αρχική

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Περιγραφή Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας

Από τον Σεπτέμβριο του 2001 δίδαξα κατά διαστήματα ως Λέκτορας, Επισκέπτης και Προσωρινός Λέκτορας στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (2001-2004, 2005 α' Εξάμηνο, και 2008 α' εξάμηνο).

Η διδακτική μου εμπειρία περιλαμβάνει όλα τα προπτυχιακά έτη καθώς και δύο εξάμηνα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στα μεταπτυχιακά μαθήματα δίδαξα μία ενότητα θεμάτων θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικής της σύγχρονης ιστορίας της τέχνης (από θεωρητικούς της κοινωνικής και φεμινιστικής ιστορίας της τέχνης μέχρι τους Merleau - Ponty Foucault, Derrida και Serres). Η προπτυχιακή διδασκαλία επικεντρώθηκε θεματικά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής ζωγραφικής και γλυπτικής - κυρίως στη Βρετανία και τη Γαλλία κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες (1750-2000). Πιο συγκεκριμένα, εστίασα στην ιστορία του μοντερνισμού στη Γαλλία και τη Βρετανία (1850-1940), την ιστορία της υποδοχής της αρχαίας γλυπτικής στην Ευρώπη τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα με έμφαση στην πρόσληψη των Γλυπτών του Παρθενώνα, και, τέλος, στην ιστορία της κριτικής και θεωρίας της τέχνης στον 18ο και 19ο αιώνα (Βρετανικός και Γερμανικός Νεοκλασικισμός, θεωρία του Υπέροχου, γραπτά ζωγράφων για την τέχνη, το κίνημα του Ρεαλισμού και δημόσια κριτική στον 19ο αιώνα). Έχω επίσης διδάξει ένα μάθημα για την Προ-ραφαηλιτική και Βικτωριανή ζωγραφική καθώς και τα ρεύματα του συμβολισμού στην Ευρώπη των τελών του 19ου αι. Τέλος έχω αναπτύξει στη διδασκαλία μου μια σειρά θεμάτων από τα σύγχρονα ρεύματα της Βρετανικής εννοιολογικής τέχνης μετά το 1985 μέχρι το παρόν αλλά και ζητήματα από την ιστορία της καλλιτεχνικής διαφήμισης και καλλιτεχνικής αφίσας στον 19ο και τον 20ο αι.