Κασσωμένος Παύλος

 

Σπουδές

 
 • Πτυχίο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Φυσικό Τμήμα, Πάτρα, 1979.
 • M.Sc., (Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Μετεωρολογίας), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικό Τμήμα, Αθήνα, 1981.
 • Διδακτορικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικό Τμήμα, Αθήνα, 1993.
 • Εκπαιδευτική Άδεια, University of Birmingham, UK, 2004-2005.
 • Εκπαιδευτική Άδεια, King’s College, London, UK, /JRC-ISPRA European Union 2010.

 

 • ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

 

Απασχόληση - Επαγγελματική εμπειρία

 

Απασχόληση

1983-1985, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Εφαρμογών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

1985-1990, Καθηγητής Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1990-1994, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Εφαρμογών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1994-1997, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Φυσικής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.

1997-1999, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Εφαρμογών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1999-2000 Διδασκων ΠΔ 407/80 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

11/2000-2006 Επίκουρος Kαθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Αστρογεωφυσικής, Εργαστήριο Μετεωρολογίας.

2006-σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Αστρογεωφυσικής, Εργαστήριο Μετεωρολογίας.


Επαγγελματική εμπειρία

Διεύθυνση/Καθοδήγηση ερευνητικών ομάδων στην ατμοσφαιρική ερευνα για πάνω από 15 χρόνια.

Συμμετοχή για πάνω από 30 χρόνια σε ερευνητικές ομάδες με αντικείμενο την ατμοσφαιρική ερευνα

Διεύθυνση/Συμμετοχή για πάνω από 15 χρόνια σε ερευνητικές ομάδες για την μοντελοποίηση τόσο της μετεωρολογίας όσο και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Διεύθυνση και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορες πηγές (Ευρωπαϊκή Ενωση, Διεθνείς και Ελληνικές εταιρίες, Οργανισμοί, Ιδιωτικός τόμέας κλπ).

Διδασκαλία.

Επιστημονικός Σύμβουλος.

 

 

Διδακτικό έργο

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

- Περιβαλλοντική Μετεωρολογία, 1999-2000, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

- Φυσική Περιβάλλοντος, 2001-σήμερα, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

- Γενική Μετεωρολογία, 2001-2009, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

- Μηχανική των Ρευστών, 2003, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

1. «Μετεωρολογία-Κλιματολόγια και Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος»

- Γενική και Πρακτική Μετεωρολογία, 2002-2007.

- Φυσική Περιβάλλοντος, 2002-2007.

- Περιβαλλοντική Χημεία και Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, 2002-2007.

- Φυσικοί Πόροι, Φυσικές Καταστροφές και Ανάλυση Επικινδυνότητας, 2002-2007.

2. «Αμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον»

- Γενική Μετεωρολογία, 2008-σήμερα.

- Φυσική Περιβάλλοντος, 2008-σήμερα.

- Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 2008-σήμερα

- Ατμοσφαιρική Χημεία, 2008-σήμερα

- Ο Ανθρωπος και το Περιβάλλον, 2007-σήμερα

3. «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών στο Περιβάλλον και τις Νέες Τεχνολογίες»

- Φυσική της Ατμόσφαιρας, 2005-2009.

4. «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος»

- Μοντέλα Προσομοίωσης Ατμοσφαιρικών Ρύπων, 2009-σήμερα.

Διδακτορικές Διατριβές

1. Αναστασία Πασχαλίδου, Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2007. «Δημιουργία μοντέλου Κυτίου για την πρόγνωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε μεσαίου μεγέθους Πόλεις».

2. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2007. «Μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα».

3. Δημήτριος Κασκαούτης, Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2008.¨Μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων και του τύπου των αερολυμάτων πάνω από διαφορετικές χρήσεις γής με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και δεδομένων του δικτύου ΑΕΡΟΝΕΤ¨.

4. Κωνσταντίνος Δημητρίου, Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, «Σωματίδια ΡΜ10 και ΡΜ2.5 στην Ευρώπη. Τοπικές Πηγές, Ατμοσφαιρική Μεταφορά, Επιπτώσεις στην Ποιότητα του αέρα».

Συμμετοχή σε επιτροπές παρακολούθησης Διδακτορικών Διατριβών

Α. Κύριος Επιβλέπων

1. Γεώργιος Ευσταθίου Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, «Μελέτη των παραμετροποιήσεων του ΑΟΣ και της μικροφυσικής στην προσομοίωση ισχυρών βροχοπτώσεων». Στο στάδιο της παρουσίασης.

2. Αρετή Βλαχογάννη Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, «Μελέτη δεικτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης ». Στο στάδιο της συγγραφής.

3. Ιωάννης Παναγόπουλος, Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής «Ατμοσφαιρική ρύπανση σε περιοχές της πόλης με διαφορετική εδαφοκάλυψη». Σε εξέλιξη.

4. Σωτήριος Μανόπουλος, Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής «Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων». Σε εξέλιξη.

Β. Μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών

1. Καρακίτσιος Σπυρίδων, 2008, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. «Εκθεση Πληθυσμιακών Ομάδων στο Βενζόλιο και Παράγοντες που την διαμορφώνουν.»

2. Βασίλειος Ευαγγελόπουλος, 2008, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας. «Συμβολή στην διερεύνηση της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστική και βιομηχανική περιοχή με χημικές και υπολογιστικές μεθόδους.»

3. Ηλίας Χούσος, Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2009. «Συμβολή στη έγκαιρη και έγκυρη πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων στον Ελληνικό χώρο με τη χρήση πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων.»

4. Μερόπη Ματζουρανίδη, 2011, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων –Μεταλλουργών. «Μελέτη των επιπέδων ΡΜ2.5 στην ατμόσφαιρα της Αθήνας».

5. Ελένη Χρυσικού, 2011, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων –Μεταλλουργών. «Μελέτη των επιπέδων των ατμοσφαιρικών ρύπων που απελευθερώνονται από την ναυτιλία».

6. Ουρανία Σιντόση, 2013, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής. «Προτυποποίηση ειδικών καιρικών καταστασεων στην περιοχή της Ηπείρου με την χρήση προγνωστικού μετεωρολογικού μοντέλου».

Γ. Μέλος επταμελών εξεταστικών επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών

1. Χρήστος Λώλης, Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2002. “Συμβολή στη μελέτη της αλληλεπίδρασης κατώτερης τροπόσφαιρας επιφάνειας της θάλασσας στις περιοχές της Μεσογείου και του Βόρειου Ατλαντικού”.

2. Μιχαέλα Σαισανά, 2007, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών. «Χαρτογράφηση της αέριας ρύπανσης με την χρήση γεωστατιστικών μεθόδων».

3. Αναστάσιος Μαυράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ανάπτυξης, 2008. “Μελέτη της χωρικής κατανομής της αέριας ρύπανσης και η συσχέτιση της με τις χρήσεις γής:Η περίπτωση του Θριασίου Πεδίου.”

4. Βάρφη Μαρία, 2009. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας. «Συνοπτική και Δυναμική μελέτη των Θερμών και Ψυχρών εισβολών στον Ευρύτερο Ελλαδικό χώρο».

5. Γκίκας Αντώνιος, 2012. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. «Μελέτη επεισοδίων αερολυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Λεκάνης της Μεσογείου με την χρήση σύγχρονων δορυφορικών δεδομένων».

6. Ζάγουρας Αθανάσιος, 2012. Πανεπιστήμιο Πατρών. «Μέθοδοι εξαγωγής και ψηφιακής επεξεργασίας περιβαλλοντικών σημάτων και εικόνων-Εφαρμογή στην Αυτόματη ταξινόμηση χαρτών Καιρού».

7. Ευθυμίου Γεώργιος 2012. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. «Προγνωση Ατομικής Εκθεσης με μοντέλα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής».

Παρακολούθηση (ως κύριος επιβλέπων) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών

1. Αναστασία Πασχαλίδου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2004. «Σύγκριση των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων μεταξύ των εργασίμων ημερών και των αργιών στην περιοχή των Αθηνών για διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες.».

2. Χριστίνα Παντούλα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2005. «Διδακτική σύγχρονων προβλημάτων Φυσικής Περιβάλλοντος. Φαινόμενο Θερμοκηπίου – Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων. »

3. Βλαχογιάννη Αρετή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2006. «Ανάπτυξη αλγορίθμων για την πρόγνωση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα ».

4. Κωνσταντίνος Δημητρίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2008. «Ανάπτυξη και επεξεργασία αλγορίθμών για την μελέτη και συσχέτιση παραγόντων που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του αέρα και την υγεία. »

5. Σωτηριος Μανόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2008. «Μελέτη της διασποράς αέριων ρύπων στο περιβάλλον ενός δρόμου στα Ιωάννινα με τη βοήθεια ρευστοδυναμικού μοντέλου. »

6. Βασίλειος Πυρπύλης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2008. «Ατμοσφαιρική ρύπανση-Μετεωρολογικοί παράγοντες μια διδακτική προσέγγιση. »

7. Μαυρομμάτη Αννα, ΔΠΜΣ «Περιβάλλον-Νέες Τεχνολογίες», 2008. «Ενδοωριαίες μεταβολές των ατμοσφαιρικών ρύπων σε συνάρτηση με τη κυκλοφορία. »

8. Χρηστίδης Θωμάς, ΔΠΜΣ «Περιβάλλον-Νέες Τεχνολογίες», 2008. « Δείκτες ποιότητας αέρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης (1997-2002). »

9. Γρηγορία Τσιρίγγα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2010. «Υπολογισμός της Ηλιακής ακτινοβολίας στον Ελλαδικό χώρο. »

10. Χαράλαμπος Καρανδεινός, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2010. «Ανάπτυξη και Εφαρμογή του συνδυασμού των μοντέλλων ARPS και CAMx στο περιβάλλον των Ιωαννίνων. »

11. Μυλωνάς Δημήτριος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείρηση Αποβλήτων, 2011.»Τεχνολογίες Διαχείρησης Νοσοκομιακών Αποβλήτων».

12. Σωκρατίδου Αικατερίνη, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείρηση Αποβλήτων, 2012. «Επίδραση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων στην Ανθρώπινη Υγεία. Κατανομή τους στα διάφορα οργανα του Σώματος με την χρήση φαρμακοκινητικού μοντέλλου».

13. Βαλαβάνη Αθανασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείρηση Αποβλήτων, 2012. «Ανάλυση των επιπέδων όζοντος στην ημιαστική περιοχή της Σίνδου, Θεσσαλονίκης».

14. Γιαταγάνα Στυλιανή. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείρηση Αποβλήτων, 2012. «Βιοκαύσιμα 1ης και 2ης γενιάς. Η επίδραση της χρήσης τους στις εκπομπές οχημάτων μεταφοράς».

15. Ιωάννα Μαυρομάτη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2012. «Ποιοτική Μελέτη των επιπέδων ρύπανσης στην πόλη των Ιωαννίνων. »

16. Γεώργιος Σαραντόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2013. «Επίπεδα θορύβου στα Δημοτικά Σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων. »

17. Μαρία Λουκά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2013. «Επίπεδα θορύβου σε κεντρικούς δρόμους των Ιωαννίνων.Πειραματική και Θεωρητική μελέτη. »

18. Φώτιος Κυριόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2013. « Μελέτη της διασποράς αέριων ρύπων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στα Ιωάννινα με τη βοήθεια ρευστοδυναμικού μοντέλου. »

19. Πέτρος Σταύρου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2013. «Μελέτη των επιπέδων ρύπανσης στην πόλη των Ιωαννίνων από την χρήση ΤΡΑΜ. »

20. Κωνσταντίνος Αργυρίου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείρηση Αποβλήτων, 2013. «Εκπομπές και απόδοση στερεων Εναλλακτικών Καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την θέρμανση κατοικιών».

Παρακολούθηση (ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών σε άλλα τμήματα/Πανεπιστήμια) *

 1. Γεώργιος Κυρκιλής, ΕΜΠ και Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005. Εφαρμογή και ανάλυση δεικτών ρύπανσης για την εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Πόλη της Αθήνας. » Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
 2. Βασίλειος Ευαγγελόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, 2005. «Ατμοσφαιρική Ρύπανση σε Αστική και Βιομηχανική περιοχή. Η περίπτωση της Κοζάνης. »Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
 3. Peter Reynolds, The University of Birmingham, School of Geography, Earth and Environmental Sciences, 2005: «Synoptic climatology of wild fires in Greece (1998-2001). » Συν-επιβλέπων.

*Δεν αναφέρονται διπλωματικές εργασίες του ΜΔΕ «Μετεωρολογία-Κλιματολογία-Φυσική του Ατμοσφαιρικου Περιβάλλοντος» και «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» στις οποίες ήμουν μελος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Έχω παρακολουθήσει επίσης, πάνω από 25 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 8 στο Παν. Αθηνών.

Συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • ΜΠΣ στην Μετεωρολογία-Κλιματολογία-Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, από το 2000-2007.
 • ΜΠΣ στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2007-σήμερα
 • ΜΠΣ στο Περιβάλλον και τις Νέες Τεχνολογίες, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας- ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οχημάτων, από το 2005. Μέλος της ΕΔΕ.
 • ΜΠΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 2006.
 • ΜΠΣ Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, 2009-2012
 • ΜΠΣ Διαχείριση Αερίων Αποβλήτων (ΔΙΑ61-Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας), Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. 2009-2013.

 

 

Ερευνητικά προγράμματα

 

Τα σπουδαιότερα ερευνητικά προγράμματα στα οποία έχω συμμετάσχει παρουσιάζονται παρακάτω μαζί τους φορείς χρηματοδότησης και τις επιστημονικές συνεργασίες, ανά κατηγορία προγράμματος:

A . E ρευνητικά Προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

1. Integrated Environmental Monitoring, Forecasting and Warning Systems in Metropolitan Areas (EMMA).

Χώρα :Iταλία, Αγγλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1996-1998.

Συνεργασίες :IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Stockholm SLB, ITATEL TECHNITEL, SICE, Universities of Madrid, Nottinham, Midlessex, JRC-ISPRA (EI).

Χρηματοδότηση :CEU (DG XIII).

2. Environmental Monitoring Warning and Emergency Management System (ENVISYS).

Χώρα :Ελλάδα, Iσπανία, Νορβηγία.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :Ιmpetus Ltd, University of Valencia, Informationkontrol (Norge).

Χρηματοδότηση :CEC.

3. PHEWE: Assessment and Prevention of Acute health effects of Weather Conditions in Europe.

Χρονική Περίοδος :2002-2005.

Συνεργασίες :WHO, University of Athens (Medical School), University of Birmingham among others.

Χρηματοδότηση :EU-Quality of Life.

4. Πρόγραμμα Ελληνογιουγκοσλαυικής Συνεργασίας: Environmental Indices concerning Aerosols in Athens and Belgrade.

Χρονική Περίοδος :2002-2004.

Συνεργασίες :Serbian Institute of Meteorology and Hydrology, National Observatory of Athens.

Χρηματοδότηση :Γ.Γ.Ε.Τ.

5. Πρόγραμμα Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας : Environmental Disasters Indices.

Χρονική Περίοδος :2003-2005.

Συνεργασίες :National Observatory of Athens, Bogagishi Un.

Χρηματοδότηση :Γ.Γ.Ε.Τ.

6. ΠΡΟΤΕΠΕ. Προηγμένες Τεχνικές Περιβαλλοντικών Μετρήσεων και Προγνώσεων.

Χρονική Περίοδος :2003-2005.

Συνεργασίες :ΑΠΘ, ΔΠΘ, ΕΜΠ, ΕΑΑ, ΕΚΠΑ.

Χρηματοδότηση :ΓΓΕΤ.

7. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Χρονική Περίοδος :2003-2005.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΠΘ.

8. Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Εκθεση πληθυσμιακών ομάδων σε συγκεντρώσεις ρύπων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χρονική Περίοδος :2004-2007.

Συνεργασίες :Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών Π.Ι

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΠΘ.

9. Πρόγραμμα Ελληνοαλβανικής Συνεργασίας : Σχεδιασμός για βιώσιμη διαχείριση προβλημάτων υδατίνων πόρων στην λεκάνη απορροής του ποταμού Αώου/ Vjosa στα σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας Χρονική Περίοδος :2005-2008.

Συνεργασίες :Albanian Academy of Sciences.

Χρηματοδότηση :Γ.Γ.Ε.Τ.

10. Development of a National Research Network for the European Research Infrastructure COPAL.

Χρονική Περίοδος :2010.

Συνεργασίες :Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης, Παν. Αθηνών, Ακαδημία Αθηνών, ΕΜΠ, Παν. Κρήτης, ΙΤΕ.

Χρηματοδότηση :Γ.Γ.Ε.Τ.

11. Κλιματική Αλλαγή και Δημόσια Υγεία στην Κύπρο.

Χρονική Περίοδος :2011-2014.

Συνεργασίες :Παν. Κύπρου, Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, Kings College, London.

Χρηματοδότηση :Κυπριακός Οργανισμός Ερευνας.

12. Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Μελέτη ακραίων συμβαντων βροχοπτώσεων στην Περιοχή της Ανατολικής Χαλκιδικής.

Χρονική Περίοδος :2010-2013.

Συνεργασίες :Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΔΜΘ.

13. Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Ελληνικό σύστημα διαχείρισης Συστημάτων Φυσικών Κινδύνων.

Χρονική Περίοδος :2013-2015.

Συνεργασίες :ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ, ΑΤΕΣΕ ΑΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΚΠΑ.

Χρηματοδότηση :ΕΣΠΑ 2007-2013.

B. Eρευνητικά Προγράμματα στα οποία συμμετείχα/συμμετέχω

1. Μελέτη των μετεωρολογικών συνθηκών που ευνοούν την εμφάνιση επεισοδίων αέριας ρύπανσης στην Αθήνα.

Χώρα :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1983-84.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

2 Air pollution study of the Megalopolis industrial valley.

Country : Megalopolis, GR.

Time period : 1983-84.

Collaborations : University of Athens - National Observatory of Athens

Funding : Public Power Corporation, GR.

3. Study of the air pollutant transport from the Thriassion valley to the Athens Basin.

Country : Thriassion valley, GR.

Time period : 1983-84.

Collaborations : University of Athens.

Funding : Borough of Nikea.

4 Μελέτη της μεταφοράς πάνω από την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της.

Χώρα :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1984-85.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

5. Μοντέλα για πρόγνωση των μετεωρολογικών συνθηκών που συνδυάζονται με επεισόδια αέριας ρύπανσης.

Χώρα :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1984-1985.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

Ελλάδα, Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

6. Μελέτη των κλιματολογικών συνθηκών των επεισοδίων αέριας ρύπανσης στην Αθήνα, περίοδος 1983-1987.

Χώρα :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1988-89.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

7. Πειραματική και Θεωρητική μελέτη των συνθηκών διασποράς στην Αθήνα.

Χώρα :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1990-1991.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

8. Μελέτη των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια επεισοδίων αέριας ρύπανσης στην Αθήνα. Προσομοιώσεις με μοντέλα. Νέες τεχνικές στα Γραφικά και την Παράλληλη επεξεργασία.

Χώρα :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική περίοδος :1991-1993.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :IBM-T.J. Watson Research Center, USA, IBM Ελλάδας και

Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, Ελλάδα.

9. Προσομοιώσεις των πεδίων ροής και της διασποράς στην περιοχή της Μεσογείου.

Χώρα :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1992.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (W.M.O)

10. Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Πληροφορικής Περιβάλλοντος.

Χώρα :Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1992.

Συνεργασίες :Τομείς Πληροφορικής και Εφαρμογών Φυσικής,

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

11. Δημιουργία και Εγκατάσταση Βάσεων Δεδομένων για Μετεωρολογικά και Υδρολογικά Δεδομένα (Πρόγραμμα STRIDE).

Χώρα :Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1992-1994.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΜΠ, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης, Κέντρο Φυσικών Ερευνών "Δημόκριτος",

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Ελληνικά Υπουργεία.

Χρηματοδότηση :CEC /STRIDE project, Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

12. Study of the South European cycles of air pollution.

Χώρα :Αθήνα και άλλες Ευρωπαϊκές Πόλεις.

Χρονική Περίοδος :1992-94.

Συνεργασίες :Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ένας μεγάλος αριθμός

από συνεργάτες σε διάφορες χώρες της ΕΟΚ.

Χρηματοδότηση :CEC.

13. Θεωρητική και Πειραματική μελέτη της εξέλιξης του Α.Ο.Σ στην Αθήνα.

Χώρα :Aθήνα, Αττική, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

14. CEO (Center of Earth Observation in Agriculture). Proof of Concept.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλίας, ΕΘΙΑΓΕ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ.

Χρηματοδότηση :CEC.

15. Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων με αεροπλάνο πάνω από τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με την χρήση αεροπλάνου ( Πρόγραμμα STAAARTE).

Χρονική Περίοδος :1996-1997.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αθηνών, DLR.

Χρηματοδότηση :CEC.

16. Πρόγραμμα TCA/AQ (Θεματικό Κέντρο για την Ποιότητα του Αέρα).

Χώρα :Ελλάδα, Ολλανδία, Νορβηγία.

Χρονική Περίοδος :1995-1998.

Συνεργασίες :Rivm, Nilu, ΤΝΟ.

Χρηματοδότηση :CEC.

17. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Αθήνα με τη χρήση δορυφορικών φωτογραφιών. (Πρόγραμμα LIFE).

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ, CEU.

18. Δημιουργία ανθρώπινου δικτύου για θέματα Αέριας Ρύπανσης (Πρόγραμμα ΥΔΡΑ).

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, ΕΜΠ.

Χρηματοδότηση :ΓΓΕΤ.

19. Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ 4).

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1996.

Συνεργασίες :ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

20. Καταγραφή των απαιτήσεων και εκπόνηση ειδικού σχεδίου για την εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. για τον ολοκληρωμένο έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) (ΕΠΠΕΡ 4).

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1996.

Συνεργασίες :EMΠ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

21. Δημιουργία κινητού σταθμού τηλεπισκόπησης των αερίων ρύπων με την τεχνολογία Lidar (ΕΠΠΕΡ 4).

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1996.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Πάτρας, ΑΠΘ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

22. Δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και επιβολής εκτάκτων μέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (ΕΠΠΕΡ 4).

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1996.

Συνεργασίες :Πανεπιστημίο Πάτρας, Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

23. Μελέτη της κατάστασης της ποιότητας του αέρα στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας. (Α Φάση)

Χρονική Περίοδος :1996-1997.

Συνεργασίες :JRC-ISPRA (EI).

Χρηματοδότηση :JRC-ISPRA (EI).

24. MEDACT-APHRODITE.

Χρονική Περίοδος :1997-1998.

Συνεργασίες :Παν. Αθηνών, Κυπριακά Υπουργεία.

Χρηματοδότηση :CEU.

25. Inland Sattelite Observation for Local Exploitation (ISOLE).

Χρονική Περίοδος :1997-1999.

Συνεργασίες :Παν. Αθηνών, CETEMAR, VITROCISET, SAI, SMA.

Χρηματοδότηση :CEU.

26. Μελέτη της Ποιότητας του αέρα στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας.

Χρονική Περίοδος :1997-1998. (Β Φάση)

Συνεργασίες :Κοινό ερευνητικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Χρηματοδότηση :Κοινό ερευνητικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενωσης.

27. Μελέτη της ποιότητας του αέρα στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας (Γ Φάση).

Χρονική Περίοδος :1999-2000.

Συνεργασίες :Κοινό ερευνητικό Κέντρο Έυρωπαϊκής Ενωσης.

Χρηματοδότηση :Κοινό ερευνητικό Κέντρο Έυρωπαϊκής Ενωσης.

28. Εθνικό Δίκτυο Πληροφορικής Περιβάλλοντος (Κυρίως Έργο).

Χρονική Περίοδος :1999-2001.

Συνεργασίες :ΕPSILON AE.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ

29. Integrated Information System for Monitoring Environmental Emergencies of High Probability of Occurrence in the Mediterranean (PROMED).

Χρονική Περίοδος :1999-2001.

Συνεργασίες :SASEMAR,INDI.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ, CEU-DG XI.

30. I-CARE: Integrated tool for plannining and management in coastal areas.

Χρονική Περίοδος :2005-2008.

Συνεργασίες :Universities of Patras and Lecce, Prefecture of Achaia.

Χρηματοδότηση :INTERREG III-ARCHIMED

31. Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II. Μελέτη της Ρύπανσης από λεπτόκκοκα και υπερλεπτόκκοκα σωματίδια στην Ατμόσφαιρα της Αθήνας. Επίπεδα συγκεντρώσεων κατά μάζα και αριθμό, χωροχρονική διακύμανση και ποσοτική εκτίμηση συμμετοχής πηγών.

Χρονική Περίοδος :2005-2008.

Συνεργασίες :Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΠΘ.

32. Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Μελέτη των Μηχανισμών Μεταφοράς και Προέλευσης των αιωρουμένων σωματιδίων και του όζοντος στο Λεκανοπέδιο Αθηνών με χρήση σύγχρονων οπτικών μεθόδων και τεχνικών Laser.

Χρονική Περίοδος :2005-2008.

Συνεργασίες :Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής ΕΜΠ

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΠΘ.

Γ. Εργα-Μελέτες

1. Μελέτη της μεταφοράς αερίων ρύπων από το Θριάσιο Πεδίο στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας.

Χώρα :Θριάσιο Πεδίο, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1983-84.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Δήμος Νίκαιας.

2. Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη βιομηχανική περιοχή της Μεγαλόπολης.

Χώρα :Mεγαλόπολη, Ελλάδα.

Χρονική περίοδος :1983-84.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

3. Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων από τα εργοστάσια ηλεκτρικού ρεύματος στο Λαύριο και το Αλιβέρι.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1992-1993.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Δημοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

4. Μελέτη της διασποράς αερίων ρύπων από το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος στη Σορωνή, Ρόδου.

Χώρα :Aθήνα, Ρόδος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1992-1993.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

5. Μελέτη της διασποράς διάχυσης αερίων ρύπων από τη μονάδα Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου μετά τη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου.

Χώρα :Aθήνα, Αττική, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1993.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

6. Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Λήμνου.

Χώρα :Aθήνα, Λήμνος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1993.

Συνεργασίες :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Χρηματοδότηση :ΥΠΑ.

7. Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Μυκόνου.

Χώρα :Aθήνα, Μύκονος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1993.

Συνεργασίες :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση : ΥΠΑ

8. Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Ρόδου.

Χώρα :Aθήνα, Ρόδος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1993.

Συνεργασίες :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση :ΥΠΑ

9. Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Kω.

Χώρα :Aθήνα, Κως, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1993.

Συνεργασίες :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση :ΥΠΑ

10. Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου "Μακεδονία" Θεσσαλονίκης.

Χώρα :Aθήνα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1993.

Συνεργασίες :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση :ΥΠΑ

11. Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου των Σερρών.

Χώρα :Aθήνα, Σέρρες, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1993.

Συνεργασίες :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση :ΥΠΑ

12. Προμελέτη για την εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη Σορωνή Ρόδου.

Χώρα :Aθήνα, Ρόδος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

13. Μελέτη της διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από τις νέες προγραμματιζόμενες μονάδες της ΔΕΗ στο Λαύριο και το Αλιβέρι.

Χώρα :Aθήνα, Αττική, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

14. Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων από το εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στη Θήρα.

Χώρα :Aθήνα, Θήρα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

15. Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων από το εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στη Μήλο.

Χώρα :Aθήνα, Μήλος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

16. Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων από το εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στην Κάρπαθο.

Χώρα :Aθήνα, Κάρπαθος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

17. Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων από το εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στην Κάλυμνο.

Χώρα :Aθήνα, Κάλυμνος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

18. Μελέτη της διασποράς-διάχυσης των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται στην περιοχή κατασκευής της νέας περιφερειακής οδού Μάνδρας-Μαγούλας-Ασπροπύργου.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994.

Συνεργασίες :IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση :Δήμος Μάνδρας Αττικής.

19. Μικροκλιματική μελέτη για τη διαμόρφωση του Κηφισσού ποταμού στο χώρο εγκατάστασης της γέφυρας Μεταμόρφωσης της Ε.Λ. Ελευσίνας-Σταυρού-Α.Δ. Σπάτων.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994.

Συνεργασίες :Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ

20. Μελέτη της διασποράς-διάχυσης των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από αυτοκίνητα στην έξοδο των σηράγγων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου της Α.Δ. Ελευσίνας-Σταυρού-Α.Δ. Σπάτων.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994.

Συνεργασίες :IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ

21. Μελέτη της διασποράς-διάχυσης των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από τις προγραμματιζόμενες νέες μονάδες της ΔΕΗ στη Σορωνή Ρόδου.

Χώρα :Aθήνα, Αττική, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

22. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του Μετρό στην Αθήνα (Τμήμα ΤΣΑ-017).

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994-1995.

Συνεργασίες : IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Δρόμος Α.Ε.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

23. Διερεύνηση επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, ξεχωριστά από τη λειτουργία του νέου Αεροδρομίου στα Σπάτα και του Αεροδρομίου του Ελληνικού.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1994-1995.

Συνεργασίες :Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση : ΥΠΕΧΩΔΕ.

24. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τον δρόμο Νίκαιας-Λάρισας καθώς και την παράκαμψη των Φαρσάλων.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1996.

Συνεργασίες :Σήμα ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :Περιφέρεια Θεσσαλίας.

25. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον δρόμο Καστανιών-Ορμενίου, Εβρου.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1996.

Συνεργασίες : IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

26. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στη γέφυρα Αλφειού, Ηλείας.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1996.

Συνεργασίες : IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

27. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο παράκαμψης της Λίμνης Ευβοίας.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

28. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο Ιστιαίας-Αιδηψού καθώς και Παράκαμψη Ιστιαίας, Ευβοίας.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

29. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο Μαρμαρίου-Καρύστου, Ευβοίας.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

30. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο Κριεζών-Ζάρακες, Ευβοίας.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

31. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο Ζάρακες-Μαρμάρι, Ευβοίας.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

32. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο ευρείας παράκαμψης της Άμφισσας, Φωκίδας.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

33. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο Λογγιτσίου-Τατάρνας, Ευρυτανίας.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

34. Μελέτη επικινδυνότητας για τις βιομηχανίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :ΕΜΠ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

35. Μελέτη για την ανάπλαση του χώρου του Αεροδρομίου του Ελληνικού μετά την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :ΕΜΠ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

36. Διερεύνηση επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα της ευρύτερης περιοχής των Κυθήρων, από τη λειτουργία του νέου Αεροδρομίου Κυθήρων.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1995-1996.

Συνεργασίες :IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΑ.

37. Mικροκλιματική Μελέτη για την κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στο Σέιχ-Σου Θεσσαλονίκης.

Χώρα :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος :1996.

Συνεργασίες :Γενική Εταιρεία Κατασκευών.

Χρηματοδότηση :ΓΕΚ.

38. Διερεύνηση της συμβολής της τηλεπισκόπησης στην ανίχνευση του είδους και της ποιότητας της βλάστησης και την εκτίμηση της συγκομιδής. ΕΠΕΤ ΙΙ (ΓΓΕΤ) Αρ. 66.

Χρονική Περίοδος :1996-1997.

Συνεργασίες :Παν. Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Γεωπονικό Αθηνών, Αιγαίου, ΕΜΠ, ΜΦΙ.

Χρηματοδότηση :Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

39. Διερεύνηση επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα της ευρύτερης περιοχής Καλύμνου από τη λειτουργία του νέου Αεροδρομίου.

Χρονική Περίοδος :1997-1998.

Συνεργασίες :IMPETUS ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΑ.

40. Διερεύνηση επιπτώσεων στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον από τη λειτουργία Διυλιστηρίων. Η περίπτωση της ΠΕΤΡΟΛΑ.

Χρονική Περίοδος :1997-1998.

Συνεργασίες :Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Χρηματοδότηση :Πετρόλα Α.Ε.

41. Ολοκληρωμένο σύστημα για την ανίχνευση και παρακολούθηση των πετρελαιοκηλίδων. Πρόγραμμα ΣΥΝ.

Χρονική Περίοδος :1997-1999.

Συνεργασίες :Παν. Αθηνών, IMPETUS ΕΠΕ

Χρηματοδότηση :ΓΓΕΤ.

42. Επιχειρησιακό Κέντρο για την Πρόγνωση των Επεισοδίων Ρύπανσης στην Αθήνα (Κυρίως Εργο)

Χρονική Περίοδος :1999-2001.

Συνεργασίες :ΣΙΒΥΛΛΑ ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

43. Επιχειρησιακό Κέντρο για την πρόγνωση των Επεισοδίων Ρύπανσης στην Αθήνα (Σύμβουλος).

Χρονική Περίοδος :1999-2001.

Συνεργασίες :ΑΔΚ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

44. Τυρβώδεις ροές κατά την προσέγγιση και την απογείωση αεροσκαφών. Εφαρμογή στο Αεροδρόμιο της Χίου.

Χρονική Περίοδος :2000.

Συνεργασίες :ΣΙΒΥΛΛΑ ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΑ.

46. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή 4 Δανειοθαλάμου και αποκατάσταση οδικού δικτύου μεταξύ χλμ 387-399 της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Χρονική Περίοδος :2000.

Συνεργασίες :IMPETUS ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.

45. Επιχειρησιακό σχέδιο για τον έλεγχο της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στα Ιωάννινα.

Χρονική Περίοδος :2003.

Συνεργασίες :ΑΔΚ, ΑΧΟΝ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

46. Επιχειρησιακό σχέδιο για τον έλεγχο της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Μυτιλήνη.

Χρονική Περίοδος :2003.

Συνεργασίες :ΑΔΚ, ΑΧΟΝ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΕΧΩΔΕ.

47. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή Δανειοθαλάμου και αποκατάσταση οδικού δικτύου μεταξύ χλμ 387-399 της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Χρονική Περίοδος :2000.

Συνεργασίες :IMPETUS ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση :ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.

48. Μελέτη ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην περιοχή του χώρου εγκατάστασης του Αεροδρομίου Καστελλίου, Ηρακλείου Κρήτης.

Χρονική Περίοδος :2003.

Συνεργασίες :ΥΠΑ, ΕΤΕ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΑ.

49. Μελέτη ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην περιοχή του χώρου εγκατάστασης του Αεροδρομίου Τρίπολης.

Χρονική Περίοδος :2003.

Συνεργασίες :ΥΠΑ, ΕΤΕ.

Χρηματοδότηση :ΥΠΑ.

50. Μελέτη της διασποράς-διάχυσης ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή Κάβο Σίδερο Κρήτης.

Χρονική Περίοδος :2006.

Συνεργασίες :Loyalward Group PLc, ΕΤΕ.

Χρηματοδότηση :ΕΤΕ

51. Μελέτη της διασποράς-διάχυσης ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή Πειραιά μετά την επέκταση του ΤΡΑΜ.

Χρονική Περίοδος :2006.

Χρηματοδότηση :ΕΤΕ

52. Μελετη της διασπορας-διάχυσης ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχη της Ανατολικής Χαλκιδικής από τις δραστηριότητας των ορυχείων Χρυσού.

Χρονική Περίοδος :2010.

Χρηματοδότηση :ΕNVECO

53. Μελετη της διασπορας-διάχυσης ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχη του Περαματος Αλεξανδρουπόλεως από τις δραστηριότητας των ορυχείων Χρυσού.

Χρονική Περίοδος :2011.

Χρηματοδότηση :ΕNVECO

54. Μελετη της διασπορας-διάχυσης ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχη Σαπών Ροδόπης από τις δραστηριότητας των ορυχείων Χρυσού.

Χρονική Περίοδος :2011.

Χρηματοδότηση :ΕNVECO

55. Μελετη της διασπορας-διάχυσης ατμοσφαιρικών ρύπων στην Κυπρο από τις δραστηριότητας του εργοστασιου καύσης απορριμάτων.

Χρονική Περίοδος :2011.

Χρηματοδότηση :ΕNVECO

56. Αξιολόγηση μετρήσεων στα πλαισια του Προγραμματος Παρακολούθηση Ο.Κ.Θ στην Αττική Οδό.

Χρονική Περίοδος :2012-2013.

Χρηματοδότηση :Δυναμική Ακουστική ΕΠΕ.

7. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ KAI ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

1. King’s College, University of London, UK

2. Joint Research Center, ISPRA, Italy. Institute for Environment and Health, EU.

3. Harvard Univerisity, School of Public Health, USA.

4. University of Southern California, USA.

5. University of Wisconscin-Madison, USA

6. Finnish Meteorological Institute, FI.

7. The University of Birmingham, UK.

8. University of Augsburg, Germany.

9. The University of Auckland, NZ.

10. Joint Research Center, ISPRA, Italy. Institute for Consumers Protection, EU.

11. European Environment Agency, Kopenhagen, Danmark

12. IDAEA-CSIC, Barcelona, Spain

13. Bogazici University, TR

14. Health Protection Agency, UK.

15. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

16. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

17. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

18. Πανεπιστήμιο Αθηνών.

19. Πανεπιστήμιο Πατρών.

20. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρακης

21. Πανεπιστήμιο Κρήτης

22. Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

23. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

24. Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος".

25. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

26. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

27. ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε

28. Impetus ΕΠΕ.

29. EPSILON INTERNATIONAL A.E.

30. ΕΤΕ ΕΠΕ.

31. ΑΔΚ ΕΠΕ.

32. ENVECO LTD.

 

 

Συνέδρια

 
 1. IXX ITM of NATO/CCMS in "Air Pollution Modelling and Its Application". 29 September - 4 October 1991, Ierapetra, Crete, Greece.
 2. 10 Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας, 21-23 Mαίου 1992, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 3. 1st Workshop of NATO/CCMS on "Air Pollution Transport and Diffusion over coastal areas". May 3-5, 1993, Athens, Greece.
 4. XX ITM of NATO/CCMS in "Air Pollution Modelling and Its Application" 29 November-3 December 1993, Valencia, Spain.
 5. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας, 27-29 Σεπτεμβρίου 1994, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 6. 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας-Μόλυβος Λέσβου, 3-7 Σεπτ., 1995.
 7. 3rd International Conference on Air Pollution "AIR POLLUTION 95". Porto Carras, Chalkidiki, 26-29 September, 1995.
 8. Energie et Climat Urbain, CUEPE, Geneva, 1st December, 1995.
 9. International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, Volos, April 24-26, 1996.
 10. 2nd Concertation meeting in Telematics Application Programme. Sector Environment, Brussels, 24-28 June, 1996.
 11. 4th International Conference on Air Pollution "AIR POLLUTION 96". Toulouse, France, 27-29 August, 1996.
 12. 3ο Διεθνές Συνέδριο στην Προστασία και αποκατάσταση του Περιβάλλοντος, Χανιά, Κρήτη, 28-30 Aυγούστου 1996.
 13. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Μετεωρολογία-Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας, 27-29 Σεπτεμβρίου 1996, Aθήνα.
 14. 7th Conference on Mesoscale Processes, 9-13 Sept. 1996, Reading, England.
 15. 4th Concertation meeting in Telematics Application Programme. Sector Environment, Brussels, 7-8 April 1997.
 16. 5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας-Μόλυβος Λέσβου, 1-4 Σεπτεμβρίου 1997.
 17. 4th European Earth Observation System (EEOS) Workshop, Santorini, 2-3 October, 1997.
 18. 6th International Highway and Urban Pollution Symposium. Ispra, Italy, 18-21 May, 1998.
 19. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Μετεωρολογία-Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας, Σεπτέμβριος 1998, Aθήνα.
 20. European Conference on Applied Climatology, ECAC 98, Vienna, Austria, October 19-23, 1998.
 21. Air Quality in Europe: Challenges for the 2000s, Venice 19-21 May 1999.
 22. 6ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πυθαγόρειο Σάμου, 28 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 1999.
 23. Joint Conference of the International Societies for Environmental Epidemiology (ISEE) and Exposure Analysis (ISEA). Exposure assessment, environmental epidemiology and decision making: closer interactions for better protection of public health, Athens 5-8 September, 1999.
 24. 7ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ερμούπολη Σύρου, 3-6 Σεπτ. 2001.
 25. 15th Symposium Informatics for Environmental Protection: Sustainability in the Information Society, ETH Zurich, October 10-12, 2001.
 26. Protection and Restoration of the Environment VI. Skiathos, July 1-5, 2002.
 27. 10th Scientific Conference of the International Association of Meteorology of Atmospheric Sciences, Heraklion, Crete. 18-25 September, 2002.
 28. 6th Helenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, 25-28 September 2002, Ioannina, Greece.
 29. First Scientific Conference of the European Federation of Marine Science and Technologies Societies. Athens, 27-29 September 2002.
 30. 8th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Sofia, Bulgaria, 14-17 October, 2002.
 31. 4th International Conference on Urban Air Quality-Measurements-Modelling and Management. Prague, 25-27 March, 2003.
 32. 2nd International Symposium of Medical Geology, Nutrition and cancer, Instabul, Turkey. March 31-April 03, 2003.
 33. 8th International Conference in Environmental Science and Technology, Μyrina, Lemnos, 8-11 Sept. 2003.
 34. 9th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Garmich, Germany, 1-4 June, 2004.
 35. Protection and Restoration of the Environment VII. Myconos, June 28-July 1, 2004.
 36. 7th Helenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, 28-30 September 2004, Nicosia, Cyprus.
 37. 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, 14-17 Οκτωβρίου, 2004, Μυτιλήνη.
 38. 5th International Conference on Urban Air Quality-Measurements-Modelling and Management. Valencia, 25-27 March, 2005.
 39. AMS 17th Conference on Applied Climatology, Savannah, USA, June 20-24, 2005.
 40. 13th International Conference Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean region, Thessaloniki 8-12 October, 2005.
 41. 9th International Conference in Environmental Science and Technology, Rhodos, 1-3 Sept. 2005.
 42. 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Crete, Greece, 14-17 October, 2005.
 43. Protection and Restoration of the Environment VII. Chania, July 1-6, 2006.
 44. 8th Panhellenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, 25-27 May 2006, Athens, Greece.
 45. WSEAS 2006 Conference. Vouliagmeni 11-13 July, 2006
 46. 6th International Conference on Urban Air Quality-Measurements-Modelling and Management. Nicosia, Cyprus, 25-27 March, 2007.
 47. 11th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Cambridge, UK, 4-7 July, 2007.
 48. 10th International Conference in Environmental Science and Technology, Kos, 8-10 Sept. 2009.
 49. 1st Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). Skiathos, June 2007.
 50. 4th International Conference Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences, Athens, September 18-20, 2009.
 51. 2nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). Myconos, June 2009.
 52. 7th International Conference on Urban Air Quality-Measurements-Modelling and Management. Instabul, Turkey, 27-30 March, 2009.
 53. Advances in Weather and Circulation type classifications and Applications (COST 733 Mid-Term Conference), 22-25 October 2008, Krakow, Poland.
 54. ImpactE International Conference on “Past Present and Future Health Impacts” May 25-26. Calouste Giulbekian Foundation. Lisbon. Portugal.
 55. 11th International Conference in Environmental Science and Technology, Chania, 3-5 Sept. 2009.
 56. International Symposium on Environmental Software Systems, 2009. Venice, Italy 6-9 October 2009.
 57. 15thInternational Conference Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean region, with Focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions. Bari, Italy 7-11 October, 2009.
 58. Protection and Restoration of the Environment X. Corfu, July 5-9, 2010.
 59. 2nd Intenational Conference of “Hazardous and Industrial Waste Management”. Chania, 5-8 October, 2010.
 60. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 18-20.
 61. 3rd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). Skiathos, June 2011.
 62. 6th International Workshop on sand/duststorms and associated dustfall. Athens, September 2011.
 63. 12th International Conference in Environmental Science and Technology, Rodos, Sept. 2011.
 64. 16th International Conference Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean region, Ioannina September, 2011.
 65. 13th EGU Plenious Conference in Mediterranean Storms, September, 2011.
 66. 14th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, October, 2011.
 67. 11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, COMECAP 2012, Athens, 29 May – 1 June 2012.
 68. 3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania, Crete, September 2012.
 69. 13th International Conference in Environmental Science and Technology Athens, 2013.
 70. 17th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean Region, Instanbul, 2013.

 

 

Ομιλίες

 

*Εχω μετάσχει σε πλήθος προσκεκλημένων ομιλιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό μεταξύ αυτών αναφέρω ενδεικτικά.

 1. Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 1999. Μελέτη και διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μικρές πόλεις.
 2. Αθήνα, 2004. 24-25 Φεβρουαρίου. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. «Εισαγωγή σε μοντέλα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και διαχείριση κρίσεων».
 3. Μ University of Birmingham, Department of Geography and the Environment, January 30-31, 2005. “Weather, Cold Spells and Wood Burning across, UK”.
 4. υτιλήνη 2007, 10/12. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημης της Θάλασσας. “Ατμοσφαιρική ρύπανση σε παράκτιες Περιοχές».
 5. University of Birmingham, Department of Geography and the Environment, January 30-31, 2005. “Weather, Cold Spells and Wood Burning across, UK”.
 6. Synoptic circulation control on wild fire occurrence. Advances in Weather and Circulation type classifications and Applications 25 October 2008, University of Krakow, Poland.
 7. Weather related Health Impacts, 2009. ImpactE International Conference on “Past Present and Future Health Impacts” May 25-26. Calouste Giulbekian Foundation. Lisbon. Portugal.
 8. Forest Fires and Hazards, 2010. COST 733 Training School. Classifications in Atmospheric Sciences and their applications, 12-16 April, Augsburg, Germany
 9. “Air pollution, seconday Organic Aerosols and Health”. University of London, School of Hygiene and Tropical Medicine, March, 2010.
 10. Air Pollution and Health, 2010. Invited Plenary Lecture in the Xth Protection and Restoration of the Environment Conference, 6th of July, 2010. Corfu, Greece.
 11. Μοντέλα προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Προσκεκλιμένη Ομιλία. Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6/2/2013.
 12. Τα Φυσικής προέλευσης σωματίδια στην Ατμόσφαιρα. Τμήμα Φυσικής Παν. Αθηνών, 2013.

 

 

Δημοσιεύσεις

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

115

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

102

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

41

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ/ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

80

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

34 8

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: Πάνω από 1500, H-factor 21

 

A . Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με το σύστημα των Κριτών

1. Kambezidis H., P. Kassomenos, H. Kiriaki, 1986: Smoke concentration levels in a monitoring network in Athens, Greece, Atmospheric Environment, 20, 601-604.

2. Kallos G., P. Kassomenos, R.A. Pielke, 1993: Synoptic and mesoscale weather conditions during air pollution episodes in Athens, Greece, Boundary Layer Meteorology, 62, 163-184.

3. Pilinis C., P. Kassomenos, G. Kallos, 1993: Modeling of photochemical pollution in Athens, Greece: Application of the RAMS-CALGRID modeling system. Atmospheric Environment, 27B, 353-370.

4. Kassomenos P., V. Kotroni, G. Kallos, 1995: Analysis of climatological and air quality observations from Greater Athens Area. Atmospheric Environment, 29B, 3671-3688.

5. Varotsos C., C. Cracknel, N. Sakellariou, S. Katsikis, G. Chronopoulos, P. Kassomenos, 1995: On the SO2, NO2 interferences in total ozone measurements made with the Dobson spectrophotometer No. 118 in Athens. International Journal of Remote Sensing, 16, 1805-1813.

6. Kallos G., A. Papadopoulos, M. Varinou, P. Kassomenos, 1995: Estimation of the contribution to air quality degradation in Athens from major elevated sources. International Journal of Environment and Pollution, 5, Nos. 4-6, 611-622.

7. Synodinou Β., M. Petrakis, P. Kassomenos, S. Lykoudis, 1996: Atmospheric Stability and Atmospheric Circulation in Athens, Greece. IL NUOVO CIMENTO, Vol. 19C, 245-255.

8. Kassomenos P., S. Lykoudis, M. Petrakis, A. Papadopoulos, 1996: Mesoscale transport of air pollutants over Athens: Implications for air quality. International Journal of Environment and Pollution, Vol 6., Nos. 2/3, 214-224.

9. Jacovides C., P. Kassomenos, N. Kaltsunides, 1996: Estimates of Effective Aerosol Optical Depths from Spectral Solar radiation measurements. Theoretical and Applied Climatology, 53, 211-220.

10. Petrakis M., S. Lykoudis, P. Kassomenos, 1996: A software tool for the creation of a typical meteorological year. Environmental Modelling and Software, Vol 11, Νο 4, 221-227.

11. Helmis C. G, D. N. Asimakopoulos, K. H. Papadopoulos, P. Kassomenos, J. A. Kalogiros, P. G. Papageorgas, S. Blikas, 1997: Air mass exchange between the Athens Basin and the Messogia Plain of Attica, Greece. Atmospheric Environment, 31, 3833-3849.

12. Kassomenos P., H. A. Flocas, S. Lykoudis and M. Petrakis, 1997: A study of frost events in areas characterised by the absence of observations. Meteorology and Atmospheric Physics, 62, 249-256.

13. Kassomenos P., S. Lykoudis, M. Petrakis, 1997: On the behaviour of air pollutants released from elevated stacks in the vicinity of Athens, Greece. International Journal of Environment and Pollution, Vol. 8, Nos. ½, 134-147.

14. Kassomenos P., H. A. Flocas, A. N. Skouloudis, S. Lykoudis, V. Asimakopoulos, M. Petrakis, 1998: Relationship of air quality indicators and synoptic scale circulation at 850 hPa over Athens during 1983-1995. Environmental Technology, Vol. 19, 13-24.

15. Kassomenos P., H.A. Flocas, S. Lykoudis, M. Petrakis, 1998: Analysis of mesoscale patterns in relation to synoptic conditions over an urban Mediterranean Basin. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 59, 215-229.

16. Petrakis M., H.D. Kambezidis, S. Lykoudis, A.D. Adamopoulos, P. Kassomenos, J. Michaelidis, G. Roditis, J. Chrysis, Ι. Hadjigianni, 1998: Generation of a Typical Meteorological Year for Nicosia, Cyprus. Renewable Energy, Vol. 13, No 3, 381-388.

17. Kassomenos P., H. A. Flocas, S. Lykoudis, A. N. Skouloudis, 1998: Spatial and temporal characteristics of the relationship between air quality status and mesoscale circulation over an urban Mediterranean basin. The Science of the Total Environment, 217, 37-57.

18. Triantafyllou A., P. A. Kassomenos, G. Kallos, 1999: On the degradation of air quality due to SO2 and PM10 in the Eordea Basin, Greece. Meteorologische Zeitschrift, 8, 60-70.

19. Kassomenos P., A. N. Skouloudis, S. Lykoudis, H. A. Flocas, 1999: "Air Quality Indicators" for Uniform Indexing of Atmospheric Pollution over Large Metropolitan Areas. Atmospheric Environment, 33, 1861-1879.

20. Argyriou A., S. Lykoudis, S. Kontoyiannidis, C. Balaras, D. Asimakopoulos, Μ. Petrakis and P. Kassomenos, 1999. Comparison of Methodologies for TMY generation using 20 years data for Athens, Greece. Solar Energy, 66, 33-45.

21. Asimakopoulos D., C.G., Helmis, K.H. Papadopoulos, J.A. Kalogiros, P. Kassomenos, Μ. Petrakis, 1999. Inland propagation of sea breeze under opposing offshore winds. Meteorology and Atmospheric Physics, 70, 97-110.

22. Kassomenos P., S. Lykoudis, G. Kallos, 1999: Winter southern wind flow and air pollution episodes over Athens, Greece. Global Nest: The International Journal, 1, 2, 99-110.

23. Pavlos Kassomenos, Alexandros Gryparis, Evangelia Samoli, Klea Katsouyanni, Spyros Lykoudis, H. A. Flocas. 2001. Atmospheric Circulation Types and Daily Mortality in Athens, Greece. Environmental Health Perspectives, 109, 591-596.

24. Triantafyllou A. and P. Kassomenos, 2002. Aspects of atmospheric flow and dispersion of air pollutants in a mountainous basin. The Science of the total Environment, 297, 85-103.

25. Kassomenos P., O. Sindosi, C. Lolis, 2003: Seasonal variation of the circulation types occurring over southern Greece. A 50-yr study. Climate Research, 24, 33-46.

26. Chaloulakou A., P. Kassomenos, N. Spyrellis, P. Democritou, P. Koutrakis, 2003. Measurements of PM10 and PM2.5 particle concentrations in Athens, Greece. Atmopsheric Environment, 37 (5), 649-660.

27. Kassomenos P., O. Sindosi, C. Lolis, A. Chaloulakou 2003: On the relation between seasonal synoptic circulation types and spatial air quality characteristics in Athens, Greece. Journal of the Air and Waste management Association, 53, 309-324.

28. Kassomenos P., 2003: Anatomy of the synoptic conditions occurring over southern Greece during the second half of 20th century. Part I. Winter and Summer. Theoretical and Applied climatology, Vol 75, 1-2, 65-77.

29. Kassomenos P., 2003: Anatomy of the synoptic conditions occurring over southern Greece during the second half of 20th century. Part II. Autumn and Spring. Theoretical and Applied climatology, Vol. 75, 1-2, 79-92.

30. Petrakis M., B. Psiloglou, P. Kassomenos, C. Cartalis, 2003: Summertime measurements of Benzene and Toluene in Athens using a Differential Optical Absorption Spectroscopy system, 2003. Journal of the Air and Waste management Association, Vol. 53 (9), 1052-1064.

31. Saisana M., G. Dubois, A. Chaloulakou, P. Kassomenos, N. Spyrellis, 2003: Streamlining Environmental Monitoring networks: Application to Nitrogen Dioxide in North Italy. Systems Analysis, Modelling, Simulation, 43(2), 241-250.

32. Keramitsoglou I., C.Cartalis and P. A. Kassomenos, 2003: Decision Support System for Managing oil spill Events. Environmental Management, Vol. 32, No. 2, pp. 290-298.

33. Mironakis K. A. and P. A. Kassomenos, 2003: Application of MM5 model in the northwest area of Greece using a four-nest procedure. International Journal of Environment and Pollution, 20, 1-6, 269-277.

34. Keramitsoglou I, Asimakopoulos D. N., Cartalis C, Petrakis M, Argiriou T, Sifakis N, Kassomenos P, Theofilopoulos N, Ntziou I, Herrero A, 2003: An operational system for monitoring oil spills in the Mediterranean sea. The PROMED system. Mediterranean Marine Science, Vol. 4/2, 65-72.

35. Grivas G, V. Kanouta, P. Kassomenos, A. Chaloulakou, N. Spyrellis, 2004: Comparison between low-volume gravimetric sampler and beta attenuation monitor for PM10 measurements in Athens, Greece. Journal of Aerosol Science, S-653-654.

36. Kassomenos P, 2004: Risk Analysis for Environmental Hazards: The case of oil spills in Crete. Global Nest:The International Journal, 6, 1, 39-51.

37. Bartzokas A., P. Kassomenos 2004: The effect of Meteorological and pollution parameters on the frequency of hospital admissions for cardiovascular and pespiratory problems in Athens. Indoor Build Environment, 13, 271-275.

38. Michellozi P., Kirchmayer U., Katsouyanni K, Biggeri A, Bertolini R, Andersson R, Menne B, McGregor G, Kassomenos P, 2004: The PHEWE project-Assessment and prevention of acute health effects of weather conditions in Europe. Epidemiology, 15(4), 102-103.

39. Kassomenos P., S. Karakitsios and G. Pilidis, 2004: A simple semi-empirical approach to modeling benzene concentrations in a street canyon. Atmospheric Environment, 38, 6073-6078.

40. Argyriou A, P. Kassomenos and S. Lykoudis, 2004: On the onset and duration of the seasons in Greece. Water Air and Soil Pollution: Focus, 4, 65-74.

41. Katsoulis B and Kassomenos P, 2004: Assessment of the air-quality over Urban areas by means of biometeorological indices. The case of Athens, Greece. Environmental Technology, 25, issue 11, 1293-1304.

42. Paschalidou A and P. Kassomenos, 2004: Comparison of air pollutant concentrations between weekdays and weekends in Athens, Greece for various meteorological conditions. Environmenal Technology, 25, issue 11, 1241-1255.

43. Chaloulakou A., P. Kassomenos, G. Grivas, N. Spyrelis, 2005: Particulate matter and black smoke concentrations levels in Central Athens, Greece. Environment International, 31, 651-659.

44. Kassomenos P. A., 2005: Socioeconomic aspects in an extended contemporary city. How we can approach them by using a pollutant as indicator. Water Air and Soil Pollution, 62, 315-329.

45. Bonazountas M., D. Kallidromitou, P. A. Kassomenos and N. Passas, 2005: Forest Fire Risk Analysis, Human and Ecological Risk Assessment, 11, 617-626.

46. Stamoulis K, Ioannides K, Kassomenos P, Vlahogianni A, 2005: Tritium concentration in rainwater samples in northwestern Greece. Fusion Science Technology, 48(1), 512-515.

47. Kassomenos P A, Karandeinos F, K. Myronakis, 2005: High-resolution analysis of the meteorological fields in the NW mountainous area of Greece. International Journal of Environment and Pollution, 24 (1-4), 171-179.

48. Kassomenos P. A., Karakitsios S. P., Pilidis G. A., 2005: A methodology to estimate benzene concentrations in a town through a traffic model. The Science of the Total Environment, 347 (1-3), 272-281.

49. Kassomenos P., I. Koletsis, 2005: Seasonal variation of the temperature inversions over Athens, Greece. International Journal of Climatology, 25(12), 1651-1663.

50. Pilidis G, S. Karakitsios, P. Kassomenos, 2005: BTX measurements in a medium sized European city. Atmospheric Environment, 39 , 6051-6065.

51. Kassomenos P., I. Panagopoulos, A. Karagiannis, 2005: An integrated methodology to select the optimum site of an airport on an island using limited meteorological information. Meteorological Applications, 12, 231-240.

52. Karakitsios S, C. Papaloukas, P. Kassomenos, G. Pilidis, 2005: Assessment and prediction of benzene concentrations in a street canyon using artificial neural networks and deterministic models. Their response to “what if” scenarios. Ecological Modeling, 193, 253-270.

53. Kassomenos P, Glenn McGregor, 2006: The Inter-annual variability and trend of precipitable water over Southern Greece. Journal of Hydrometeorology, Vol 7, No 2, 271-284.

54. Karakitsios S, I. Hadjidakis, P. Kassomenos, G. Pilidis, 2006: Development of an Artificial Neural Network to predict benzene concentrations in a street canyon. Fresenious Environmental Bulletin, Vol 15, No 5, 424-430.

55. Kassomenos P, S. Karakitsios, G. Pilidis 2006: Assessment and prediction of benzene concentrations in a street canyon using a variety of models in the means of environmental management purposes. Global Nest:The International Journal, Vol 8, No 3, 265-271.

56. Gavriil I., G. Grivas, P. Kassomenos, A. Chaloulakou and N. Spyrellis, 2006: An application of theoretical probability distributions to study of PM 10 and PM2.5 time series in Athens, Greece. Global Nest:The International Journal, Vol 8, No 3, 241-251.

57. Kaskaoutis D, H. Kambezidis, A. Adamopoulos, P. Kassomenos, 2006: Comparison between experimental data and modelling estimates of aerosol optical depth over Athens, Greece. Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, 68, 1167-1178.

58. Kassomenos, P, 2006. Development of an artificial neural network to predict benzene concentrations in a street canyon. Journal of WSEAS Transactions on Environment and Development, 6, No2, 727-729.

59. Kassomenos P, S. Karakitsios, C. Papaloukas, 2006: Estimation of the daily traffic emissions in a south-European urban complex during a workday. Evaluation of several “what if” scenarios. The Science of the Total Environment, 370, 480-490.

60. Kaskaoutis D, H. Kambezidis, A. Adamopoulos, P. Kassomenos, 2006: On the characterisation of aerosols using the Angstrom exponent in the Athens area. Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, 68, 2147-2163.

61. Kassomenos P, B. Katsoulis, 2006: Mesoscale and Macroscale aspects of the morning urban heat island around Athens, Greece. Meteorology and Atmospheric Physics, 94, 209-218.

62. McGregor G, P. Kassomenos, F. deDonato, K. Blazejczyk, T. Cengar, R. Huth, I. Jollife, G. Jendrinski, C. Koppe, A. Paldy, 2006: The development of Heat Health Watch Warning Systems for five European cities: Results from the European Union PHEWE Project. Epidemiology V. 17(6), S86.

63. Analitis A, K. Katsouyanni, M. Baccini, P. Kassomenos, U. Kirchmayer, E. Cadum, A. Hojs, K. Bohumir, J. Pekkanen, W. Bogdan, 2006: Effects of cold weather in mortality: Results from 16 European cities within PHEWE Project. Epidemiology V. 17(6), S85.

64. Karakitsios S, Delis, P Kassomenos, G Pilidis, 2007: Contribution to ambient benzene concentrations in the vicinity of petrol stations. Estimation of the associated health risk. Atmospheric Environment, 41, 1889-1902.

65. Borge R, Lumbreras J, Vardoulakis S, Kassomenos P, Rodriguez E, 2007: Analysis of long range transport influences on urban PM10 using two stage atmospheric trajectory clusters. Atmospheric Environment, 41(21), 4434-4450.

66. Kyrkilis G, A. Chaloulakou, P. Kassomenos, 2007: Air pollution effects on Human health: Development of an aggregate Air Quality Index for an urban Mediterranean agglomeration. Environment International, 33(5), 670-676.

67. Kassomenos P, A. Gryparis, K. Katsouyianni, 2007: On the association between daily mortality and air mass types in Athens, Greece during winter and summer. International Journal of Biometeorology, 51, 315-322.

68. Bonazountas M, D. Kallidromitou, P. Kassomenos, N. Passas, 2007: A Decision support system for Managing Forest Fire Casualties. Environmental Management, 84(4), 412-418.

69. Karakitsios S.P, Papaloukas C.L, Kassomenos P.A, Pilidis, G.A, 2007: Assessment and prediction of exposure to benzene of filling stations employees. Atmospheric Environment, 41(40), 9555-9569.

70. Michelozzi P, U Kirchmayer, K. Katsouyanni, A. Biggeri, G. McGregor, B. Menne, P. Kassomenos, H. Anderson, M. Baccini, G. Accetta, A. Analytis, T. Kosasky, 2007: Assessment and prevention of acute health effects of weather conditions in Europe. The PHEWE project background, objectives, design. Environmental Health, 6:12.

71. Iliadis LS, S. Spartalis, A. K. Paschalidou, P. Kassomenos, 2007: Artificial Neural Network Modeling of the surface Ozone Concentration. International Journal of Computational and Applied Mathematics, 2, Issue 2, pgs 125-138.

72. Vardoulakis S and P Kassomenos, 2008: Sources and factors affecting PM10 levels in two European cities: Implications for local air quality management. Atmospheric Environment, 42(17), 3949-3963.

73. Kassomenos P, I. Panagopoulos, A. Karagiannis, S. Karakitsios, M. Petrakis, 2008: Modelling the dispersion of a toxic substance at a workplace. Environmental Modelling and Software, 23(1), 82-89.

74. Grivas G, Chaloulakou A, P. Kassomenos, 2008: An Overview of the PM10 pollution problem in the Metropolitan Area of Athens, Greece. Assessment of controlling factors and potential impact of Long range transport. The Science of the Total Environment, 389 (1), 165-177.

75. Kassomenos P, C. Papaloukas, M. Petrakis, S. Karakitsios, 2008: Assessment and prediction of short term hospital admissions. The case of Athens, Greece. Atmospheric Environment, 42, 7078-7086.

76. Kassomenos P, Karakitsios S, G. Pilidis, 2009: Daily variation of traffic emissions in Athens, Greece. International Journal of Environment and Pollution, Vol. 36, Ns. 1/2/3, pgs 324-335.

77. Paschalidou A.K, P. Kassomenos 2009: On the evaluation of box model results: the case of BOXURB model. Environmental Monitoring and Assessment, 155 (1-4), pp. 103-118. DOI 10.1007/s10661-008-0421-4.

78. Paschalidou AK., P. Kassomenos, A. Bartzokas 2009: A comparative study on various statistical techniques predicting ozone concentrations: implications to environmental management. Environmental Monitoring and Assessment, 148, 277-289.

79. Dimosthenis A. Sarigiannis, Spyros P. Karakitsios, Alberto Gotti, Costas L. Papaloukas, Pavlos A. Kassomenos, Georgios A. Pilidis, 2009: Bayesian algorithm implementation in a real time exposure assessment model on Benzene with calculation of associated cancer risks. Sensors, 9, 731-755.

80. Pilidis G, Karakitsios S, Kassomenos P, E. Kazos, Stalikas K., 2009: Measurements of benzene and formaldehyde in a medium sized urban environment. Indoor/outdoor health risk implications on special population groups. Environmental Monitoring and Assessment, 150(1-4), 285-294.

81. Papadopoulou N, Tountas Y, Sypsa V, Katsouyanni K, Analitis A, Kassomenos P, 2009: The effect of south winds on daily mortality in Athens. Climate Research, 38, 193-198.

82. Kassomenos P, Mertzanos G, Petrakis M, Xylaggoura M, Psiloglou B, 2010. Hospital admissions and weather types in Athens, Greece. International Journal of Environment and Pollution, Vol. 40, Nos. 1/2/3, pgs 236-247.

83. Kassomenos P, S. Lykoudis, A. Chaloulakou, 2010. A tool for determining urban emission characteristics to be used in exposure assessment. Environment International, 36, 281-289.

84. Kassomenos P, S. Vardoulakis, R. Borge, J. Lumbreras, C. Papaloukas, S. Karakitsios, 2010. Comparison of statistical clustering techniques for the classification of modelled atmospheric trajectories. Theoretical and Applied Climatology, 102, pgs 1-12. DOI. 10.1007/s00707-009-0233-7.

85. Karakitsios S, P. Kassomenos, D. Sarigiannis and G. Pilidis, 2010. Exposure Modeling of Benzene Exploiting Passive-Active Sampling data. Environmental Modelling and Assessment, 15, 283-294. DOI. 10.1007/s10666-009-9206-6.

86. Kassomenos P, 2010. Synoptic circulation control on wild fire occurrence. Physics and Chemistry of the Earth, 35, 544-552. DOI. 10.1016/j.pce.2009.11.008.

87. Markou M and P. Kassomenos, 2010. Cluster analysis of five year backtrajectories arriving in Athens, Greece. Atmospheric Research, 98, 438-457.

88. Paschalidou A, S. Karakitsios, S. Kleanthous, P. Kassomenos, 2011. Forecasting hourly PM10 concentration in Cyprus through Artificial Neural Networks and Multiple Regression Models: Implications to local Environmental Management. Environmental Science and Pollution Research, 18, 316-327.

89. Skouloudis A, P. Kassomenos, T. Nittis, 2011. Science and policy challenges of atmospheric modelling in consideration of health effects. International Journal of Environment and Pollution, Vol 44, No. 1/2/3/4, 3-13.

90. Vlachogianni A., P. Kassomenos, Ari Karppinen, S. Karakitsios, Jaakko Kukkonen , 2011. Evaluation of a multiple regression model for the forecasting of the concentrations of NOx and PM10 in Athens and Helsinki. The Science of the Total Environment, 409, 1559-1571.

91. Demuzere M, P. Kassomenos, A. Phillip, 2011. The explanatory power of circulation patterns on surface ozone concentrations in Central Europe. Theoretical and Applied Climatology, 105, 143-166. DOI: 10.1007/s00704-010-038-4.

92. Samoli E, E. Kougea, P. Kassomenos, A. Analitis, K. Katsouyanni, 2011. Does the present of Desert dust modify the effect of PM10 on mortality in Athens, Greece?. The Science of the Total Environment, 409, 2049-2054. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2011.02.031.

93. Kassomenos P, Petrakis M, Sarigiannis D, A. Gotti, S. Karakitsios, 2011. Identifying the contribution of physical and chemical stressors to tha daily hospital admission rate implementing an artificial neural network model. Air quality Atmosphere and Health, 4, 263-272. DOI:10.1007/s11869-011-0139-2.

94. Panagopoulos I, A. Karayiannis, P. Kassomenos, K. Aravosis, 2011. A CFD simulation study of VOC and Formaldehyde Indoor air pollution. Dispersion in an apartment as part of an indoor pollution management plan. Aerosol and Air quality Research, 11, 758-762. DOI: 10.4209/aaqr.2010/11.0092.

95. Kassomenos P, A. Kelessis, A. Paschalidou, M. Petrakakis, 2011. Indentification of sources and processes affecting particulate pollution in Thessaloniki, Greece. Atmospheric Environment, 45, 7293-7300.

96. Zoumakis M, M. Petrakakis, P. Kassomenos, A. Kelessis, N. Bournis, N. Zoumakis, N. Papadakis, F. Vosniakos, M. Staliopoulou, G. Efstathiou, Th. Koziraki, M. Kapnisti, D. Patronas, 2011. Human Discomfort due to environmental conditions in Urban Thessaloniki, Greece. Part I. Air Quality Stress levels. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12, 4o7-415.

97. Zoumakis M, P. Kassomenos , M. Petrakakis, N. Zoumakis, N. Bournis, A. Kelessis, N. Papadakis, F. Vosniakos, M. Staliopoulou, G. Efstathiou, Th. Koziraki, M. Kapnisti, D. Patronas, 2011. Human Discomfort due to environmental conditions in Urban Thessaloniki, Greece. Part II. Thermal Stress levels. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12, 457-462.

98. Zoumakis M, P. Kassomenos , N. Zoumakis, G. Efstathiou, N. Papadakis, F. Vosniakos, A. Kelessis, M. Petrakakis, A N. Bournis, M. Staliopoulou, Th. Koziraki, D. Patronas, 2011. Human Discomfort due to environmental conditions in Urban Thessaloniki, Greece. Part III. Combined effect of Temperature and Humidity. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12, 463-470.

99. Zoumakis M, P. Kassomenos, N. Zoumakis, N. Papadakis, F. Vosniakos, M. Staliopoulou, G. Efstathiou, A. Kelessis, K. Nikolaou, A N. Bournis, M. Petrakakis, Th. Koziraki 2011. Human Discomfort due to environmental conditions in Urban Thessaloniki, Greece. Part IV. Heat related Mortality (Preliminary results). Journal of Environmental Protection and Ecology, 12, 911-920.

100. Zoumakis M, P. Kassomenos, N. Zoumakis, N. Papadakis, F. Vosniakos, M. Staliopoulou, G. Efstathiou, A. Kelessis, P. Papapreponis, N. Bournis, M. Petrakakis, Th. Koziraki 2011. Human Discomfort due to environmental conditions in Urban Thessaloniki, Greece. Part V. Adaptation to Local Climate (Preliminary results). Journal of Environmental Protection and Ecology, 12, 921-929.

101. Kassomenos P, A. Kelessis, M. Petrakakis, N. Zoumakis, A. Paschalidou, T. Christides, 2012. Characterising the quality of the Atmosphere over an urban complex: Comparison of different methodologies. Ecological Indicators, 18, 259-268.

102. Kassomenos P, S. Vardoulakis, A. Chaloulakou, G. Grivas, R. Borge, J. Lumbreras, 2012. Levels, sources, and seasonality of coarse particles (PM 10-PM2.5) in three European capitals. Atmospheric Environment, 54, 337-347.

103. Kassomenos P, A Paschalidou, Vlahogianni A, 2012. One day ahead prediction of max carbon monoxide concentration in urban environments. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. DOI.10.1007/s00477-012-0601-1.

104. Eftstathiou GA, N. Zoumakis, D. Melas and P. Kassomenos, 2012. Impact of precipitating ice on the simulation of a heavy rainfall event with advanced Research WRF using two bulk Microphysical Schemes. Asian-Pacific Journal of Atmopsheric Sciences. Vol 48(4), pgs. 357-368.

105. Papadopoulos A, A Paschalidou, P Kassomenos, Glenn McGregor, 2013. Investigating and relationship of meteorological/climatological conditions and wildfires in Greece. Theoretical and Applied Climatology. Vol 112, pgs 113-126.DOI: 10.1007/s00704-012-0726-7.

106. Remoundaki E, A Papayannis, P Kassomenos, E. Mantas, P. Kokkalis, M. Tsezos, 2013. Influence of Saharan dust transport events on PM2.5 concentrations and composition over Athens. Water Air and Soil Pollution. 224:1373. DOI: 10.1007/s11270-012-1373-4.

107. Karakitsios S, D Sarigiannis, A Gotti, P Kassomenos, G Pilidis, 2013. A methodological frame of assessing benzene induced leukemia risk mitigation due to policy measures. Science of the Total Environment, 443, 549-558.

108. Remoundaki E, P Kassomenos, E. Mantas, N. Michalopoulos, M. Tsezos, 2012. Composition and mass closure of PM2.5 in urban environment (Athens, Greece). Aerosol and Air Quality Research. Vol 13, No 1, pgs 72-82. DOI: 10.4209/aaqr.2012.03.0054

109. Dimitriou K, A. Paschalidou, P Kassomenos, 2013. Assessing air quality with regards to its effect on human health in the European Union through air quality indices. Ecological Indicators. 27, 108-115.

110. Kassomenos P, K. Dimitriou, A. Paschalidou, 2013. Characterisation factors for human health damage caused by exposure to particulate matter PM 10 and ozone in a Mediterranean environment. Environmental Monitoring and Assessment. On line first.DOI: 10.1007/s10661-013-3076-8.

111. Dimitriou K and P Kassomenos, 2013. The fine and coarse particulate matter at four major Mediterranean Cities. Local and Regional aerosol sources. Theoretical and Applied Climatology. On line first. DOI 10.1007/s00704-013-0851-y.

112. Papadopoulos A, A Paschalidou, P Kassomenos, Glenn McGregor, 2013. On the association between synoptic circulation and wildfires in the Eastern Mediterranean. Theoretical and Applied Climatology. On line first. DOI 10.1007/s00704-013-0885-1.

113. Bartzokas A, C.J. Lolis, P.A. Kassomenos and G.R. McGregor, 2013. Climatic Characteristics of Summer Human Thermal Discomfort in Athens and its connection to Atmospheric Circulation. Natural Hazards and Earth System Sciences. In Press.

114. Efstathiou G. A., Lolis C. J., Zoumakis N. M.,Kassomenos P. and D. Melas, 2013: Characteristics of the atmospheric circulation associated with cold season heavy rainfall and flooding over a complex terrain region in Greece. Theoretical and Applied Climatology. On line first. DOI 10.1007/s00704-013-0899-8.

115. Efstathiou G. A., Zoumakis N. M.,Melas D., Lolis C. J. and P. Kassomenos, 2013: Sensitivity of WRF to Boundary Layer Parameterizations in Simulating a Heavy Rainfall Event using Different Microphysical Schemes. Effect on Large-Scale Processes. Atmospheric Research. Accepted.

116. Dimitriou K and P. Kassomenos, 2013. The profile of PMs at five major cities of Northern Europe. Comparisons among traffic and background stations. Theoretical and Applied Climatology. Submitted.

117.Kassomenos P, S. Vardoulakis, A. Chaloulakou, A. Paschalidou, G. Grivas, R. Borge and J. Lumbreras, 2013. Study of PM10 and PM2.5 levels in three European Cities. Analysis of intra and inter urban variations. Atmospheric Environment. Submitted.

Β . Εκτιμητής Επιστημονικών Βιβλίων

1. Mediterranean Climate. Variablity and Trends. Editors: H-J. Bolle, M. Menenti, I. Rasool, Springer, 2006. International Journal of Climatology, Vol 26, Issue 7, 989.

Γ. Αλλες Δημοσιεύσεις

1. Kασσωμένος Π και Π. Λοντρίδου 1981: Η Ρύπανση στο Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια του Mεταπτυχιακού Eνδεικτικού Μετεωρολογίας, Aθήνα, σελ. 95.

2. Κασσωμένος Π, 1993: Ανάλυση των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικό Τμήμα, Τομέας Εφαρμογών Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 362.

Δ. Συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων

1. Europe's Environment. The Second Assessment, 1998. European Environment Agency. Office for Official Publications of the European Communities, Elsevier Science Ltd. Pgs 293.

2. Environmental Information Systems, 2001. Chapter, “Modelling and Simulation of Environmental hazards”. Editor Clauss Rautenstrauch. IDEA Group Publishing.

3. Μαθήματα Φυσικής Περιβάλλοντος, 2005. Κατσούλης ΒΔ και ΠΑ Κασσωμένος. Διδάσκεται στους φοιτητές του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Kassomenos P, G. Pilidis, C. Papaloukas, S. Karakitsios, 2008. Chapter “Parameters Controlling Ambient Air Benzene Concentrations and Human Exposure in a Medium Sized Southeastern European City”. Air pollution. New Challenges in the 21st Century. New York, USA.

5. Πασχαλίδου Α και Π. Κασσωμένος, 2011. Πολιτικές Βελτίωσης της Ατμοσφαιρικής Ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και αποτελέσματα αυτών. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών Πόρων. 3ος Τόμος. Πολιτικές προστασίας και Περιβάλλοντος σελ 113-122.

6. Thomas Bernauer, P. Kassomenos et al., 2012. GEO5. Air Pollution Policies in Europe. Chapter 11.

7. Κασσωμένος Παύλος, 2013. Φυσική και Ρύπανση Περιβάλλοντος. Υπό έκδοση.

8. Κασσωμένος Παύλος, 2013. Περιβάλλον και Υγεία, 2013. Υπό έκδοση.

Ε . Εκδότης Επιστημονικών βιβλίων

 1. Proceedings of the 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. A. Skouloudis, P. Kassomenos, J. Bartzis, 2005. ISBN 960-233-166-6.
 2. Proceedings of the Xth International Conference on Protection and Restoration of the Environment. T. Albanis, P. Kassomenos, 2010.
 3. Special Issue “Critical Issues on Environmental Noise”, STOTEN, 2014. Editors Kassomenos P, K. Vogiatzis, P Coehlo.
 4. Special Issue “Aerosols and Air Quality Research” The Science of Total Environment. Guest Editors: Selahattin Incecik, Pavlos Kassomenos and Alan Gertler.

ΣΤ . Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με το Σύστημα των Κριτών

1. Kallos G and P. Kassomenos, 1991: Anatomy of the air pollution problem in Athens, Greece. 35th OHOLO Conference on Transport and Diffusion in Turbulent Fields. Modelling and Measurement Techniques. Eilat, Israel, October 28 - November 1, pp. 16 (Invited Paper).

2. Kallos G and P. Kassomenos, 1992: Weather conditions during air pollution episodes in Athens, Greece: An overview of the problem. Proceedings of the Air Pollution Modelling and Its Application. Edited by H. van Dop and G. Kallos, Plenum Press, New York, IXX, 77-103 (Invited Paper).

3. Kallos G, C. Pilinis, P. Kassomenos, G. Hatzakis, 1992: Characteristics of a third generation regulatory models. Workshop on "Objectives for next generation practical short-range atmospheric dispersion models". Riso, Denmark, May 6-8, 1992, pp. 16.

4. Kallos G and P. Kassomenos, 1993: Regional-mesoscale flow interactions: Implications to air quality. Proceedings of the EMEP Workshop on the Control of Photochemical Oxidants in Europe, 20-22 April, 1993, Porvoo, Finland, Proccedings 96-100.

5. Kassomenos P, G. Kallos, M. Varinou, A. Papadopoulos, 1993: A study of the dispersion of air pollutants released from major elevated sources near Athens, Greece. Proceedings of the XXth ITM NATO-CCMS on Air Pollution Modelling and Its Applications. Εdited by S. Gryning and M.Millan, pg. 513-522.

6. Kallos G. and P. Kassomenos, 1993: Effects of the selected domain in mesoscale atmospheric simulations and dispersion calculations. Proceedings of the XXth ITM NATO-CCMS on Air Pollution Modelling and Its Applications. Edited by S. Gryning and M. Millan pg. 35-44.

7. Kallos G, A. Papadopoulos, M. Varinou, P. Kassomenos, 1994: Estimation of the contribution of the air quality degradation in Athens from major elevated sources. 3rd Workshop on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. 21-24 Nov 1994, Mol, Belgium.

8. Petrakis M, P. Kassomenos, S. Lykoudis, V. Synodinou 1995: On the Atmospheric Stability in the Athens Basin. Air Pollution III, Volume 3. Urban Pollution, Wessex Institute of Technology, Editors N. Moussiopoulos, H. Power and C.A. Brebbia, pg. 177-184.

9. Kassomenos P, M. Petrakis, S. Lykoudis, 1995: On the transportation of air pollutants released from major elevated sources to the Athens Basin. The North-easterly flow case. Air Pollution III, Volume 3. Urban Pollution, Wessex Institute of Technology, Editors N. Moussiopoulos, H. Power and C.A. Brebbia, pg. 169-176.

10. Helmis C.G, D.N. Asimakopoulos, K.H. Papadopoulos, J.A. Kalogiros, P. Kassomenos, P.G. Papageorgas, S. Blikas 1995: Air mass exchange between the Athens Basin and the Mesogia Plain. Air Pollution III, Volume 3. Urban Pollution, Wessex Institute of Technology, Editors N. Moussiopoulos, H. Power and C.A. Brebbia, pg. 115-130.

11. Kassomenos P, S. Lykoudis, M. Petrakis, 1996: Vertical distribution of Air Pollutants released from elevated stacks in the Athens, Basin. Proceedings on Air Pollution IV Monitoring, Simulation and Control. Editors B. Caussade, H. Power, C.A. Brebbia, pg. 677-686.

12. Kassomenos P, H. Flocas, S. Lykoudis, M. Petrakis, 1996: An analytical approach of a frost event in Central Macedonia, Greece. International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, Conference Proceedings, Edited by European Commission, Editor N. Dalezios, pgs. 589-594, Volos, Greece.

13. Petrakis M, C. Cartalis, D. Deligiorgi, N. Dalezios, K. Tibas, M. Mathioudi, L. Toulios, P. Kassomenos P., S. Lykoudis, X. Feidas, N. Chrisoulakis, K. Zarpas, T. Glezakos, C. Sifakis, 1996: Use of Earth observation for Agriculture. International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, Conference Proceedings, Edited by European Commission, Editor N. Dalezios, pgs. 335-339, Volos, Greece.

14. Kassomenos P, S. Lykoudis, M. Petrakis, G. Panagopoulos, A. Karagiannis, 1996: Statistical analysis of NO, NO2, O3 measurements in the Athens area. Proccedings of 3rd International Conference on the Protection and Restoration of Environment. Chania, Crete, pgs 312-319.

15. Kassomenos P, H. A. Flocas, S. Lykoudis, M. Petrakis, 1998: Considerations on the temporal and spatial variation of the relationship between air pollution and mesoscale air flow patterns over the Athens Metropolitan area. 6th International Highway and Urban Pollution Symposium, Ispra, Italy. 18-21 May. Pg. 9.

16. Kassomenos P, H. A. Flocas, S. Lykoudis, 1998: Classification of mesoscale circulation over an urban Mediterranean basin. Relationship with air quality status. 2nd European Conference on Applied Climatology, ECAC 98. Vienna, Austria, 19-23 October. ISSN 1016-6254 Nr. 19 in CD.

17. Kassomenos P, A.N. Skouloudis, D.N. Asimakopoulos, 1999: Towards to a uniform Indexing of atmospheric pollution in Europe. International Conference for Air Quality in Europe: Challenges for the 2000s, Venice, Italy. 19-21 May 1999.

18. Kassomenos P, E. Samoli, H.A. Flocas, D.N. Asimakopoulos, Κ. Katsouyianni, 1999: Synoptic Meteorological systems and human health in Athens, Greece. A tool for improving decision making. International Conference of Exposure Assessment, environmental epidemiology and decision making: closer interactions for better protection of public health. Athens, September 5-8.

19. Chaloulakou A, Kassomenos P., Grivas G., Manalis N., Spyrellis N., 2001 : On the PM10/PM2.5 episodes in Athens, during summer 2000. 7th International Conference on Environmental Science and Technology. Ermoupolis, Syros. Conference Proceedings, Volume A, pgs 114-120.

20. Kassomenos P, S. Lykoudis 2001: Contribution to the Analysis and completion of air pollutants’ time series. 7th International Conference on Environmental Science and Technology. Ermoupolis, Syros. Conference Proccedings, Volume A, pgs 428-435.

21. Kalabokas P, A. Papayannis, A. Chaloulakou, P. Kassomenos, C. Chourdakis, A. Serafetinidis, N. Spyrellis, 2002: On the correlation of air pollution with suspended aerosol levels to monitored by particle counters and a 2-wavelength lidar system during Saharan dust episodes in the city of Athens. Proceedings of the 10th Scientific Conference of the International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences. Pgs. 194-195, Heraklion, 18-25 September, 2002.

22. Argyriou A, P. Kassomenos, S. Lykoudis, 2002: On the methods for the delimitation of seasons. Protection and Restoration of the Environment VI, Proceedings pgs 1149-1156, 1-5 July, Skiathos, Greece.

23. Kassomenos P, I. Keramitzoglou, C. Cartalis, 2002: Studying Environmental Hazards: A risk analysis for oil spill incidents in Cretan and Libyan Seas. 1 st Scientific Conference of the European Federation of Marine Science and Technology Societes. Proceedings on CD, Athens, 27-29, September, 2002.

24. Keramitzoglou I, D.N Asimakopoulos, C. Cartalis, M. Petrakis, A. Argyriou, N Sifakis, P. Kassomenos, N. Theofilopoulos, I. Ntziou, A. Herrero, 2002: An operational system for monitoring oil-spills in the Mediterranean. The PROMED Approach. 1st Scientific Conference of the European Federation of Marine Science and Technology Societes. Proceedings on CD, Athens, 27-29 September, 2002.

25. Mironakis K and P. Kassomenos, 2002: Application of MM5 model in a north-west area of Greece. First Results. 8th Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Proceedings, pgs 396-400, Sofia, Bulgaria, 14-17 October, 2002.

26. Chaloulakou A, P. Kassomenos, G. Grivas, V. Kanouta, N. Spyrelis, 2003: Continuous measurements of PM10/PM2.5 and black smoke concentrations at a fixed site in Athens, Greece. 4th International Conference on Urban Air Quality-Measurement, Modelling and Management. Proceedings pgs 306-309, Prague, 25-27 March 2003.

27. Bartzokas A and P. Kassomenos, 2003: The effect of meteorological and pollution parameters on the frequency of hospital admissions for cardiovascular and respiratory problems in Athens. 2nd International Symposium on Medical Geology, Nutrition and Cancer. Proceedings, pg. 21, Instabul, Turkey, March 31-April 3, 2003.

28. Panagopoulos I, A. Karagiannis, P. Kassomenos, N. Pavlopoulos, E. Xanthoudakis, 2003: Selection of an optimum site to construct and develop an airport in the north Aegean using multi criteria analysis. Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology, pgs. 642-649. Lemnos, Greece, September 8-10, 2003.

29. Petrakis M, E. Akylas, C. Giannakopoulos, B. Psiloglou, M. Lianou and P. Kassomenos, 2003: Transmission coefficient of meteorological information over the Greek archipelago. European Geographical Society. Geophysical Research Abstarcts, Vol 5, 09096, 2003.

30. Mironakis K, P. Kassomenos and H. Karandeinos, 2004: Application of the ARPS and MM5 models in Epirus, Greece. Implications to Air quality. First Results. Proceedings of the 9th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modeling for Regulatory Purposes, pgs 270-273. Garmich-Patterkirhen, Germany, 1-4 June, 2004.

31. Kassomenos, P., 2004: Socioeconomic aspects in a contemporary city. How we can approach them by using a pollutant as Indicator. Protection and Restoration of the Environment VII, Proceedings, pgs 1149-1156, 28 June-1 July, Myconos, Greece.

32. Kassomenos P, I. Panagopoulos and A. Karagiannis, 2004: A new proposition to select the optimum site of an airport in small islands. Protection and Restoration of the Environment VII, Proceedings, pgs 1157-1164, 28 June-1 July, Myconos, Greece.

33. Kassomenos P and Glenn McGregor, 2005: (Invited Paper). Trends in Precipitable water over Southern Greece. Proceedings of the 15 th AMS conference on Applied Climatology, Savannah, USA, 20-24 June, 2005.

34. Glenn McGregor and Kassomenos P 2005: (Invited Paper). Exploring winter mortality variability using back trajectory composite analysis. Proceedings of the 15th AMS conference on Applied Climatology, Savannah, USA, 20-24 June, 2005.

35. Vardoulakis S and P Kassomenos, 2005: Comparison of factors influencing PM10 levels in Athens (Greece) and Birmingham (UK). 5th Conference in Atmospheric Physics, Valencia Spain.(Invited paper)

36. Karakitsios S.P., G.A. Pilidis and P. A. Kassomenos, 2005: Assessment and prediction of benzene concentrations in a street canyon using various models. Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology, pgs. Α678-Α683. Rhodos, Greece, September 1-3, 2005.

37. Gavriil I, G. Grivas, P. Kassomenos, A. Chaloulakou and N. Spyrellis, 2005: Statistical distributions of particulate matter, applied to the study of the Atmospheric pollution problem, in the area of Athens. Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology, pgs. Α453-Α458. Rhodos, Greece, September 1-3, 2005.

38. Kassomenos P and H. Karandeinos, 2005: Foehn phenomena in the western Crete. Part I. The synoptic situation and flow fields computed by the ARPS model. Proceedings of the 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Pgs 104-108.

39. Karagiannis A, Panagopoulos I, Kassomenos P, 2005: A numerical tool for the prediction of a toxic chemical substance dispersion at the workplace. Proceedings of the 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Pgs 115-119.

40. Mertzanos G, P. Kassomenos, M. Petrakis, M. Xylaggoura, B. Psiloglou, 2005: Hospital admissions and weather types in Athens, Greece. Proceedings of the 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Pgs 571-575.

41. Karakitsios S, Papaloucas C, Pilidis G and Kassomenos P, 2005: Development of an ANN to estimate traffic emissions in Athens, Greece. Proceedings of the 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Pgs 98-101.

42. Pilidis G, S. Karakitsios, P. Kassomenos, 2005: Description of the specific conditions that lead to high levels of BTX compounds in a medium sized city of Nothwestern Greece. Proceedings of the 13th International symposium on MESAEP, pg 36. October 8-12, 2005, Thessaloniki, Greece.

43. Kambezidis H, D. Kaskaoutis, P. Kassomenos, 2005: Confrontation of forest fires in Greece. Proceedings of the 13th International symposium on MESAEP, pg 268. October 8-12, 2005, Thessaloniki, Greece.

44. Analitis A, K. Katsouyanni, M. Baccini, P. Kassomenos, U. Kirchmayer, E. Cadum, Ana Hojs, Bohumir Kriz, J. Pakannen, B. Wiityniak., 2006. Short term effects of weather and preventine strategies to reduce the impact of acute events on health in Europe. 2006 ISEE Symposium.

45. Tsaknakis G, P. Kassomenos, A. Papayannis, I. Ziomas, A. Paliatsos, 2006: Cluster analysis of air mass trajectories linked with high aerosol and ozone concentrations observed in the Greater Athens area, Greece. European Geosciences Union. General Assemply 2006, 2-7 April 2006, Vienna, Austria.

46. Kassomenos, P. Chaloulakou A, Adamopoulos A, 2006. On the study of transboundary pollution by particulate matter in the Greek territory. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, 3-7 July, 2006.

47. Chonianaki F, P. Kassomenos, 2006. Noise action plans in a medium and a small sized town in Crete, Greece. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, 3-7 July, 2006.

48. Kassomenos P, I. Panagopoulos, A. Karagiannis, 2006: Experience from Roads, Ports and Airports environmental projects in Greece. Linking Transport, Emissions and Air dispersion models. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, 3-7 July, 2006.

49. Kambezidis H, D. Kaskaoutis, P. Kassomenos, D. Melas, A Papadopoulos, O. Yenigun, U. Im, T. Onay, U. Anteplioglu, S. Topcu, S. Incecik, 2006: An Investigation on Forest Fire risk assessment in selected areas in Greece and Turkey. Proceedings of the Vth International Conference on Forest Fire Research. Figueira da Foz, Coimbra, 27-30 November 2006. Editor V.X. Viegas, pgs 10. Forest Ecology and Management 234S (2006) S46.

50. Im U, Onay TT, Yenigun O, Kambezidis H, Kaskaoutis D, Antepioglou U, Kassomenos P, Incesik S, Topsu S, Melas D, Papadopoulos A, 2006. An overview of the forest fires and Meteorology in Turkey and Greece. Proceedings of the 1st International symposium on Environment, Identities and Mediterranean area, art no. 4150437, IEEE, 62-67, Ajaccio, Korcica.

51. Paschalidou A, P. Kassomenos, A. Bartzokas, 2006. Comparison of various methods for modelling the dependence of ozone concentrations on meteorological and pollutant parameters in Athens. Proceedings on Transactions on Environment, 5, No2, 684-689. ISSN 1790-5079.

52. Paschalidou A, L. Iliadis, P. Kassomenos, C. Bezirtzoglou, 2007. Neural modeling of the troposheric ozone concentrations in an Urban site. Proceedings of the 10th Conference of Engineering applications of neural networks. Thessaloniki. 29-31 August. Editors L. Iliadis, K. Margaritis. ISSN 1613-0073.

53. Vlahogianni A and P. Kassomenos, 2007: One day ahead prediction of morning max CO concentration in Athens, Greece. 1st CEMEPE and CECOTOX Conference, Skiathos. Pgs 2411-2416.

54. Papas DG, Efstathiou GA, Zoumakis N, Kelesis AG, PA Kassomenos, J. Triantafyllis, B. Kargas, M. Petrakakis, E. Fournou, S. Stolaki, 2007. Thermal effects on the airflow and pollutant dispersion in an urban street canyon. 1st CEMEPE and CECOTOX Conference, Skiathos. Pgs 2509-2514.

55. Vlahogianni A and P. Kassomenos, 2007: Validation procedures to check one-day ahead prediction of max CO concentration in an urban environment. 10 th International Conference on Environmental Science and Technology, pgs. Α678-Α683. Kos, Greece September 1-3, 2007.

56. Kassomenos P, S. Vardoulakis, R.Borge, J. Lumbreras, A. Chaloulakou, G. Grivas, A. Vlahogianni, 2007. Sources influencing PM10/PM 2.5 levels in three European Cities-implications for population exposure. Proceedings of the 6th International Conference of UAQ, Limassol, Cyprus, 27-29 March.

57. Mavroidis I, P. Kassomenos, A Chaloulakou, 2007. Assessment of the spatial variability of ambient NO2 concentrations within the urban area of Athens. Proceedings of the 6th International Conference of UAQ, Limassol, Cyprus, 27-29 March.

58. Pilidis G, S. Karakitsios, P. Kassomenos, 2008. Benzene risk assessment evaluation due to an urban filling station operation. Protection and Restoration of the Environment, IX, Kefallonia, 29 June-3rd July.

59. Paschalidou A, P. Kassomenos, 2008. Dispersion modelling of air pollutants in a Southern Eastern European Environment, Proceedings of the 4 th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences, September 18-20, Athens, pgs 89-97. (Technical Session S2-b, Modelling and ICT).

60. Kassomenos P, 2008 (Invited Paper): Synoptic circulation control on wild fire occurrence. Advances in Weather and Circulation type classifications and Applications (Cost 733 Mid-term Conference). 22-25 October 2008, Krakow, Poland.

61. Demuzere, M, Ustrnul, Z. (chair of WG4), Bardossy, A., Bertalanic, R., Bogucka, M., Cahynova, M., Caian, M. , Casado, M.J. , Fleig, A., Frei, C., Georgescu, F., Godlowska, J., Kassomenos, P., Latinov, L., Pastor, M.A., Pianko-Kluczynska, K., Pongracz, R., Prudhomme, C., Schiemann, R., Sepp, M., Stefan, S., Tallaksen, L., Tomaszewska, A.M., 2008: COST 733 – WG4: Applications of weather type classifications. (Cost 733 Mid-term Conference). 22-25 October 2008, Krakow, Poland.

62. Karakitsios S., D. Sarigiannis, A. Gotti, P. Kassomenos, G. Pilidis, 2008. An integrated exposure model for benzene. Application in a medium sized Southeastern European city. 2008 Joint ISEE-ISEA Conference October 12-16, 2008 Pasadena, California USA

63. Dimosthenis Sarigiannis, Spyros Karakitsios, Alberto Gotti, Pavlos Kassomenos, Georgios Pilidis, 2008. The effect of traffic fleet to the overall exposure to benzene.17th Transport and Air Pollution symposium and the 3rd Environment and Transport Symposium, June 2-4, 2009, Toulouse, France.

64. Dimosthenis A. Sarigiannis, Spyros P. Karakitsios, Alberto Gotti, Pavlos A. Kassomenos, Georgios A. Pilidis, 2009. Leukemia risk due to ambient air benzene exposure: the effect of traffic. International Conference on Air Quality - Science and Application, Istanbul, 24-27 March 2009.

65. Kassomenos P., Papaloukas C., Petrakis M., Karakitsios S., 2009. (Invited Paper). Novel modelling techniques in assessment and prediction of short term hospital admissions. International Conference on Air Quality - Science and Application, Istanbul, 24-27 March 2009.

66. Kassomenos, Sotiris Vardoulakis, Rafael Borge, Julio Lumbreras , Arhontoula Chaloulakou, Georgios Grivas., 2009 Sources influencing PM10 and PM2.5 levels in three european cities – implications for population exposure. International Conference on Air Quality - Science and Application, Istanbul, 24-27 March 2009.

67. Areti Vlahogianni, Pavlos Kassomenos, Ari Karppinen, Mikhail Sofiev and Jaakko Kukkonen, 2009. Evaluation of a multiple regression model for the forecasting of the concentrations of NOx and ΡΜ10 in Athens and Helsinki. International Conference on Air Quality - Science and Application, Istanbul, 24-27 March 2009.

68. M. Petrakis, Basil Psiloglou, P. Kassomenos, A. Paliatsos, 2009. Summertime measurements of air quality in Athens, using the doas technique. International Conference on Air Quality - Science and Application, Istanbul, 24-27 March 2009.

69. Panagopoulos I, A.Karayannis, P. Kassomenos, G.Gouvalias, E.Gaki, 2009. The prediction of toxic fugitive dust dispersion during soil remediation construction works using FDM model. Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece, June 21 to 26, 2009.

70. Kassomenos P, A. Kelessis, M. Petrakakis, N. Zoumakis, A. Mavrommati, 2009. Intra-hourly variations of CO concentrations in Thessaloniki during rush hours. Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece, June 21 to 26, 2009.

71. Evagelopoulos V, S. Zoras, P. Samaras, A. Triantafyllou, T. Albanis, P. Kassomenos, 2009. Toxicity of fine and coarse atmospheric particles using Vibrio fischeri. Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece, June 21 to 26, 2009.

72. Kassomenos P, A. Skouloudis, T. Nitis, 2009. Reconsidering uncertainty for air pollution and health information systems. Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece, June 21 to 26, 2009.

73. Panagopoulos I, A. Karayiannis, P. Kassomenos, K. Aravosis, 2009. A CFD simulation study of VOC and Formaldeyde Indoor air pollution dispersion in an appartement. Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece, June 21 to 26, 2009.

74. Samoli E, E Kougea, P. Kassomenos, A. Analytis, K. Katsouyianni, 2009. Does the present of desert dust modify the effect of PM10 on mortality in Athens, Greece? ISEE 2009. Conference proceedings, 25-29, August 2009, Dublin, Ireland.

75. Kassomenos P, A. Kelessis, M. Petrakakis, N. Zoumakis, T. Christides, 2009. Characterising the quality of the atmosphere over an urban complex. Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Science and Technology, pgs 424-431. Chania, Crete, Greece, 3-5 September.

76. Kassomenos P, Dimitriou K, S. Karakitsios, D. Sarigiannis, 2009. Indices to characterize human health damage from PM10 and ozone in life-cycle basis. Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Science and Technology, pgs 568-575. Chania, Crete, Greece, 3-5 September.

77. Panagopoulos I, A. Karayannis, P. Kassomenos, 2009. A CFD study of the indoor air quality in a kitchen room with various locations of gas cooker and window. Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Science and Technology, pgs 1052-1059. Chania, Crete, Greece, 3-5 September.

78. Kassomenos P and A. Skouloudis, 2009. (Invited Paper) Connectivity of integrated environment and health systems with research synergies and in support to policies. ISESS, 2009, Venice, Italy Oct, 6-9. On CD.

79. Kassomenos P, S. Karakitsios, and A. Kellesis, 2009. Management of Aoos river water resources in the greek-albanian trans-border area.” Proceedings of the 15th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean region, with Focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions. Bari, Italy 7-11 October, 2009.

80. Petrakakis M, A Kelessis, P. Tzoumaka, P. Kassomenos, G. Tzourelis, N. Zoumakis, N. Papagiannopoulos, 2010. Levels of PM10, concentration at urban sites of Thessaloniki, Greece. Xth Confrence of Protection and Restoration of the Environment, 5-9 July, Corfu, Greece.

81. Panagopoulos I, A Karagiannis, N. Floros, P. Kassomenos, 2010. Clean production Techniques and Integrated industrial Hazardous waste management plan-Results of a full scale industrial application in the asopos basin area. Xth Conference of Protection and Restoration of the Environment, 5-9 July, Corfu, Greece.

82. Kassomenos P, A. Kelessis, S. Karakitsios, Paschalidou A, 2010. Management the cross-boundary area between Greece and Albania. The case of Aoos/Vjiosa River. Xth Conference of Protection and Restoration of the Environment, 5-9 July, Corfu, Greece.

83. Kassomenos P, 2010. (Invited Paper). Air pollution and Health. Key note Lecture. Xth Conference of Protection and Restoration of the Environment, 5-9 July, Corfu, Greece.

84. Panagopoulos I, A Karagiannis, N. Floros, P. Kassomenos, 2010. Integrated industrial hazardous waste management plan-results of a full scale industrial application in the Asopos basin area. 2nd Intenational Conference of “Hazardous and Industrial Waste Management”. Chania, 5-8 October, 2010.

85. Panagopoulos I, A Karagiannis, P. Kassomenos, G. Gouvalias, E. Gaki, 2010. The prediction of toxic fugitive dust deprersion during soil remedation works using FDM model. 2nd Intenational Conference of “Hazardous and Industrial Waste Management” Chania, 5-8 October, 2010.

86. Panagopoulos I, A Karagiannis, P. Kassomenos, K. Aravosis, 2011. Development of a numerical model for Hazardous prediction in the Urban Environment accounting the effect of vegetation. CEMEPE 2011 & SECOTOX Conference, Skiathos, Greece, June 19-24.

87. Panagopoulos I, A Karagiannis, P. Kassomenos, 2011. Development of a numerical model for air pollutant dispersion prediction in the Urban Environment accounting the effect of vegetation. 12th International Conference on Environmental Science and Technology, 8 - 10 September 2011, Rhodes, Greece.

88. Remoundaki E, A Papayannis, P. Kassomenos, E. Mantas, P. Kokkalis, M Tsezos, 2011. Major dust transport events over Athens during 2010 contribution in PM2.5 concentrations. 6th International Workshop on Sand/duststorms and associated dustfall. 6-9 September, 2011. Athens

89. Bartzokas A, C. Lolis, P. Kassomenos, G. McGregor, 2011. : Climatic characteristics of summer human thermal discomfort in Athens and its connection to atmospheric circulation. 13th EGU Plinius Conference on Mediterranean Storms (Savona, Italy, 7-9 September 2011) 53.

90. Kassomenos P, AN. Skouloudis, 2011. On the use environment and health Information systems for an Integrated assessment on Human health. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean region. 24-27 September, 2011, Ioannina. Greece. 16 th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean region. 24-27 September, 2011, Ioannina. Greece.

91. Kassomenos P, A. Kelessis, M. Petrakakis, N. Zoumakis, Th Christides and A. Paschalidou, 2011. An attempt to draw the levels of air quality in Thessaloniki. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean region. 24-27 September, 2011, Ioannina. Greece.

92. Triantafyllou A, P. Kassomenos, S. Garas, T. Albanis, 2011. Comparison of PAHs and Heavy metals levels in two urban sites located in an industrialised basin. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean region. 24-27 September, 2011, Ioannina. Greece.

93. Sarigiannis D, A. Gotti, S. Karakitsios, P. Kassomenos, G. Pilidis, 2011. A methodology for assessing benzene-induced leukemia risk mitigation policies. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean region. 24-27 September, 2011, Ioannina. Greece.

94. Skouloudis A, J. Rau, P. Kassomenos, 2011. In situ and space observations, facilitating, a new harmonization in regulatory applications. 14 th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modeling for Regulatory purposes. 2-6 October, Kos, Greece.

95. Efstathiou G, Melas D, Zoumakis N, Kassomenos P, 2012. Evaluation of WRF-ARW model in reproducing a heavy rainfall event over Chalkidiki, Greece. The effect of land-surface features on rainfall. 11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics COMECAP 2012, Athens, 29 May – 1 June 2012.

96. Serbis E, CJ. Lolis, P.A. Kassomenos, 2012. Atmospheric circulation characteristics associated with high static instability conditions over the Athens region. 11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics COMECAP 2012, Athens, 29 May – 1 June 2012.

97. Skouloudis A and P Kassomenos 2012. Combining environment and health information systems for a full scale assessment of Atmospheric pollution on human health. 4th International Symposium and IUAPPA Regional Conference 10-13 September 2012, Istanbul, Turkey.

98. Panagopoulos I., Karayannis A., Hadjidakis D., Karkantzos I., Velissariou A., Zarides C., Gouvalias G., Kassomenos P., 2012 Preliminary orientation environmental liability assessment study –results of a full scale industrial installation in the Asopos river basin area. 3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania, Crete, September 2012.

99. Remoundaki E, E. Mantas, C. Theodosi, P. Kassomenos and N. Mihalopoulos, 2013. Secondary Inorganic Versus carbonaceous fraction and mass closure of PM 2.5 in urban environment (Athens, Greece). 13th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, Greece.

100. Remoundaki E, E. Mantas, N. Mihalopoulos, C. Theodosi and P. Kassomenos, 2013. Mass closure and source apportionment of PM2.5 in urban environment (Athens, Greece). 13th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, Greece.

101. Tsangari, H., Paschalidou, A., Kasomenos, P., Konsoula, Z., Christou, S., Georgiou, K., Mesimeris, T., Heaveside, C., Vardoulakis, S. and Yamasaki EN, 2013. The effect of extreme weather on mortality in Cyprus: high temperatures vs. synoptic air mass types. EHB13 - Conference on Environment & Health Basel 2013.

102. Kelessis A.G., P. Kassomenos, M.J. Petrakakis and E. Karakatsouli, 2013. Benzene Levels in the Atmosphere of Large Greek Urban Centers. 17th International MESAEP Symposium Istanbul/Turkey, September 28 to October 1, 2013.

Z. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων με το Σύστημα των Κριτών

1. Κασσωμένος Π και Γ. Κάλλος, 1992: Διασπορά αερίων ρύπων από σημειακές πηγές στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατά την διάρκεια ημερών με θερμή μεταφορά στην κατώτερη τροπόσφαιρα. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 199-208.

2. Τριανταφύλλου Α, Π. Κασσωμένος, Γ. Κάλλος, Δ. Ασημακόπουλος, 1994: Διασπορά αερίων ρύπων από σημειακές πηγές στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης-Πτολεμαίδας κατά τη χειμερινή περίοδο όταν επικρατεί αντικυκλωνική κυκλοφορία. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 187-197.

3. Κασσωμένος Π, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Κάλλος, 1994: Συνθήκες καπνισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 225-232.

4. Petrakis M, S. Lykoudis, P. Kassomenos, 1995: Selection of a typical Meteorological Year for Athens. A proposal. International Symposium on Passive Cooling of Buildings. 19-20 June. 1995, Athens.

5. Tριανταφύλλου Α, Π. Κασσωμένος, Γ. Κάλλος 1995: Νυκτερινή μεταφορά ατμοσφαιρικών ρύπων στη βιομηχανική περιοχή Πτολεμαϊδας-Κοζάνης κατά την θερμή περίοδο. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, σελ. 72-84.

6. Kασσωμένος Π, Σ. Λυκούδης, Γ. Kοτσακάς και M. Πετράκης, 1996: Μελέτη των εκπομπών και της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από την λειτουργία ενός αεροδρομίου. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Σελ. 348-353.

7. Λυκούδης Σ, Π. Κασσωμένος, Μ. Πετράκης, 1996: Μια μέθοδος για τον προσδιορισμό της έναρξης και λήξης της θερμής περιόδου του έτους. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας. Αθήνα, Σελ. 260-263.

8. Πετράκης M, K. Kαρτάλης, Δ. Δεληγιώργη, N. Δαλέζιος, K. Tύμπας, M. Mαθιούδη, Λ. Toύλιος, Π. Kασσωμένος, Σ. Λυκούδης, X. Φειδάς, N. Χρισουλάκης, K. Zάρπας, Θ. Γκλεζάκος, Ν. Πανταλός, Χ. Σηφάκης, 1996: Δορυφορικές εφαρμογές στη Γεωργία. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, σελ. 254-259.

9. Πετράκης Μ, Σ. Λυκούδης, Π. Κασσωμένος, Δ.Ν. Ασημακόπουλος, 1996: Δημιουργία τυπικού μετεωρολογικού έτους για την Αθήνα με μετρήσεις φυσικού φωτισμού. Ζ' Κοινό Συνέδριο της ΕΕΦ και της ΕΚΦ.

10. Κασσωμένος Π, 1997: Τρόποι και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αστικά κέντρα σε γεωργικές και/η δασικές περιοχές. Ημερίδα για τη διερεύνηση της συμβολής της Τηλεπισκόπησης στην ανίχνευση του είδους και της ποιότητας της βλάστησης και στην εκτίμηση της συγκομιδής. Θεσσαλονίκη 13/2/1997.

11. Κασσωμένος Π, 1997: Αριθμητικά μοντέλα πεδίου ροής ανέμου. Ημερίδα για την διερεύνηση της συμβολής της Τηλεπισκόπησης στην ανίχνευση του είδους και της ποιότητας της βλάστησης και στην εκτίμηση της συγκομιδής. Θεσσαλονίκη 13/2/1997.

12. Assimakopoulos V, P. Kassomenos, I. Gee, 1997: Investigating Correlation among the Photochemical Pollutants Measured by the Athens Air Pollution Monitoring Network. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, σελ. 209-217.

13. Kassomenos PA, H.A. Flocas, S. Lykoudis, M. Petrakis, 1997: A contribution to the study of the relationship between the mesoscale circulation and air pollution over Metropolitan Athens Area. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, σελ. 194-201.

14. Πετράκης Μ, Δ. Ασημακόπουλος, Σ. Λυκούδης, Π. Κασσωμένος, 1997: Mετρήσεις Φυσικού Φωτισμού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, σελ. 172-178.

15. Κασσωμένος ΠΑ, Σ. Λυκούδης, Μ. Πετράκης, 1997: Συσχέτιση συγκεντρώσεων φωτοχημικών ρύπων κατά τη διάρκεια εργασίμων ημερών και Kυριακών στην Αθήνα. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, σελ. 442-449.

16. Λυκούδης Σ, Π. Κασσωμένος, Ε. Φλόκα, 1998: Συμβολή στη μελέτη της θερμοϋγρομετρικής δομής της κατώτερης τροπόσφαιρας πάνω από την Αθήνα. Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, σελ 73-78.

17. Αργυρίου Α, Σ. Λυκούδης, Σ. Κοντογιαννίδης, Κ. Μπαλαράς, Δ. Ασημακόπουλος, Μ. Πετράκης, Π. Κασσωμένος, 1998: Δημιουργία τυπικών μετεωρολογικών ετών για την Αθήνα. Εφαρμογή τους σε λογισμικά ενεργειακών προσομοιώσεων. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, σελ. 225-230.

18. Kassomenos P, G. Kallos, 1999: Winter air pollution episodes in Athens. The 13th–14th December 1989 case study. Πρακτικά 6 ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πυθαγόρειο, Σάμου, 28/8-2/9, 1999. Pgs. 337-343.

19. Kassomenos P, S. Lykoudis 2001: Contribution to the Analysis and completion of air pollutants’ time series. 7th International Conference on Environmental Science and Technology. Ermoupolis, Syros. Conference Proccedings, Volume A, pgs 428-435.

20. Chaloulakou A, P. Kassomenos, G. Grivas, N. Manalis, N. Spyrelilis, 2001. On the PM10/PM2.5 episodes in Athens during summer 2000. 7th International Conference on Environmental Science and Technology. Ermoupolis, Syros. Conference Proccedings, Volume A, pgs 121-128.

21. Kassomenos P, 2002: Comparison between the CO concentrations occurring during working days and during Sundays in various sections of Athens. Estimation of the traffic behaviour in various sections of the city. Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs 114-121. Ioannina, 25-28 September, 2002.

22. Σιντόση Ο, Χ. Λώλης, Π. Α. Κασσωμένος, 2002: Αναμενόμενοι τύποι καιρού κατά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs. 385-393. Ioannina, 25-28 September, 2002.

23. Γρυπάρης Α, Σιντόση Ο., Χ. Λώλης, Κ. Κατσουγιάννη, Π. Κασσωμένος, 2002: Επίδραση των κλιματικών συνθηκών στην ημερήσια θνησιμότητα στην Αθήνα. Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs. 591-597. Ioannina, 25-28 September, 2002.

24. Grivas G, A. Chaloulakou, P. Kassomenos, B. Kanouta, N. Spyrellis, 2002: Episodes of PM2.5 in the Athenian Atmosphere during 1999-2000: Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs. 586-590. Ioannina, 25-28 September, 2002.

25. Kassomenos P, 2002: Analysing the possible risk from oil Spills incidents: Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs. 634-639. Ioannina, 25-28 September, 2002.

26. Pappas C and P. Kassomenos, 2002: Control of the goodness of fit of air pollutants in the Attica region with the aid of theoretical models distribution. Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs. 760-766. Ioannina, 25-28 September, 2002.

27. Katsoulis V and P., Kassomenos, 2004: Assessment of the air-quality over Athens basin: Applications and comparisons of a group of indices. Proceedings of the 7th Panhellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September, 2004.

28. Paschalidou A, P. Kassomenos and V. Katsoulis, 2004: On the threshold of photochemical activity onset in a south European urban environment. Weekdays-weekends differences. Proceedings of the 7th Panhellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September, 2004.

29. Lolis C, P. Kassomenos and A. Bartzokas, 2004: An objective daily weather type classification for Athens, using 3-hourly meteorological data for the period 1992-2001. Proceedings of the 7th Panhellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September, 2004.

30. Koletsis I, P. Kassomenos, B. Katsoulis, 2004: Climatological study of inversons over Athens. Proceedings of the 7th Panhellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September, 2004.

31. Kassomenos P., 2004: Cartographical mapping of air pollutants dispersion in Athens, using a geographical information system (GIS). Proccedings of the 7 th Panhellenic Geographical Conference, pgs. 285-290. Mytilene, 14-17 Oct, 2004.

32. Κασσωμένος Π, Α. Αδαμόπουλος, Α. Χαλουλάκου, 2006 : Περιπτωσιακές μελέτες διασυνοριακής σωματιδιακής ρύπανσης στον Ελλαδικό χώρο. 8ο Συνέδριο Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικήςς της Ατμόσφαιρας, Σελ. 259-265. Αθήνα, 24-26 Μαίου 2006.

33. Παπαδόπουλος Α και Π. Κασσωμένος, 2006 : Διερεύνηση των ασυνήθιστα ξηρών συνθηκών του έτους 2000, σε σχέση με τη συχνότητα εμφάνισης δασικών πυρκαγιών. 8ο Συνέδριο Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Σελ. 46-54, Αθήνα, 24-26 Μαίου 2006.

34. Ευαγγελόπουλος Β, Διαμαντόπουλος Χ, Ζώρας Σ, Α. Τριανταφύλλου, Α. Ασβεστά, Π. Κασσωμένος, Σκορδας Ι, 2008. Συγκεντρώσεις ΑΣ10 και ΑΣ 2.5 σε αστική και μη αστική περιοχή του Λεκανοπεδίου Κοζάνης-Πτολεμαϊδας. 9ο Συνέδριο Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Σελ. 625-631.

35. Ευσταθιου Γ, Δ. Μελας, Ν. Ζουμακης και Π. Κασσωμενος, 2010. Αριθμητικη προσομοιωση ενός επεισοδιου ισχυρης βροχοπτωσης στη βορεια Ελλαδα. Συγκριση των σχηματων μικροφυσικης. 10ο Συνέδριο Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Πάτρα, Σελ. 534-542.

36. Παναγόπούλος I, Καραγιάννης Α, Π. Κασσωμένος, 2011. Εκτίμηση της διασποράς τοξικής σκόνης σε έργα αποκατάστασης εδαφών με την βοήθεια δόκιμών επιχειρησιακώνυπολογιστικών τεχνικών. Εκτίμηση των πεδίων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων κάτω από διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 18-20 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.

37. Παναγόπούλος I, Καραγιάννης Α, Π. Κασσωμένος, 2011. Εκτίμηση της διασποράς τοξικής σκόνης σε έργα αποκατάστασης εδαφών με την βοήθεια τεχνικών υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. Αξιολόγηση της διασποράς σωματιδίων σε εναλλακτικά σενάρια τοποθέτησης πετασμάτων προστασίας. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 18-20 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.

38. Πετρακάκης Μ, Α. Κελέσης, Π Τζουμάκα, Ν. Ζουμάκης, Π. Κασσωμένος, Ζ. Κανελλοπούλου, Α Τσακνιά, Ε Κούτσαρη, 2011. Το βενζόλιο και τα αιωρούμενα σωματίδια PΜ2.5 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 18-20 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.

39. Παναγόπουλος I, Α. Καραγιάννης, Δ. Χατζηδάκης, Π. Κασσωμένος, 2012. Προβληματα εφαρμογης της οδηγιας 2004/35/EΚ στην Eλλαδα (ΠΔ148/2009). 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012.

40. Παναγόπουλος Ι, Α. Καραγιάννης, Π. Κασσωμένος, 2012. Αναπτυξη δοκιμης μεθοδολογιας για την εκτιμηση των πεδιων των συγκεντρωσεων αιωρουμενων σωματιδιων κατω απο διαφορετικες μετεωρολογικες συνθηκες :Αξιολογηση της διασπορας σωματιδιων σε εναλλακτικα σεναρια τοποθετησης πετασματων προστασιας. 4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου- 1 Δεκεμβρίου, 2012.

41. Χατζηδάκης Δ. , I. Παναγόπουλος, Α. Καραγιάννης, Π. Κασσωμένος, 2012. Προβλήματα εφαρμογής της Οδηγίας 2004/35/EΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη που σχετίζονται με αναπτυξιακά θέματα στον ελλαδικό χώρο. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 12-14 Δεκεμβρίου 2012.

H . Τεχνικές Εκθέσεις

 1. Lalas D., G. Karras, D. Pissimanis, V. Notaridou, P. Kassomenos, 1984: Selection, adaptation and valuation of a model to predict meteorological conditions condusive to air pollution episodes. Final Report prepared for CEC (DG XI) Contract B6612/9.
 2. Lalas D., G. Karras, D. Pissimanis, V. Notaridou and P. Kassomenos, 1985: Models to predict meteorological conditions condusive to air pollution episodes. Final report prepared for CEC (DG XI) Conctract B6612.
 3. Aσημακόπουλος, Δ., Δ. Λάλας, Κ. Χέλμης, Δ. Δεληγιώργη, Π. Kασσωμένος, 1985: Μεταφορά των αερίων ρύπων από το Θριάσιο Πεδίο στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Τελική Εκθεση που συντάχθηκε για το Δήμο Νίκαιας, σελ. 174.
 4. Kallos G., P. Kassomenos, M. Varinou, A. Papadopoulos, E. Blathras, G. Hatzakis, 1993: Synoptic and mesoscale weather conditions in SE Greece: Their association with air quality in the Greater Athens Area. First Intermediate Report prepared for the CEC, DG-XII, Contract (EV5VCT910050), pp. 45.
 5. Kάλλος Γ., M. Βαρίνου, A. Παπαδόπουλος, Π. Κασσωμένος, 1993: Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ στη Σορωνή Ρόδου. Ενδιάμεση Έκθεση που ετοιμάστηκε για τη ΔΕΗ, σελ. 32.
 6. Kάλλος Γ., M. Βαρίνου, A. Παπαδόπουλος, Π. Κασσωμένος, 1993: Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ στη Σορωνή Ρόδου. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για τη ΔΕΗ, σελ. 450.
 7. Kάλλος Γ., M. Βαρίνου, A. Παπαδόπουλος, Π. Κασσωμένος, 1993: Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώθηκαν από τα εργοστάσια ρεύματος της ΔΕΗ στο Αλιβέρι και το Λαύριο. Ενδιάμεση Έκθεση που ετοιμάστηκε για τη ΔΕΗ, σελ. 45.
 8. Kάλλος Γ., M. Βαρίνου, A. Παπαδόπουλος, Π. Κασσωμένος, 1993: Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώθηκαν από τα εργοστάσια ρεύματος της ΔΕΗ στο Αλιβέρι και το Λαύριο. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για τη ΔΕΗ, σελ. 850.
 9. Kασσωμένος Π., Γ. Kάλλος, Χ. Πηλίνης, 1993: Μελέτη των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια επεισοδίων αέριας ρύπανσης στην Αθήνα. Προσομοιώσεις με μοντέλα. Νέες τεχνικές στα Γραφικά και την Παράλληλη επεξεργασία. Ενδιάμεση έκθεση που ετοιμάστηκε για την ΙΒΜ Ελλάδας και τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, σελ. 26.
 10. Kασσωμένος Π., Γ. Kάλλος, Χ. Πηλίνης, 1993: Μελέτη των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια επεισοδίων αέριας ρύπανσης στην Αθήνα. Προσομοιώσεις με μοντέλα. Νέες τεχνικές στα Γραφικά και τη Παράλληλη επεξεργασία. Τελική έκθεση που ετοιμάστηκε για την ΙΒΜ Ελλάδας και τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, σελ. 400.
 11. Asimakopoulos D.N., C. Helmis, G. Kallos, P. Kassomenos, J. Kalogiros, C. Pilinis, A. Soilemes, 1993: Experimental and Theoretical study of the PBL over the Athens Basin. Simulation of the atmospheric circulation and air pollution transport during air pollution episodes. Progress Report prepared for the General Secretariat of Science and Technology, pp. 25.
 12. Kάλλος Γ., A. Παπαδόπουλος, Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, 1993: Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώθηκαν από το εργοστάσιο ρεύματος της ΔΕΗ στον Αγ. Γεώργιο Κερατσινίου μετά τη μετατροπή του σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελική Εκθεση που ετοιμάστηκε για τη ΔΕΗ, σελ. 25.
 13. Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Κάλλος Γ., Π. Kασσωμένος, Β. Κοτρώνη, A. Παπαδόπουλος 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Ρόδου. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.
 14. Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Kάλλος Γ., Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, A. Παπαδόπουλος 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Μίκρας Θεσσαλονίκης. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.
 15. Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Kάλλος Γ., Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, A. Παπαδόπουλος 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Μυκόνου. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.
 16. Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Kάλλος Γ., Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, A. Παπαδόπουλος 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Λήμνου. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.
 17. Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Π. Κασσωμένος, 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου των Σερρών. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.
 18. Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Kάλλος Γ., Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, A. Παπαδόπουλος 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Κω. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.
 19. Kallos G., V. Kotroni, C. Lagouvardos, P. Kassomenos, G. Hatzakis, M. Varinou, 1994: Transport and transformation of air pollutants from Europe to the East Mediterranean Region. First Technical Progrees report, prepared for the CEU, DG XII. Contract no: AVI*-CT92-0005.
 20. Κάλλος Γ., Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, Α. Παπαδόπουλος, Β. Κοτρώνη, 1994: Προμελέτη για την εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής ρεύματος στη Σορωνή Ρόδου. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στη ΔΕΗ/ΔΜΚΘ, σελ 25.
 21. Κάλλος Γ., Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, Κ. Λαγουβάρδος, 1994: Μελέτη διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων από τη μονάδα της ΔΕΗ στην Μήλο. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στη ΔΕΗ/ΔΕΜΕ, σελ 100.
 22. Κάλλος Γ., Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, Κ. Λαγουβάρδος, 1994: Μελέτη διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων από τη μονάδα της ΔΕΗ στην Θήρα. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στη ΔΕΗ/ΔΕΜΕ, σελ 100.
 23. Κάλλος Π., Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, Κ. Λαγουβάρδος, 1994: Μελέτη διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων από τη μονάδα της ΔΕΗ στην Κάρπαθο. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στη ΔΕΗ/ΔΕΜΕ, σελ 100.
 24. Κάλλος Γ., Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, Κ. Λαγουβάρδος, 1994: Μελέτη διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων από τη μονάδα της ΔΕΗ στην Κάλυμνο. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στη ΔΕΗ/ΔΕΜΕ, σελ 100.
 25. Κασσωμένος Π., 1994: Μικροκλιματική μελέτη για τη διαμόρφωση του Κηφισσού ποταμού στο χώρο εγκατάστασης της γέφυρας Μεταμόρφωσης της Α.Δ. Ελευσίνας- Σταυρού-Α.Δ. Σπάτων. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων, σελ 10.
 26. Κασσωμένος Π., 1994: Μελέτη της διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από τα αυτοκίνητα στην έξοδο των σηράγγων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου της Α.Δ. Ελευσίνας-Σταυρού-Α.Δ. Σπάτων. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων, σελ 20., μέσω της IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί, ΕΠΕ και της ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, Α.Ε.
 27. Ιmpetus ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1994: Μελέτη της Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και της υφιστάμενης κατάστασης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνας κατά το έτος έναρξης των έργων κατασκευής του Μετρό. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων σελ 183 μέσω της Impetus Σύμβουλοι Μηχανικοί και της Δρόμος Α.Ε.
 28. Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμενος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την ευρεία παράκαμψη της πόλης της Άμφισσας. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων.
 29. Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Καρπενησίου-Αμφιλοχίας (τμήμα από γέφυρα Τατάρνας μέχρι τον οικισμό Λογγιτσίου). Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.
 30. Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Ζαρακες-Αλιβερίου. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.
 31. Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Ζαρακες-Κριεζών. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.
 32. Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Μαρμαρίου-Καρύστου. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.
 33. Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Ιστιαίας (παράκαμψη της πόλης). Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.
 34. Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Λίμνης Ευβοίας (παράκαμψη της πόλης). Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.
 35. Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Ιστιαίας-Αιδηψού. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.
 36. Ασημακόπουλος Δ., Κ. Χέλμης, Γ. Κάλλος, Π. Κασσωμένος, Ι. Καλόγηρος, Χ. Πηλίνης, Α. Σοϊλεμές, 1995: Πειραματική και Θεωρητική μελέτη του Οριακού Στρώματος στο λεκανοπέδιο των Αθηνών. Προσομοίωση της Ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και των αερίων ρύπων κατά τις ημέρες επεισοδίων ρύπανσης. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στην ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ 89).
 37. Ιmpetus ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή κατασκευής του σταθμού μεταφόρτωσης επιβατών Δαφνης του Μετρό. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων μέσω της Impetus Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ και της Δρόμος Α.Ε.
 38. Σήμα ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1996: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Νίκαιας-Φαρσάλων. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
 39. Σήμα ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1996: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την παράκαμψη των Φαρσάλων. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
 40. Impetus ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1996: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την γέφυρα Αλφειού Ηλείας. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
 41. Impetus ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1996: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για τον δρόμο Καστανιές-Ορμένιο Εβρου. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
 42. Ασημακόπουλος κ.α, 1996: Δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και επιβολής εκτάκτων μέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (ΕΠΠΕΡ 4). Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.
 43. Μαρκάτος Χ.Ν. κ.α, 1996: Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ 4). Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.
 44. Σπυρέλλης Ν. κ.α, 1996: Καταγραφή των απαιτήσεων και εκπόνηση ειδικού σχεδίου για την εφαρμογή της οδηγίας Ε.Ε. για τον ολοκληρωμένο έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) (ΕΠΠΕΡ 4). Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.
 45. Ζευγώλης Δ. κ.α, 1996: Δημιουργία κινητού σταθμού τηλεπισκόπησης των αερίων ρύπων με την τεχνολογία Lidar (ΕΠΠΕΡ 4). Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.
 46. Bell M., R. Hamilton, P. Hogland, P. Kassomenos, M. Pranzetti, R. San Jose, A. Skouloudis and V. Pagliani, 1996: Report on Users Requirments. EMMA Project. DG-XIII. Pg.90.
 47. 47. Τόμπρου Μ. κ.α, 1997: Εκσυγχρονισμός, βελτιστοποίηση χωροθέτησης και επέκταση του επίγειου δικτύου παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο λεκανοπέδιο της Αττικής (δίκτυο ΕΑΡΘ-ΥΠΕΧΩΔΕ) με την εφαρμογή νέας μεθόδου ανάλυσης δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.
 48. 48. Bell M, R. Hamilton, P. Hoglund, P. Kassomenos, C. Zografos et al., 1998: EMMA Project DG XIII, Pg 600.
 49. 49. P. A. Kassomenos and D. N. Asimakopoulos: Uniform Air-Quality Indicators for Assessing Air Quality in Large Metropolitan Areas. Final report. ISPRA Pg. 50.
 1. Impetus LTD and Consultans, Kassomenos P., 1999: Study of the air pollution in the greater area of Kalymnos airport. Final report prepared for the Civil Aviation Service of Greece.
 2. 51. Μαρκάτος Χ και άλλοι, 1998: Διερεύνηση επιπτώσεων στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον από την λειτουργία Διυλιστηρίων. Η περίπτωση της ΠΕΤΡΟΛΑ. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.
 3. 52. Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, System Verification Report. DG XIII.
 4. 53. Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, System Demonstration Report. DG XIII.
 5. 54. Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, Final validation Plan. DG XIII.
 6. 55. Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, Report on Other Emergencies. DG XIII.
 7. 56. Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, Business Plan. DG XIII.
 8. 57. Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, EU-Project Report. DG XIII.
 1. Ιmpetous and collaborators, Kassomenos P., 1999. Environmental Impact Assessment Study for the Airport of Kalymnos., 1999. Final Report submitted to the Association of Civil Aviation.
 2. Ιmpetus and collaborators, Kassomenos P., 2000. Environmental Impact Assessment Study for the siting of a silo in the area of Pyrgetos, Larissa. Final report submitted to the Prefecture of Larissa.
 3. Asimakopoulos D., Carali E., Dalabakis P., Kassomenos P., Petrakis M., Retalis A., Sifakis N., N. Soulakelis., Tombrou M., Viras L. (1997) ‘Modernisation, optimisation of the siting and extension of the ground based air pollution monitoring network in the Greater Athens Area by a new method of high spatial resolution satellite images’, Final report to the European Commission, DG XII, Programme LIFE, study contract no.94/GR/A32/GR/01616/ATT.
 4. Κασσωμένος και άλλοι, 2001: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αεροδρόμιο της Ιθάκης. Υποβλήθηκε στην ΥΠΑ.
 5. Kassomenos P, 2001: Evaluation and Assessment Guidelines, Project PROMED, LIFE.
 6. Kassomenos P, 2001: Risk Analysis. Project PROMED, LIFE.
 7. Κασσωμένος και άλλοι, 2002: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το εργοστάσιο Κομποστοποίησης στα Άνω Λιόσια. Υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
 8. Κασσωμένος και άλλοι, 2002: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αεροδρόμιο της Χίου. Υποβλήθηκε στην ΥΠΑ.
 9. Κασσωμένος και άλλοι, 2003: Μελέτη πεδίου ροής στην περιοχή του Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης. Υποβλήθηκε στην ΥΠΑ.
 10. Κασσωμένος και άλλοι, 2003: Μελέτη πεδίου ροής στην περιοχή του Αεροδρομίου της Τρίπολης. Υποβλήθηκε στην ΥΠΑ.
 11. Kassomenos P., A. Bartzokas, 2003: PHEWE, First Indermediate Report.
 12. Kassomenos et al., 2005: PHEWE Final Report.
 13. Kassomenos P et al, 2008. Study of air pollution problems from the extention of TRAM railway to the Port of Piraeus. Final Report prepared for the ministry of Transportation.
 14. Kassomenos P et al., 2008. Σχεδιασμός για βιώσιμη διαχείριση προβλημάτων υδατίνων πόρων στην λεκάνη απορροής του ποταμού Αώου/ Vjosa στα σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας.
 15. Kassomenos P et al, 2008. Study of the air pollution concentrations in the area of Kastelli airport in Heraklion, Crete. Final report prepared for the Civil Aviation Service.
 16. Kassomenos, P, 2010. Infectious diseases and environmental monitoring systems, JRC-ISPRA, Institute of Environmental Sustainability. Pg 78.
 17. Kassomenos P, 2010. Air emissions from Gold mining operations in Northern Greece., Final report prepared for Greek Gold Industry.
 18. Bais, A, Kassomenos, et al., 2010. Development of a National Research Network for the European Research Infrastructure COPAL.
 19. Kassomenos P, 2011. Air emissions from Gold mining operations in Thrace, Final report prepared for Greek Gold Industry.
 20. 77. Kassomenos P, 2011. Air emissions from Gold mining operations in Komotini, Final report prepared for Greek Gold Industry.
 1. Kassomenos P, 2011. Air emissions from Wastes in Cyprus, Final report prepared for ENVECO LTD.
 2. Kassomenos P, 2013. Evaluation of noise measurements in Attiki Road. Final Report prepared for Dynamic Acoustics LTD.
 3. Georgiou K, Edna, Kassomenos P, Vardoulakis S, Paschalidou N, Heaviside C, et al, 2013. Intermediate report on Climate Change and public health in Cyprus. Report prepared for Cypriot Foundation of Research.

 

Άλλες δραστηριότητες

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 1. Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
 2. Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία.
 3. European Association for the Science of Air Pollution.
 4. American Meteorological Society.
 5. International Society of Biometeorology.
 6. International Association of the Urban Climate.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 • The Science of the Total Environment. Associate Editor. Elsevier Publications.
 • Global Nest Journal, SRCosmos Publications.
 • International Journal of Ecology, Hindawi Publications.

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Theoretical and Applied Climatology.
 2. International Journal of Climatology.
 3. Global Nest Journal.
 4. Mathematical Computer Modelling
 5. Atmospheric Environment.
 6. Journal of Geophysical Research-Atmospheres
 7. Environmental Monitoring and Assessment.
 8. Water Air and Soil Pollution.
 9. Environmental Modelling and Software.
 10. Indoor Build Environment.
 11. International Journal of Environment and Pollution
 12. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
 13. Journal of Environmental Management
 14. Environmental Science and Policy
 15. International Journal of Biometeorology
 16. Journal of the Air and Waste Management Association
 17. Atmospheric Science Letters
 18. Meteorological Applications
 19. Chemical papers
 20. Atmosheric Chemistry and Physics
 21. Environmental Sience and Technology
 22. Environmental Science and Pollution Research
 23. Atmospheric Research
 24. Environmental Research
 25. Air Quality Atmosphere and Health
 26. Fresenious Environmental Bulletin
 27. Journal of Royal Statistical Society
 28. Physics and Chemistry of the Earth
 29. Hazardous Materials
 30. Environmental Pollution
 31. Environmental Management
 32. World Applied Science Journal
 33. Climate Research
 34. Journal of Applied Meteorology and Climatology
 35. Environmental Technology
 36. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B
 37. Human and Ecological Risk Assessment
 38. Environmental Geochemistry & Health
 39. Aerosol and Air Quality Research

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. 10thInternational Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 17-20 Oct., Crete, 2005.
 2. 6th Management Committee Meeting of 733 COST ACTION, Harmonization and Applications of weather type classification for European Regions. 7-9 May, 2008, Ioannina, Greece.
 3. 10th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Corfu 5-9 July 2010.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 2002

2. 8th International Conference in Environmental Science and Technology, 2003

3. 10thInternational Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2005.

4. 9th International Conference in Environmental Science and Technology, 2005

5. 13th International Conference Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean region, 2005.

6. 11thInternational Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2007.

7. 10th International Conference in Environmental Science and Technology, 2007.

8. 1st Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), 2007.

9. 12thInternational Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2008.

10. 11th International Conference in Environmental Science and Technology, 2009.

11. 2nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), 2009.

12. 13thInternational Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2010.

13. 10thInternational Conference on Protetction and Restoration of the Environmnet, 2010.

14. 2nd International Conference on “Hazardous and Industrial Waste management”, 2010.

15. 14th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2011.

16. 3rd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), 2011.

17. 12th International Conference in Environmental Science and Technology, 2011.

18. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 2011.

19. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean Region, Ioannina, 2011.

20. 14th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Paris 2012.

21. 11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, COMECAP 2012, Athens, 29 May – 1 June 2012.

22. 15th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Madrid 2013.

23. 13th International Conference in Environmental Science and Technology, Athens, 2013.

24. 17th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean Region, Instabul, 2013.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 1. Expert Evaluator-DG Research-Directorate L, EU
 2. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Ελλάδα
 3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ελλάδα
 4. Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Κύπρος
 5. Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας «Καραθεοδωρή» Ειδικος Λογαριασμός Πανεπιστημίου Πατρών.
 6. Polish-Norwegian Research Programme, The National Centre for Research and Development, Poland.
 7. Project Heraclitus, University of Patras.

CONTRIBUTING AUTHOR" FOR GEO-5'S CHAPTER 4 ON EUROPE ON THE TOPIC OF AIR POLLUTION/AIR QUALITY POLICIES IN EUROPE.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ COST ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Δράση 730 (2005-2009). Towards a Universal Thermal Climate Index UTCI. Assessing the Thermal Environment of the Human Being.

2. Δράση 733 (2005-2010). Harmonization and Applications of weather type classification for European Regions.

3. Δράση ES0602 (2007-2012). Towards a European Network on Chemical Weather Forecasting and Information Systems (ENCWF).

4. Δράση ES0902 (2010-2015). Permafrost and Gas Hydrate Related Methane Release in the Arctic and Impact on Climate Change - European Cooperation for Long-term Monitoring (PERGAMON)

5. Δράση ES1004 (2011-2016). European framework for online integrated air quality and Meteorology modeling.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

Μερικά από τα ερευνητικά αντικείμενα για τα οποία ενδιαφέρομαι περιλαμβάνουν:

 • Δυναμική της Ατμόσφαιρας
 • Μodelling ευρείας,μέσης και μικρής κλίμακας ατμοσφαιρικών κινήσεων
 • Μελέτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης τόσο αερίων όσο και σωματιδιακών ρυπαντών
 • Κλιματολογία και Μικροκλιματολογία σε αστικά περιβάλλοντα
 • Modelling της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Διασπορά-Διάχυση) σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
 • Βιομετεωρολογία
 • Ατμοσφαιρική Χημεία
 • Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων
 • Φυσικές καταστροφές (πετρελαιοκηλίδες, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες)
 • Βιομηχανικά ατυχήματα
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση Εργασίας:Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Ταχυδρομικός Κώδικας: 45 110, Ιωάννινα

Τηλέφωνο : + 30 - 26510-08470, + 30 - 6944 697950, Fax : + 30 - 26510-08671

Email : pkassom@uoi.gr, kassomenos.pavlos@gmail.com