Εγκαταστάσεις — Εξοπλισμός

Χώρος προσωρινής αποθήκευσης

Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης βρίσκεται στο υπόγειο του Τμήματος Χημείας (κτίριο Χ-3). Στο χώρο αυτό συλλέγονται προσωρινά τα εργαστηριακά απόβλητα από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέχρι την τελική τους απομάκρυνση για ανακύκλωση ή θερμοκαταστροφή από εταιρεία επεξεργασίας αποβλήτων.

 

 

 

 

Ειδικότερα ο ΧΠΑ περιλαμβάνει:

- Δεξαμενές 1 m3 HDPE, εγκεκριμένες κατά UN

Αποθηκεύονται διαβρωτικά υγρά όπως

Οξέα , ακετονιτρίλιο, κ.α

 

 

 

 

- Μεταλλικά βαρέλια 200 L  UN

Αποθηκεύονται διαλύτες και μη

διαβρωτικά υγρά

 

 

 

 

 

- Πλαστικά βαρέλια UN ανοικτού τύπου διαφόρων χωρητικοτήτων

Αποθηκεύονται οι υδατικές βάσεις

 

 

 

 

- Εγκαταστημένα συστήματα πυρόσβεσης (αυτόματα και χειροκίνητα)

- Ερμάριο με είδη ατομικής προστασίας (γυαλιά, κράνη, μάσκες προσώπου, γάντια, φόρμες κλπ.)

- Σετ εξοπλισμού αντιμετώπισης ρύπανσης λόγω ατυχήματος (απορροφητικές πετσέτες χημικών, φράγματα, ρολό, σακούλες πολυαιθυλενίου κλπ.)

- Σήμανση και επισήμανση του χώρου

- Πατώματα εργασίας για κατακράτηση τυχόν διαρροών

- Γείωση των μεταλλικών μερών για αποφυγή δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού

 

Εξοπλισμός αντιμετώπισης ατυχήματος

- πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως

- γυαλιά προστασίας

- γάντια νιτριλίου

- μάσκες με φίλτρο οργανικών ατμών και σκόνης

- φόρμες Tyvek μιας χρήσεως

- φόρμες χημικών

- κράνη ασφαλείας

- οδηγίες εκτάκτου ανάγκης

- απορροφητικές πετσέτες κατάλληλες για χημικές ουσίες

- απορροφητικά φράγματα χημικών ουσιών

- απορροφητικό ρολό (λουκάνικο) για χημικές ουσίες

- σάκοι πολυαιθυλενίου

 

 

 

Έκτακτα Περιστατικά

 

Ψυχρό συμβάν

Η διαρροή κατακρατείται από παλέτες- δοχεία και  χρησιμοποιούνται απορροφητικά υλικά για τη συγκράτηση του υγρού

 

 

 

 

 

 

Θερμό συμβάν

- 6 πυροσβεστήρες κόνεως (χειρός) σε επίκαιρα σημεία εντός του ΧΠΑ

- 4 αυτόματοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως