Γ. Βαρβούνης,

Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων

Τηλέφωνα: 26510-98382

 

 

Χριστίνα Πιπερίδη,

Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων

Τηλέφωνα: 26510-98356

Fax: 26510-98795

 

 

 

 

 

Επικοινωνία