Αρχική

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο  Ηλίας  Γιαννάκης  είναι  Επίκουρος  καθηγητής  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Ιστορία  και Πολιτισμός  των  Αράβων-Ελληνοαραβικές σπουδές (7ος-15ος αιώνας)» στο  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλολογία και Θεολογία. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Birmingham (Μεγάλη Βρετανία) στον επιστημονικό κλάδο των Αραβικών και Ισλαμικών Σπουδών και πήρε Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο (Master of Arts) στις Αραβικές και Ισλαμικές σπουδές. Έκανε  περαιτέρω  Αραβικές  και  Ισλαμικές  σπουδές  στο  Πανεπιστήμιο  της  Οξφόρδης (Μεγάλη  Βρετανία) στην  ειδίκευση  των  Ελληνοαραβικών  Σπουδών,  από όπου  πήρε τον μεταπτυχιακό τίτλο Master of Philosophy το 1986 με θέμα διπλωματικής εργασίας ‘The Arabic Edition of Aristotle’s Physics, Book IV, Part Seven: An Annotated Translation’. Ακολούθως,  εκπόνησε διδακτορική  διατριβή  υπό την  επίβλεψη  του  καθηγητή Dr  F.  W. Zimmermann, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford με θέμα: ‘John Philoponus in the Arabic Tradition of Aristotle’s Physics’. Η διδακτορική διατριβή εξετάστηκε από τους Professor Dr G. L. Lewis (University of Oxford) και Professor Dr M. C. Lyons (University of Cambridge) και τον Ιούλιο του 1992 του απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα (Doctor of Philosophy) στις Ελληνοαραβικές Σπουδές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-90 και 1994-95 δίδαξε Κλασική Αραβική γλώσσα στοΤμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 δίδαξε Κλασική  Αραβική  Γλώσσα  και Ισλαμική  Ιστορία  στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Το 2000 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διδάσκει μαθήματα στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Αράβων και στις Ελληνοαραβικές Σπουδές.
Τα  ερευνητικά  του  ενδιαφέροντα  εστιάζονται  πρωτίστως  στις  Ελληνοαραβικές Σπουδές, στην μετάδοση αρχαίων ελλην
ικών επιστημονικών και φιλοσοφικών έργων στον ισλαμικό κόσμο, στην ανάπτυξη της αραβικής επιστημονικής και φιλοσοφικής γραμματείας, στη γένεση και εξέλιξη του αποκαλούμενου «Ισλαμικού Ανθρωπισμού», στην ιστορία των Αράβων (600-1000 μ.Χ.) και τις σχέσεις με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και άλλους όμορους λαούς και πολιτισμούς.