αρχική

 

ΕΡΕΥΝΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

•  Κεντρικά σημεία αναφοράς της έρευνάς μου αποτελούν:

- Η γένεση νέων φυσιοκρατικών θεωριών στο 18ο αι. και το ριζοσπαστικό τους κοινωνικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο

- Οι σχέσεις επιστημονικών λόγων (φυσική ιστορία, εμπειρισμός, βιο-ιατρικά μοντέλα, περιβαλλοντικές επιστήμες) και καλλιτεχνικής θεωρίας/αναπαράστασης, και ο ρόλος τους στη γένεση της ιστορίας της τέχνης ως επιστήμης

- Η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ της ιστορίας της ιατρικής (φυσιολογία, ανατομία, παθολογία και θεραπευτικές πρακτικές) και της ιστορίας της τέχνης κατά το 18 ο και 19 ο αι., και ειδικά τα σύνθετα διεπιστημονικά και δι-επαγγελματικά προβλήματα που εγείρουν

- Η βιο-πολιτική γενεαλογία της αισθητικής και της καλλιτεχνικής εμπειρίας, η πολιτική οικονομία των αισθήσεων και η σχέση τους με τις αισθητικές θεωρίες και την αναπαράσταση της ανθρώπινης φιγούρας κατά την ίδια περίοδο

- Θεωρίες της ευγένειας, ο νεοκλασικισμός και άλλες ιδεαλιστικές τάσεις, η θεωρία του Υπέροχου, το γραφικό αλλά και η γένεση ενισχυμένων μορφών μίμησης που ονομάζω «υπερ-νατουραλισμό» και τοποθετώ στις γενεαλογικές απαρχές του ρεαλισμού

- Οι επαγγελματικές, κοινωνικές και αισθητικές διαστάσεις της ιστορίας του ακαδημαϊσμού στη Βρετανία και η σύγκρουσή τους στο βιο-πολιτικό επίπεδο με τις αισθητικές επιλογές των ανταγωνιστών τους

Το υπό συγγραφή βιβλίο μου με τον τίτλο Sublime Realism : Medical Men and the Art Profession in Britain (1757-1823) διαπραγματεύεται αυτά τα θέματα.

•  Ανάμεσα στα άλλα θέματα που αναπτύσσω ερευνητικά και συγγραφικά συμπεριλαμβάνονται:

- Η πολυκύμαντη υποδοχή των γλυπτών του Παρθενώνα στη Βρετανία κατά την άφιξή τους

- Τα μείζονα πολιτικά, καλλιτεχνικά και αισθητικά ζητήματα που έφεραν στην επιφάνεια κυρίως λόγω της εντελώς διαφορετικής αντίληψης για το σώμα και την ανθρώπινη φιγούρα που εισήγαγαν

- Ο πρωταγωνιστικός ρόλος γιατρών και επιστημόνων αλλά και ριζοσπαστών καλλιτεχνών και κριτικών, στην πολιτιστική εδραίωση των γλυπτών στη Βρετανία σε πείσμα ισχυρών συντηρητικών κύκλων

•  Και τέλος,

- Η ιστορική ένταξη, η μελέτη του απόηχου, αλλά και η ολοκληρωμένη μετάφραση, τεκμηρίωση και ανάλυση του κειμένου του Edmund Burke για το Υπέροχο (Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757 και 1759).