ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ

Ιστορία, κοινωνία και πολιτισμός της εργασίας

Το Εργαστήριο Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕ Κ ΜΟ ΚΟΠ ) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστήμιου, οργανώνουν Θερινό Σεμινάριο/Σχολείο για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. Το αντικείμενο του Θερινού Σχολείου, επικεντρώνεται στn Λαογραφία /Εθνογραφία, την Ιστορία και την Κοινωνιολογία της εργασίας και των αλλαγών που συντελούνται στον χαρακτήρα της στη σύγχρονη κοινωνία, αλλαγών που επαυξάνουν την κοινωνική ανισότητα.

Τα επί μέρους αντικείμενα που θα απασχολήσουν το Θερινό Σχολείο είναι:

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της εργασίας

2. Ανιχνεύοντας την ιστορία και την μνήμη της εργασίας στον ελληνική κοινωνία.

3. Ο Πολιτισμός της εργασίας

4. Παραγωγικές σχέσεις, εργασιακές σχέσεις

5. Η εργασία ως έμφυλη εμπειρία και ως εμπειρία της παιδικής ηλικίας

6. Άτυπες μορφές εργασίας

7. Σύγχρονη μετανάστευση και άτυπες μορφές εργασίας στην Ελλάδα

8. Εργασία και κοινωνική ανισότητα

9. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Έρευνα επί του πεδίου (βιογραφική μέθοδος, μελέτη περιπτώσεων, επιτόπια εθνογραφική έρευνα ).

10. Εργασία - Εργαλεία και επαγγέλματα στην Ορεινή Ήπειρο - Ιστορικοί μετασχηματισμοί, αλλαγές, ενσωματώσεις και εντάξεις.

Το Θερινό Σεμινάριο προγραμματίζεται να παρέχει τα Μαθήματά του, οργανωμένα σε τρεις θεματικές.

Οι εργασίες του θα λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου και στη Λαμπριάδειο Χειροτεχνική Σχολή, Άνω Πεδινών (Σουδενών) και η διαμονή των συμμετεχόντων θα είναι στον ίδιο χώρο.
  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΧΑΡΤΗΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 
Αρχική σελίδα