YOO ETE

ANEITHMIOY IANNINN
 
 
 
EKOE ETE 2010 (A) 
A 20 OETE-AEI 
| Y (20o - ) | A (20o -

AOTEEMATA IA 20 YNEPIO OETE-AEI
   [55]
EPE [6]

         [33]
           [28]
            [20]
        [9]
    [40]
     [15]
       [20]
-     [4]
      [12]
-    [19]
    [26]
EPE [6]

                   [17]
EHMHTPO MIXAH               [15]
MANTOYMA EPIO             [12]
META HMHTPIO-EYTAIO     [14]
POYKA KNTANTINO            [20]
 
M


EKOH:
 
A  :
O "ENTIKO HOETIO ETE"  A:
1.    40 
2.    33 
3.    28 
4. *    20 
5. *    20 
6. -    19 
* M 
 
1.    15 
2.    12 
3.    9 
4. -    4 
O "KINHH ETE"  A:
1. POYKA KNTANTINO   20 
2.    17 
3. EHMHTPO MIXAH   15 
 
1. META HMHTPIO-EYTAIO   14 
2. MANTOYMA EPIO   12 


A   |  I  |  O  | A  |  X   |  E

T : 23-2-2010  14:45