σωστή κατανομή των ωρών διδασκαλίας και των εξετάσεων (π.χ. να μη συγκεντρώνονται τα μαθήματα στις αρχές της εβδομάδος, να μη συμπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας ενός διδάσκοντος με τις ώρες άλλου, να μη συμπίπτουν τα μαθήματα κατά τις εξετάσεις, αλλά να υπάρχουν τα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα κ.λπ.).

Στο προπτυχιακό πρόγραμμα συνυπάρχουν μαθήματα κορμού και μαθήματα ύλης (υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά), τα μαθήματα των ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και τα μαθήματα που προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων.

Η εκπαίδευση συμπληρώνεται με σεμινάρια-συνέδρια, διαλέξεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, εργασίες και ειδικά μαθήματα (σχέδιο-φωτογραφία). Παράλληλα οι φοιτητές συμμετέχουν σε ανασκαφές, επιτόπιες έρευνες, επισκέψεις σε μουσεία, σε ασκήσεις και μελέτες αρχειακών συλλογών, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ

 
  Γρήγορη Πρόσβαση
  Οδηγός Σπουδών 2012-13
  Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
  Φοιτητολόγιο On - Line
Εύδοξος(Συγγράμματα)
Erasmus
E-Course | Τηλεκπαίδευση
  ΔΙΟΔΟΣ - Ευρυζωνικό Internet
για φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ
 
8ο Θερινό Σεμινάριο Κόνιτσας
  Γ' Φθινοπωρινό Σχολείο Άνω Πεδινών
  Ανακοινώσεις
  Περισσότερες...
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 

___________________________________________________________________________________________

Επιμέλεια: Σταυράκος Χρήστος, Παπαχριστοφόρου Μαριλένα, Μπέλλος Λάμπρος

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επικοινωνία: Η Γραμματεία του τμήματος στεγάζεται στο κτίριο Διοίκησης, λειτουργεί από τις 7:30 π.μ. έως 3:00 μ.μ και δέχεται τους φοιτητές καθημερινά από τις 11 π.μ έως τη 1 μ.μ.
Τα τηλέφωνα της Γραμματείας είναι +30-26510-07180, +30-26510-07441, +30-26510-07232
e-mail: gramisar@cc.uoi.gr