ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
CHRISTOS STAVRAKOS
PROFESSOR FOR BYZANTINE HISTORY

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/
PERSONAL INFO
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ/CV
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/CONTACT
ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΙΟΦΩΝΟ ΩΑΝΝΙΤΩΝ (13-11-2013)
INTERVIEW IN MUNICIPALITY RADIO IOANNINA (13-11-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Επικοινωνία
Τηλ: 26510-05148, Fax: 26510-05275
e-mail: chstavra@uoi.gr