Αρχική

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (Επιλογή)

2001: Aνατολική Mεσόγειος: 4000 Xρόνια Πολιτικής και Πολιτισμού, Tμήμα Mεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Aιγαίου, Pόδος, 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001. Θέμα εισήγησης: «Oι αρχαίες ελληνικές μαθηματικές επιστήμες στην αραβική παράδοση».
2004: International Society for Neoplatonic Studies, Annual Meeting: Philosophy, Spirituality, and Art in the Neoplatonic Tradition, University of Liverpool, 24th-27th June 2004. Θέμα εισήγησης: «An Arabic Version of Proclus’ First Argument on the Eternity of the World».
2004: A’ Διεθνές Συνέδριο Σινο-Ελληνικών Σπουδών: Σχέσεις Ελληνικού και Κινεζικού Κόσμου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2-4 Οκτωβρίου 2004.  Θέμα εισήγησης: «Η Κίνα στο έργο του Άραβα ιστορικού al-Masʽūdī (893-956 μ. Χ.)».
2005: Α’ Επιστημονική Ημερίδα του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 28 Μαίου 2005. Θέμα εισήγησης: «Το έργο “Περί αϊδιότητος κόσμου” του Πρόκλου στην αραβική παράδοση».
2006: Διεθνές Συνέδριο: In the Age of al-Fārābī: Islamic Thought in the 4th/10th Century, Institute of Classical Studies and Warburg Institute, London, June 15th-17th, 2006. Θέμα εισήγησης: ‘AnaxogorasintheBaghdadPhysics’.
2007: ΚΗ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 25-27 Μαΐου 2007, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Έννοια και σκοπός της Ιστορίας στο έργο του al-Masʽūdī (893-956 μ.Χ.)».
2008: Ημερίδα «Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός στη Μέση Ανατολή», Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηλείας, Συνεδριακό Κέντρο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας, Πύργος, 27 Ιανουαρίου 2008. Θέμα Διάλεξης: «Η Ελληνική Παιδεία και η μετάδοσή της στους λαούς της Μέσης Ανατολής».
2008: ΚΘ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 16-18 Μαΐου 2008, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Οι Έλληνες της Συρίας κατά τις Ισλαμικές Κατακτήσεις: Η περίπτωση της πόλης Baalbek (Ηλιούπολις)».
2009: Λ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 29-31 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Η κατάληψη της Δαμασκού από τους Άραβες (635/637 μ.Χ.): Προβλήματα των αραβικών πηγών».
2010: ΛΑ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 28-30 Μαΐου 2010, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Οι απόψεις του al-Jāḥiẓ (776-868 μ. Χ.) για τους Έλληνες και τις αραβικές μεταφράσεις ελληνικών έργων».
2011: ΛΒ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 27-29 Μαΐου 2011, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Πληροφορίες στο έργο του al-Jāḥiẓ (776-868 μ. Χ.) για την κοινωνική θέση των χριστιανών από την εμφάνιση του Ισλάμ ως τον 9ο αι. μ. Χ.».
2012: 2o International Conference on Human and Social Sciences ICHSS 2012, March 23-24th, 2012, Tirana, Albania. Θέμα εισήγησης: «The Romans as Viewed by Arabic Authors in the 9th and 10th Centuries A.D.».
2012: ΛΓ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 25-27 Μαΐου 2012, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Τα αρχαία έθνη στο ιστορικό έργο του al-Yaʽqūbī (ακμ. 9ος αι. μ.Χ.)».
2012: The Istanbul Conference: ‘Arxai: Proclus Diadochus of Constantinople and his Abrahamic Interpreters’, Istanbul, December 12-16, 2012. Θέμα εισήγησης: «Al-Shahrastānī on Proclus’ On the Eternity of the World».
2013: ΛΔ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2013, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Τα αρχαία έθνη στα ιστορικά έργα του al-Masʽūdī (893-956 μ.Χ.)».
2013: 3o International Conference on Human and Social Sciences ICHSS 2013, September 20-22, 2013, Rome, Italy. Θέμα εισήγησης: «Al-Jāḥiẓ (A.D. 776-868/9) on the Social Status of Christians in the Early Caliphate».
2013: XXIII World Congress of Philosophy: Philosophy as Inquiry and Way of Life, Athens 04-10 August 2013. Θέμα εισήγησης: ‘A Summary of Proclus’ Lost First Argument on the Eternity of the World in al-Shahrastānī’s Works’.
2014: ΛΕ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Παρατηρήσεις στο ιστορικό έργο του al-MuṭahharibnṬāhiral-Maqdisī».
2014: Istanbul Conference: ‘Commentating as Philosophy and the Abrahamic Interpreters’, Istanbul, July 2-5, 2014. Θέμα εισήγησης: «Remarks on the Issue of Creation vs. the Eternity of the World in the Correspondence between Ibn Sīnā and al-Bīrūnī».
2014: 26th International Conference of Philosophy: ‘Greek Philosophy and Moral and Political Issues of our Global Era’, Athens, July 12th - 17th, 2014. Θέμα εισήγησης: «Miskawayh on Justice».
2014: WOCMES 2014, Middle East Technical University, Ankara, 18-22 August 2014. Θέμα εισήγησης: ‘Some Remarks on al-Fārābī’s Treatise on Vacuum’.
2014: International Association for Presocratic Studies (IAPS) – 4th Biennial Conference, Aristotle University of Thessaloniki, June 30 –July 4, 2014. Θέμα εισήγησης: «Notes on Democritus’ views Reported by al-Yaʻqūbī (d. c. AD 905)».
2015: ΛΣΤ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 22 - 24 Μαΐου 2015, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Η ιστορία ως δάσκαλος της τέχνης της διακυβέρνησης: το έργο ‘Εμπειρίες των Εθνών’ του Miskawayh (932-1030 μ. Χ.)».
2016: World Congress “Aristotle 2400 Years”, 23-28 May 2016, Aristotle University of Thesaloniki. Θέμα εισήγησης: «Miskawayh’s account on friendship and its relation to Aristotle’s Ethics».
2016: ΛΖ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 26 - 28 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Η εμπειρία στο ιστορικό έργο του Miskawayh (932-1030 μ. Χ.).
2016: International Conference “Aristotle and Christianity”, 24-25 November 2016, Athens, National and Kapodistrian University of Athens. Θέμα εισήγησης: «Τα Ηθικά του Αριστοτέλη στην αραβική παράδοση».
2017: ΛΗ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 25 - 27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Οι χριστιανοί στην πρώιμη ισλαμική κοινωνία στο έργο του Abū Yūsuf(731-798 μ.Χ.).
2017: Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Γεωργίου Βελένη, Θεσσαλονίκη, 4-7 Οκτωβρίου 2017. Θέμα εισήγησης: «Ο al-Jāḥiẓ (776-868 μ.Χ.) για το κοινωνικό καθεστώς των χριστιανών στην πρώιμη ισλαμική αυτοκρατορία».
2018: Διεπιστημονικό συνέδριο «Θρησκευτικές κοινότητες. Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων», Αθήνα, 15-16 Φεβρουαρίου 2018. Θέμα εισήγησης: «Πρώιμες συζητήσεις για το καθεστώς των χριστιανών στη μουσουλμανική κοινωνία: Οι απόψεις του αρχιδικαστή Abū YūsufYaʽqūb (731-798 μ.Χ.)».
2018: ΛΘ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 23 - 25 Μαΐου 2018, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Απόψεις του IbnKhaldūn(1332-1406 μ. Χ.) για την έννοια και συγγραφή της ιστορίας».
2018: Θερινό Πανεπιστήμιο: Θρησκείες και Διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο, Χώρα Άνδρου, 5-8 Ιουλίου 2018. Θέμα εισήγησης: «Ο ανθρώπινος βίος ως προσωρινή αποβίβαση σε νησί: Μια παραβολή του al-Kindī (απ. 870 μ.Χ.)».
2019: Μ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 15-17 Μαΐου 2019, Θεσσαλονίκη. Θέμα εισήγησης: «Η άνοδος και η πτώση μιας δυναστείας στο έργο Προλεγόμενα (Muqaddima) του Ibn Khaldūn (1332-1406 μ.Χ.)».
2019: The 31st International Conference of Philosophy held in Athens, July 12-15th, 2019. Θέμα εισήγησης: ‘Al-Rāzī’s work on ‘The Philosophical Life’ and the Greek Philosophical Tradition’.
2019: Ι’ Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 27 – 30 Νοεμβρίου 2019, Τίτλος ανακοίνωσης: Η «αραβική κατάκτηση» της Συρίας (7ος αιώνας): η σύγχρονη έρευνα και η ερμηνεία των αραβικών πηγών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1993: Έρευνα στο επιστημονικό και φιλοσοφικό έργο των Abū Rayḥān al-Bīrūnī και Muḥammad b. Zakariyyāʼ al-Rāzī που χρηματοδοτήθηκε από το Institute für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Frankfurt am Main, Germany (Summer 1993).
2009: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος «Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Αραβική Γραμματεία». Χρηματική ενίσχυση από το Ιδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου για ένα έτος.