Έργα - Φωτογραφίες
ΕΡΓΑ 2012
Τίτλος έργου
Χρηματοδότηση
Ποσό Σύμβασης
Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών ανελκυστήρων
της Παν/πολης Ιωαννίνων
ΠΔΕ
93.253,68
Επισκευή και Διαρρύθμιση Κτηρίων Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
ΠΔΕ
82.7170,30
Λειτουργία και αποκατάσταση βλαβών των Η/Μ
εγκαταστάσεων
ΠΔΕ
Δεν υπογράφηκε -
Πρ: 350.000
Κατασκευή Πολυδύναμου Κτηρίου για τη στέγαση
νέων τμημάτων Παν/μίου Ιωαννίνων – 4η εφαρμογή
ΕΣΠΑ
4.385.946,24
Αποκατάσταση στέγης χώρου ειδικών λειτουργιών
(Μονή Περιστεράς)
ΠΔΕ
Δεν υπογράφηκε -
Πρ: 52.854,33
Εκτέλεση εργασιών επισκευής ξύλινων κουφωμάτων
κτηρίων του Π.Ι.
ΠΔΕ
5.334,51
Προληπτική Συντήρηση Υποσταθμών Υποβιβασμού
Μέσης Τάσης & Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών της
Παν/πολης
ΠΔΕ
23.247
Εργασίες στεγάνωσης στο Μουσείο Ιατρικής Ιστορίας
του Π.Ι.
ΠΔΕ
7.600
Αντικατάσταση και επισκευή θυρών των κτηρίων
Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων
ΠΔΕ
14.968,50
Διαμόρφωση χώρου υποστηρικτικού εργ/κού
εξοπλισμού στο κτήριο Χ3 στο Εργαστήριο 223 του
Τμήματος Χημείας
ΠΔΕ
9.807,49
Στεγάνωση των τριών Αμφιθεάτρων της Σχολής
Θετικών Επιστημών Π.Ι.
ΠΔΕ
39.741,30
Ανακαίνιση χρωματισμών κτηρίων Π.Ι.
ΠΔΕ
15.000
Εκτέλεση εργασιών κατασκευής περίφραξης και
δικτύου άρδευσης καλλιεργειών εκπαιδευτικού
χαρακτήρα των Τμημάτων Χημείας & ΒΕΤ του Π.Ι.
ΠΔΕ
22.562,51
Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης κρυογενικής
δεξαμενής για τις ανάγκες εργαστηρίων του Π.Ι.
ΠΔΕ
9.055,07
Διαμόρφωση τμήματος υπογείου Ζαππείου Φοιτ.
Εστίας για τις ανάγκες του Ορθοπεδικού
Αθλητιατρικού Κέντρου
ΠΔΕ
37.642,20
Ανακατασκευή εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπρο-
στασίας του προκατασκευασμένου Εργαστηρίου Ε1
Π.Ι.
ΠΔΕ
32.076,64
Αντικατάσταση δύο λεβήτων του κτηρίου της
Ιατρικής Σχολής Π.Ι.
ΠΔΕ
44.617,27
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ÂéâëéïèÞêçÐáíåðéóôçìéïýðïëç