Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
--------------------------------------------------

 


Επικοινωνία

Τηλέφωνο εργασίας:
2-6510-98494
Τηλέφωνο οικίας:
2-6510-73145
e-mail:
eevagel@cc.uoi.gr

 

Το εξ αποστάσεως μάθημα μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση http://ecourse.uoi.gr