Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ
Καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Επικοινωνία
2651005123
e-mail: tzamtzis@cc.uoi.gr