Αρχική

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45500

Tel. 26510-05121
e-mail: eliagian@uoi.gr

 

Ημέρες και ώρες συνεργασίας: Ο κ. Ηλίας Γιαννάκης δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα 17.30-19 και Τρίτη 17.30-19 (κατόπιν e-mail).