Διδσκουσα: ΧΡ. ΜΑΡΑΜΠΕΑ
e-mail: chmarabea@uoi.gr


ρες συνεργασας (Χειμεριν εξμηνο ακαδ. τους 2020-21)

 

Μαθματα

Χειμεριν εξμηνο ακαδημακο τους 2020-21

 

Ανασκαφικ μεθοδολογα - Διαχεριση ευρημτων
Δετε εδ υλικ για το μθημα

 

 

 

 

Εαριν εξμηνο ακαδημακο τους 2019-20

Η εποχ του λθου
Πληροφορες εδ για το μθημα

Ζητματα προστορικς κεραμικς
Πληροφορες εδ για το μθημα
Δετε εδ υλικ για το μθημα