ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

>   Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ι, Τμήμα Χημείας, Β’ έτος, Χειμερινό εξάμηνο

 

>   Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ, Τμήμα Χημείας, Β’ έτος, Χειμερινό εξάμηνο

 

>   Γενική Χημεία, Τμήμα Φυσικής, Γ’ έτος, Χειμερινό εξάμηνο

 

>   Χημεία Λανθανιδίων και Ακτινιδίων, Τμήμα Χημείας, Δ’ έτος, Θερινό εξάμηνο

 

>   Βιοανόργανη Χημεία, Τμήμα Χημείας, Δ’ έτος, Θερινό εξάμηνο

 

 

 

>   Προχωρημένο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Δ’ έτος, Θερινό εξάμηνο

>   Βιβλιογραφική ή/και Εργαστηριακή έρευνα, Τμήμα Χημείας, Δ’ έτος, Θερινό εξάμηνο