Λουίζα Αυγήτα

Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Μάθημα: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης: Αναγέννηση, Μανιερισμός, Μπαρόκ
(Σχεδιάγραμμα μαθημάτων, βιβλιογραφία)