5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή

Επιστήμη και Κοινωνία:
Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση


Χορηγοί:

Συνοπτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008

15:00 - 17:00

Προσέλευση - Εγγραφές συνέδρων

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Αίθουσα Τελετών «Γ. Μυλωνάς»

Προεδρείο: Μαρία Καλδρυμίδου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν. Ιωαννίνων,
Κωνσταντίνος Ραβάνης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Παν. Πατρών,
Κατερίνα Πλακίτση, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Συνεδρίου.

17:00 - 18:00

Έναρξη - Χαιρετισμοί

18:00 - 18:45

Παναγιώτης Κόκκοτας, ομ. Καθηγητής Παν. Αθηνών, Πρόεδρος της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
«Η διήγηση ως διδακτικό εργαλείο των Φυσικών Επιστημών στις κατώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης»

18:45 - 19:00

«Ποιητικές διαδρομές»: Αικατερίνη Καραμήτρου

19:00 - 20:00

Wolf-Michael Roth, Lansdowne Professor Applied Cognitive Science. University of Victoria, British Columbia, Canada. "Margin|Center: Rethinking Legitimate Peripheral Participation".

20:00 - 20:30

Παιδική χορωδία του Δήμου Ανατολής

 

Δεξίωση υποδοχής

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2008

Προσυνεδριακές / Παράλληλες εκδηλώσεις: Φεστιβάλ Επιστήμης

Πρακτικά Συνεδρίου


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ