Students

PhD Students

 • Christos-Raent Onti 
 • Theodoros Kasioumis
 • Kleanthis Polymerakis
 • Amalia-Sofia Tsouri 
 • Athina-Eleni Kanellopouou 


Master Students

 • Dimitra Drosou 
 • Lambrini Zourka
 • Theodoros Kasioumis 
 • Theodora Ravanou
 • Fani Iatrou
 • Amalia-Sofia Tsouri
 • Elena Leri
 • Kleanthis Kipouros

© Theodoros Vlachos 2018