Εργαστήρια Αναλογικών Ηλεκτρονικών
--------------------------------------------------

 


Επικοινωνία

Τηλέφωνο εργασίας:
2-6510-98494
Τηλέφωνο οικίας:
2-6510-73145
e-mail:
eevagel@cc.uoi.gr

Το εξ αποστάσεως μάθημα μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση http://ecourse.uoi.gr

Για την εύκολη πρόσβαση στο μάθημα έχει ετοιμαστεί ένα σύντομο εγχειρίδιο που μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ

 

Το μάθημα αυτό φιλοδοξεί να είναι μια διαφορετική προσέγγιση του παραδοσιακά εργαστηριακού μαθήματος των Αναλογικών Ηλεκτρονικών. Συγκεκριμένα εκτός της κλασσικής συμμετοχής και εξάσκησης των φοιτητών(-τριών) σε πραγματικά εργαστήρια θα υπάρχει και ένα τμήμα του μαθήματος που θα εξελίσσεται με τη βοήθεια και διαμέσου του Διαδικτύου.

Από την αρχή είναι γνωστό ότι τα συγκεκριμένα εργαστήρια δεν αποτελούν αυτοτελές μάθημα αλλά υποστηρίζουν το γενικότερο μάθημα των Αναλογικών Ηλεκτρονικών. Οι φοιτητές που το παρακολουθούν αποκτούν μια αίσθηση των πρακτικών εφαρμογών αυτών που διδάσκονται στη θεωρία και – όταν περάσουν τα εργαστήρια – αποκτούν δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις στο θεωρητικό μάθημα.

Έτσι η βαθμολογία στο αντίστοιχο μάθημα δεν ακολουθεί κλίμακα από 0 – 10 παρά χαρακτηρίζει τη συνολική προσπάθεια σαν επιτυχημένη ή αποτυχημένη. Στη δεύτερη – απευκταία και σπάνια – περίπτωση οι φοιτητές/ήτριες δε δικαιούνται να εξεταστούν στο θεωρητικό μέρος και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ .

Η βαθμολογία στο εργαστηριακό μάθημα θα προκύπτει συνυπολογίζοντας το ΜΟ των εργασιών στο πραγματικό εργαστήριο.

Οι φοιτητές που θα παρακολουθούν το μάθημα έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες (και υποχρεώσεις συνάμα!!!):

 1. ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η κατανόηση των βασικών εννοιών γύρω από τα Αναλογικά Ηλεκτρονικά.
 2. Να συμμετέχουν σε ομάδες στα εργαστηριακά μαθήματα που γίνονται στην αίθουσα Φ2-133. Εκεί θα εκτελούν πειράματα για τα οποία θα μπορούν να προετοιμάζονται διαβάζοντας τις αντίστοιχες Σημειώσεις των εργαστηριακών ασκήσεων. Με τα πειραματικά αποτελέσματα που συλλέγουν θα γράφουν μία εργασία, την οποία θα παραδίδουν στην αρχή του επομένου εργαστηριακού μαθήματος.
 3. Να παρακολουθούν ατομικά τις ασκήσεις που θα γίνονται με χρήση προγράμματος προσομοίωσης ( MultiSim ) στο αντίστοιχο εργαστήριο (αίθουσα Φ2-137). Τα εργαστήρια αυτά μαζί με κάποιες βοηθητικές ασκήσεις θα είναι στη διάθεση των φοιτητών παράλληλα με τα πραγματικά εργαστήρια.

Τα πειράματα που θα γίνουν είναι τα ακόλουθα:

 • · Εισαγωγή – Γνωριμία με το εργαστήριο
 • · Χαρακτηριστικές διόδων Πυριτίου και Ζένερ.
 • · Κυκλώματα ανόρθωσης
 • · Εισαγωγή στα διπολικά τρανζίστορ
 • · Κυκλώματα Κοινού εκπομπού – Η ενισχυτική δράση του τρανζίστορ
 • · Εισαγωγή στα JFET .
 • · Κυκλώματα ενισχυτών με χρήση JFET
 • · Κυκλώματα ενισχυτών με χρήση MOSFET

Στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά οι προαναφερθείσες δυνατότητες- υποχρεώσεις

Α. Οι παρακολουθήσεις των θεωρητικών μαθημάτων είναι παραπάνω από χρήσιμες και (παρά τα αντιθέτως και κακώς διαδιδόμενα από τους «παλαιότερους»….) βοηθούν σημαντικά στην εμπέδωση των νέων εννοιών της Ηλεκτρονικής Φυσικής και Τεχνολογίας.

Β. Σχετικά με τα «πραγματικά» εργαστήρια οι φοιτητές/ήτριες πρέπει:

Αρχικά να δηλώσουν ομάδες των 2-3 ατόμων στην ειδική φόρμα που είναι αναρτημένη στον πίνακα Ανακοινώσεων.

Να προμηθευτούν τις σχετικές Σημειώσεις των Εργαστηριακών Μαθημάτων .

Να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος αλλά και στον πίνακα Ανακοινώσεων. Οι ανακοινώσεις θα αναφέρονται στα συγκεκριμένα θέματα με τα οποία θα ασχολούνται στα αμέσως επόμενα πειράματα

Να προσέρχονται στο εργαστήριο το αργότερο μέχρι την ώρα της επίσημης έναρξης, άλλως και μετά την παρέλευση ενός τετάρτου θα παίρνουν απουσία στο αντίστοιχο εργαστήριο.

Να γνωρίζουν ότι δε μπορούν να κάνουν περισσότερη από ΜΙΑ (1) δικαιολογημένη απουσία στο σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος πρέπει να συλλέγουν τα κατάλληλα πειραματικά αποτελέσματα για τη συγγραφή μίας εργασίας με την ανάλυσή τους. Η εργασία αυτή πρέπει να είναι περιεκτική και σύντομη. Ενθαρρύνεται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη συγγραφή της εργασίας καθώς και η αποστολή της δια μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διδάσκοντες.

C . Σχετικά με τα «εικονικά» εργαστήρια οι φοιτητές/ήτριες μπορούν και πρέπει:

Να φροντίσουν να «κατεβάσουν» από το διαδίκτυο τα προγράμματα MultiSim 2001 ή Electronic Workbench v .8. H σχετική διεύθυνση είναι: www.ElectronicsWorkbench.com

Να προμηθευτούν κωδικό για την πρόσβαση στο μάθημα εξ αποστάσεως. Αυτό θα γίνει στα πρώτα πραγματικά εργαστήρια μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Τα εικονικά εργαστήρια και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το μάθημα δίνονται στη σελίδα: http://ecourse.uoi.gr

Για την κάλυψη του θεωρητικού υποβάθρου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τα ακόλουθα βιβλία:

 • Malvino, Ηλεκτρονική, Εκδόσεις Τζιόλα
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Αναλογικών Ηλεκτρονικών, Παπαδημητρίου – Κωσταράκης, Τυπογραφείο Ιωαννίνων
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Αναλογικών Ηλεκτρονικών, Ευαγγέλου, Τυπογραφείο Ιωαννίνων
 • Electronic Devices and Circuits, Boylestad and Nashelski, 9 η έκδοση