ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΤΑΣ - Βιογραφικό
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εαρινό εξάμηνο 2016-17

Εισαγωγή στην Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Δείτε εδώ το υλικό του μαθήματος

 

Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Μημειακή Ζωγραφική

Δείτε εδώ το υλικό του μαθήματος

 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική

Δείτε εδώ το υλικό του μαθήματος

Ύλη Εξετάσεων:

«Χριστιανική» Αρχιτεκτονική πριν από το 313: Οι κατ' οίκον εκκλησίες και οι πρώτες αυτοτελείς

Χριστιανική Αρχιτεκτονική μετά το 313: Η βασιλική (τύποι, παραλλαγές της ξυλόστεγης βασιλικής, τα μέρη της βασιλικής). Τα περίκεντρα κτήρια.

Μέρη ανωδομής των παλαιοχριστιανικών ναών (κίονες κλπ.)

Οικοδομικά υλικά και οικοδομική τεχνική

Λειτουργικές κατασκευές (Το φράγμα του πρεσβυτερίου κλπ.)

Ναοί του 6ου και 7ου αι. (Αγία Σοφία Κων/πολης. Η τρουλλαία βασιλική)

Μεσοβυζαντινή εποχή: Ο τύπος του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού

(Προσοχή: δεν εντάσσονται στην ύλη οι παραλλαγές του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού, καθώς και η διάκριση «σχολών» στη μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική)

 

 

Βυζαντινά Εικονογραφημένα Χειρόγραφα

Δείτε εδώ το υλικό του μαθήματος


Ύλη Εξετάσεων:

Όλη η εισαγωγή (μέχρι και τα χειρόγραφα της «Μακεδονικής Αναγέννησης» από το βιβλίο του Γ. Γαλάβαρη, Ζωγραφική Βυζαντινών Χειρογράφων , Αθήνα 1995.

Τα χειρόγραφα που έχουν διδαχτεί από τις από τον 5 ο αι. μέχρι και το τέλος της Μακεδονικής Αναγέννησης.

(Προσοχή: στην ύλη συμπεριλαμβάνονται και τα διδαγμένα λατινικά χειρόγραφα του 5 ου αι. που δεν αναφέρονται στο βιβλίο του Γ. Γαλάβαρη)