ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΝΝΗΣ
Ώρες Συνεργασίας: ΠΕΜΠΤΗ 3-6 μ.μ.
e-mail: azannis@cc.uoi.gr

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-17
Εισαγωγή στην Επιγραφική Δ' (Υ) (Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας)

 

Δείτε εδώ πληροφορίες για το μάθημα