Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας


Ημέρες και Ώρες Διδασκαλίας:  Δευτέρα 11:00-12:45 (Αμφιθέατρο 4), Πέμπτη  09:00-11:45 (Αμφιθέατρο 3) 

Αίθουσα: Aμφιθέατρο 3, 4Ύλη Μαθήματος:

 • Κεφάλαιο 1: Καμπύλες του Ευκλειδείου χώρου R^2
 • Κεφάλαιο 2: Καμπύλες του Ευκλειδείου χώρου R^3
 • Κεφάλαιο 3: Επιφάνειες
 • Κεφάλαιο 4: Πρώτη Θεμελιώδης Μορφή
 • Κεφάλαιο 5: Προσανατολισμός-Απεικόνιση Gauss
 • Κεφάλαιο 6: Απεικόνιση Weingarten-Δεύτερη Θεμελιώδης Μορφή
 • Κεφάλαιο 7: Έξοχο Θεώρημα-Θεμελιώδες Θεώρημα της Θεωρίας των επιφανειών
 • Κεφάλαιο 8: Ευθειογενείς-Αναπτυκτές επιφάνειες


Σημείωσεις Μαθήματος

Φυλλάδια Ασκήσεων:

 • Ασκήσεις 1
 • Ασκήσεις 2
 • Ασκήσεις 3
 • Ασκήσεις 4


Ανακοινώσεις 

© Theodoros Vlachos 2018