ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΤΑΣ - Βιογραφικ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Χειμεριν εξμηνο 2017-18

Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική Γ' (Υ)
Δετε εδ το υλικό του μαθήματος

ΒυζαντινήΜικροτεχνα (Ε', Ζ')
Δετε εδ το υλικό του μαθήματος


Εαριν εξμηνο 2016-17

Εισαγωγή στην Βυζαντιν Αρχαιολογα και Τχνη Β' (Υ)
Δετε εδ το υλικό του μαθήματος

Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Μημειακ Ζωγραφικ Δ' (Υ)
Δετε εδ το υλικό του μαθήματος