Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

 

Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Μπενέκας

Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1966, Ιωάννινα

Γραφείο: 509γ

Τηλέφωνο: 2651008294

e-mail: vbenekas@uoi.gr

Ιστοσελίδα: users.uoi.gr/vbenekas

Σπουδές:

 

Εργασιακές σχέσεις:

 

Δημοσιεύσεις:

 

Αυτοδύναμη διδασκαλία το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

Χειμερινό εξάμηνο:

Εαρινό εξάμηνο:

 

Υποστηρικτική διδασκαλία το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

Χειμερινό εξάμηνο:

Εαρινό εξάμηνο: