Ανακοινώσεις

- Η διαχείριση των βιολογικών και ραδιενεργών αποβλήτων πραγματοποιείται  με ευθύνη του κάθε εργαστηρίου λόγω των ειδικών κανονισμών απομάκρυνσης και καταστροφής τους που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

 

 

- Αποστολή Αποβλήτων στη ΔΕΑΠΙ

Για τη μεταφορά των αποβλήτων στη ΔΕΑΠΙ απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου παραλαβής εργαστηριακών αποβλήτων από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και η αποστολή του εντύπου με  e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση deapi@cc.uoi.gr.

Για το έντυπο παραλαβής των εργαστηριακών αποβλήτων σε μορφή Excel επιλέξτε τα εικονίδια δίπλα. Hazard_Wastes   

 Unknown_Wastes (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν απόβλητα άγνωστης προέλευσης ή απόβλητα για τα οποία η συλλογή τους δεν βασίστηκε στις οδηγίες και στους κανόνες της ΔΕΑΠΙ).