ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τομέας Αρχαιολογίας
e-mail http://users.uoi.gr/gramisar/Images/mail.gif:epapadop@cc.uoi.gr

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-17

 

Μάθημα: ΙΝΤ834 «Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Τέχνη του 20ου Αιώνα» 

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Θέματα εργασιών

Πρώτο μάθημα

Δεύτερο μάθημα

Τρίτο μάθημα

Τέταρτο μάθημα

Πέμπτο μάθημα

Έκτο μάθημα

Έβδομο μάθημα

Όγδοο μάθημα

Ένατο μάθημα

Δέκατο μάθημα

Ενδέκατο μάθημα

Δωδέκατο μάθημα

Δέκατο τρίτο μάθημα