Διδσκουσα: ΧΡ. ΜΑΡΑΜΠΕΑ
e-mail: chrmarabea@hotmail.com

 

Εαριν εξμηνο ακαδημακο τους 2019-20

Η εποχ του λθου
Πληροφορες εδ για το μθημα

Ζητματα προστορικς κεραμικς
Πληροφορες εδ για το μθημα
Δετε εδ υλικ για το μθημα


Χειμεριν 2019-20

Ανασκαφικ μεθοδολογα - Διαχεριση ευρημτων
Δετε εδ υλικ α