Αρχική


Home
Πλαίσιο Λειτουργίας
Διδάσκοντες
Εβδ. Πρόγραμμα
Ανακοινώσεις
Πτυχιακές Εργασίες
Επικοινωνία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της"

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας (30/6/2008)

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας, σύμφωνα με την αριθμ. 31364/Β7/ 27-3-2002 Υπουργική Απόφαση, οργανώνει και λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2002-2003 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), "Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της". Το Πρόγραμμα  συγχρημοτοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
 
Επισκέπτες:

Σημαντικά νέα

Μην ξεχάσετε


Home | Πλαίσιο Λειτουργίας | Διδάσκοντες | Εβδ. Πρόγραμμα | Ανακοινώσεις | Πτυχιακές Εργασίες | Επικοινωνία

Για Προβλήματα ή Ερωτήσεις σχετικά με το
Web site επικοινωνήστε με [ProjectEmail].