ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Short CV in English


Κοσμάς Φερεντίνος
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας Στατιστικής
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ημερομηνία γέννησης: 29 Οκτωβρίου 1942
Τόπος Γέννησης: Τσεπέλοβο, Ζαγόρι Ιωαννίνων
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιάΔιεύθυνση: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45510 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 08298 - Fax: 26510 08207


ΣΠΟΥΔΕΣ

1979 Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (με βαθμό άριστα)
1972 Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (με βαθμό 8)
1963 Πτυχίο Ιεροδιδασκαλείου Bελλάς (ισότιμο Παιδαγωγικών Ακαδημιών) (με βαθμό 9,19)


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 • Ομότιμος Καθηγητής Στατιστικής (2010-), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Καθηγητής Στατιστικής (1998-2009), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής (1990-1998), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Επίκουρος Καθηγητής Στατιστικής (1984-1990), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Λέκτορας Στατιστικής (1982-1984), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Επιμελητής Στατιστικής (1980-1982), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Βοηθός (1973-1979), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Επιστημονικός Συνεργάτης (1972-1973), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 • Πρόεδρος (2007-2009), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος (1997-1999 και 1999-2001), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (2005-2007), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Διευθυντής Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας (1993-1994, 1995-1996 και 2005-2006), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Μέλος Συγκλήτου (1993-1995 και 2007-2009), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Μέλος Επιτροπής Ερευνών (2006-2008), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Μέλος Ε.Δ.Ε. του Διαπανεπιστημιακού - Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική» (1999-2009), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Πανεπιστήμιο Αθηνών


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
 • Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Μαθηματική Στατιστική, Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, Πιθανότητες και Στατιστική I, II, III, Ειδικά Θέματα Στατιστικής, Θεωρία Bayes - Θεωρία Αποφάσεων, Στατιστική Συμπερασματολογία (Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
 • Μαθηματική Στατιστική I, Μαθηματική Στατιστική ΙΙ (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
 • Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Μαθηματική Στατιστική (Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
 • Bιομαθηματικά, Σχεδιασμός Πειραμάτων, Ιατρική Στατιστική (Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
 • Εισαγωγή στη Στατιστική (Π.Σ.Ε. Βιοχημείας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
 • Στατιστική Συμπερασματολογία (Π.Μ.Σ. Βιοστατιστική, Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Πανεπιστήμιο Αθηνών)


ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • Συμμετοχή σε Συνέδρια - Διαλέξεις - Σεμινάρια
 • Κριτής (Reviewer) για το περιοδικό Mathematical Reviews
 • Κριτής (Referee) εργασιών στα περιοδικά:
  • Communications in Statistics (Theory and Methods)
  • Information Sciences
  • Annals of the Institute of Statistical Mathematics
  • Journal of Computational and Applied Mathematics
  • Journal of Multivariate Analysis
  • Statistical Papers
  • Πρακτικά Συνεδρίων Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου
 • Επιστημονικός υπεύθυνος και Συνερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα
 • Αξιολογητής Ερευνητικών Προγραμμάτων
 • Επιβλέπων Καθηγητής Ph.D. Διατριβών
 • Επιβλέπων Καθηγητής M.Sc. Διατριβών
 • Μέλος Επταμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών
 • Μέλος Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών
 • Μέλος εισηγητικών επιτροπών και εκλεκτορικών σωμάτων
 • Μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (EME)
 • Μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (EΣI)


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών
 • Στατιστική συμπερασματολογία (Εκτίμηση παραμέτρων σε σημείο, Εκτίμηση παραμέτρων σε διάστημα, Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων)
 • Θεωρία αποφάσεων - Bayes
 • Bιομαθηματικά - Bιοστατιστική


ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 • 8th Prague Conference on Information Theory Statistical Decision Functions and Random Processes, Prague, 1978 (Ανακοινώθηκε η εργασία 27).
 • 2nd International Conference on Information Sciences and Systems, Πάτρα, 1979 (Ανακοινώθηκε η εργασία 28).
 • 17th European meeting of Statisticians, Θεσσαλονίκη, 1987 (Ανακοινώθηκε πρόδρομη εργασία της 11).
 • 20th European meeting of Statisticians, University of Bath, United Kingdom, 1992 (Ανακοίνωση εργασίας 30).
 • 49th Session of the International Statistical Institute Firenze, Italy, 1993 (Ανακοίνωση εργασιών 31, 32).
 • Πανελλήνια Συνέδρια Στατιστικής: 1990 (Ιωάννινα), 1991 (Πάτρα), 1992 (Βόλος), 1993 (Θεσσαλονίκη), 1994 (Λευκωσία - Κύπρος), 1997 (Πειραιάς), 2000 (Φλώρινα), 2002 (Ιωάννινα) με ανακοινώσεις εργασιών, 2003 (Καβάλα), 2004 (Λευκάδα), 2005 (Ρόδος), 2006 (Καστοριά).
 • Παρακολούθησα διάφορα σεμινάρια και διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τόσο Επιστημόνων του εξωτερικού, όσο και του εσωτερικού και έδωσα διαλέξεις σε αυτά.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
 1. Φερεντίνος, K. (1979). Μέτρα πληροφορίας και ιδιότητες αυτών. Διδακτορική διατριβή, Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1979.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ
 1. New parametric measures of information (with T. Papaioannou). Information and Control (1981), Vol. 51, No. 3, 193-208.
 2. On Tchebycheff's type inequalities. Trabajos de Estatistica Y de Investigacion Operativa (1982), Vol. 33, 125-132.
 3. Information in experiments and sufficiency (with T. Papaioannou). Journal of Statistical Planning and Inference (1982), 6, 309-317.
 4. Convexity of measures of information and loss of information due to grouping of observations (with T. Papaioannou). Journal of Combinatorics, Information and System Sciences (1983), 8, 286-294.
 5. Note on the use of Cramér - Rao inequality for finding UMVUE. Metron (1984), XLII, 127-131.
 6. Additivity and conditional information for parametric measures of information. Metron (1986), XLIV-N. 1-4, 69-82.
 7. Discrete approximations to the Cziszar, Rényi and Fisher measures of information (with K. Zografos and T. Papaioannou). The Canadian Journal of Statistics (1986), 14 (4), 355-366.
 8. Shortest confidence intervals and UMVU estimators for families of distributions involving truncation parameters. Metrika (1987), 34, 341-359.
 9. On shortest confidence intervals and their relation with UMVU estimators. Statistical Papers (1988), 29, 59-75.
 10. Limiting properties of measures of information (with K. Zografos and T. Papaioannou). Annals of the Institute of Statistical Mathematics (1989), 41 (3), 451-460.
 11. Order preserving property of measures of information (with K. Zografos and T. Papaioannou). Communications in Statistics, Theory and Methods (1989), 18, 2647-2656.
 12. On shortest confidence intervals for families of distributions involving truncation parameters. The American Statistician (1990), 44 (2), 167-168.
 13. Shortest confidence interval estimation for families of distributions involving two truncation parameters (with S. Kourouklis). Metrika (1990), 37, 353-363.
 14. Minimum variance unbiased estimation in doubly Type II censored samples from families of distributions involving two truncation parameters. Communications in Statistics, Theory and Methods (1990) 19 (3), 847-856.
 15. Φ-divergence statistics: sampling properties and multinomial goodness of fit and divergence tests (with K. Zografos and T. Papaioannou). Communications in Statistics, Theory and Methods (1990), 19 (5), 1785-1802.
 16. An Information theoretic argument for the validity of the exponential model (with K. Zografos). Metrika (1994), 41, 102-119.
 17. Discretization of (h,φ)-divergences (with T. Papaioannou, L. Menendez and M. Salicru). Information Sciences (1994), 77, 351-358.
 18. Discretization problems on generalized entropies and R-divergences (with K. Zografos, L. Pardo and D. Morales). Kybernetika (1994), 30 (4), 445-460.
 19. Information and random censoring (with Ch. Tsairidis and T. Papaioannou). Information Sciences (1996), 92, 159-174.
 20. Fisher's information matrix and φ-divergence for finite and optimal partitions of the sample space (with Ch. Tsairidis and K. Zografos). Communications in Statistics, Theory and Methods (1997), 26 (9), 2271-2289.
 21. Information in quantal response data and random censoring (with Ch. Tsairidis, K. Zografos and T. Papaioannou). Annals of the Institute of Statistical Mathematics (2001), 53 (3), 528-542.
 22. On the Role of Semielastisity in Statistics (with D. Hatzinikolaou). The American Statistician (2004), 58 (2), 150-151.
 23. On Two Forms of Fishers Measure of Information (with T. Papaioannou). Communications in Statistics, Theory and Methods (2005), 34, 1461-1470.
 24. More on Shortest and Equal Tails Confidence Intervals (with K. Karakostas). Communications in Statistics, Theory and Methods (2006), 35, 821-829.
 25. Some information theoretic ideas useful in statistical inference (with Ch. Tsairidis and T. Papaioannou). Methodology and Computing in Applied Probability (2007), 9, 307-323.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, CORRIGENDUM ΚΑΙ LETTER
 1. Loss of information due to groupings (with T. Papaioannou). Transactions of the Eighth Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, Prague 1978, Vol. C, 87-94.
 2. Statistical and non statistical measures of information (with T. Papaioannou). Advances in Communications. D. Lainiotis and N. Tzannes (Eds.) (1980). Reidel Publishing Company, Dordrecht, 69-76.
 3. Corrigenda, American Statistician, Feb. 1979, Vol. 33, No. 1, 37.
 4. Recent results on statistical information theory. 20th European Meeting of Statisticians (with T. Papaioannou and K. Zografos). Bath EMS 1992, 215.
 5. Recent trends in statistical information theory (with T. Papaioannou and K. Zografos). Bulletin of the International Statistical Institute, 49th Session, Book 2 Firenze 1993, 283-284.
 6. Measures of information and censoring (with K. Zografos, Ch. Tsairidis and T. Papaioannou). Bulletin of the International Statistical Institute, 49th Session, Book 2 Firenze 1993, 487-488.
 7. Letter to the Editor (with S. Kourouklis). American Statistician, May 1994, Vol. 48 (2), 177.

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. AOEΔ εκτιμητές και διαστήματα εμπιστοσύνης ελαχίστου μήκους για οικογένειες κατανομών με πεδίο ορισμού που εξαρτάται από τις παραμέτρους. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ιωάννινα 1990, 198-206.
 2. Πίνακες πληροφορίας (ο πίνακας πληροφορίας του Fisher και οι άλλοι ... ) (με T. Παπαϊωάννου). Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Bόλος 1992, 248-260.
 3. Mέτρα πληροφορίας και censoring (με X. Tσαϊρίδη, K. Zωγράφο και T. Παπαϊωάννου). Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Θεσσαλονίκη 1993, 361-371.
 4. Eλαχιστοποίηση του μέτρου πληροφορίας του Fisher και εκθετική οικογένεια κατανομών (με K. Zωγράφο). Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Λευκωσία - Κύπρος 1994, 294-302.
 5. Πληροφορία, Λογοκρισία και Kατηγορικά Δεδομένα (με T. Παπαϊωάννου και X. Tσαϊρίδη). Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Πειραιάς 1997, 517-528.
 6. Διακριτοποιημένη Πληροφορία: απώλεια, εκτίμηση, ασυμπτωτικές ιδιότητες (με K. Zωγράφο και X. Tσαϊρίδη). Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Πειραιάς 1997, 687-694.
 7. Eίναι ο αριθμός πληροφορίας του Fisher στατιστικό μέτρο πληροφορίας; (με Τ. Παπαϊωάννου). Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Φλώρινα 2000, 445-453.
 8. Μέτρο πληροφορίας Bayes-Fisher (με Τ. Παπαϊωάννου). Πρακτικά 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ιωάννινα 2002, 639-645.

ΒΙΒΛΙΑ
 1. Bιομαθηματικά (με τον καθηγητή T. Παπαϊωάννου), Ιωάννινα 1998, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 2. Στοιχεία Bιοστατιστικής (με τον καθηγητή T. Παπαϊωάννου), (Mετάφραση του βιβλίου P. Leaverton: A review of Biostatistics), Αθήνα 1983, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.
 3. Μαθηματική Στατιστική (με τον καθηγητή T. Παπαϊωάννου), Ιωάννινα-Πειραιάς 2002, Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλης.
 4. Ιατρική Στατιστική και Στοιχεία Bιομαθηματικών (με τον καθηγητή T. Παπαϊωάννου), Ιωάννινα-Πειραιάς 2002, Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλης.
 5. Εκθετική οικογένεια κατανομών - Θεωρία Bayes (πανεπιστημιακές παραδόσεις), Ιωάννινα 2005, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.