Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

field