ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-17
Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ' (Υ) (Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας)

Ανθολόγιο 1 12-17 αι.

Ανθολόγιο 2 Διαφωτισμός και Ιδέες

Ανθολόγιο 3 Διαφωτισμός και Αφηγηματική Μυθοπλασία

Ανθολόγιο 4 Ποίηση πριν την Επανάσταση

Ανθολόγιο 5 Ποίηση 1830-1880

Ανθολόγιο 6 Πεζογραφία 1830-1880

Ανθολόγιο 7 Ποίηση 1880-1920

Ανθολόγιο 8 Καβάφης - Καρυωτάκης

Ανθολόγιο 9 Γενιά του 30 στην ποίηση

Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για μελέτη με συνδέσμους

Η ύλη του μαθήματος Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Γ' εξ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ)

•  Από το βιβλίο του Roderick Beaton , Εισαγωγή στη νέα ελληνική λογοτεχνία, Νεφέλη, Αθήνα 1996 Σελ. 49-252

•  Τα ανθολόγια που έχουν αναρτηθεί στο site

•  Το πρόσθετο υλικό που έχει αναρτηθεί στο site

•  Οι προφορικές παραδόσεις του διδάσκοντος