ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
takirtakoglouk@gmail.com
Ώρες Συνεργασίας: Παρασκευή 12.00-13.30
Γραφείο Β18 - 2ος Όροφος

Χειμερινό εξάμηνο 2018-19

ΙΒΥ110 Θέματα Βυζαντινής εξωτερικής πολιτικής. Σχέσεις Βυζαντίου και λαών του Καυκάσου, 330-1071
Ώρες παραδόσεων: Παρασκευή 15.00-18.00, Αίθουσα Συνεδριάσεων Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας