Επικοινωνία

Τηλέφωνο εργασίας:
2-6510-98494
Τηλέφωνο οικίας:
2-6510-73145

e-mail:
eevagel@uoi.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Η ύλη των αντίστοιχων μαθημάτων αναλύεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος των εργαστηρίων: http://ecourse.uoi.gr

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Δείτε τις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στην αντίστοιχη σελίδα !!!!!
ΝΕΟ 15/11/2008

Τελευταία ενημέρωση: 2/11/2007