Αρχική

 

Ευστρατία Συγκέλλου

Επίκουρη καθηγήτρια
Βυζαντινής Ιστορίας

Efstratia Sygkellou
Assistant Professor

e-mail : esynkellou@uoi.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΔΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, GR - 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510- 05120
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ esynkellou@uoi.gr
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1993: ΠΤΥΧΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2001: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2006: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2008-2009: ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.): ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2004: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ ERASMUS ΓΙΑ 3ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA
2002: ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ

 

Back

SHORT CV

FAMILY NAME SYGKELLOU
NΑME EFSTRATIA
BIRTH PLACE ARTA
HOME ADDRESS PEDINI - ΙOΑΝΝΙΝΑ
AD D RESS OF WORK UNIVERSITY OF IOANNINA,DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY, GR - 45110 ΙOANNINA
TEL. 0030- 2651005120
E -MAIL esynkellou@uoi.gr
GRADUATE STUDIES 1993: HISTORY DEGREE - DEPARTMENT OF HISTORY - IONIAN UNIVERSITY
POSTGRADUATE STUDIES 2001: MASTER IN BYZANTINE HISTORY- INTERDISCIPLINARY POSTGRADUATE PROGRAMME OF MEDIEVAL STUDIES - SCHOOL OF PHILOSOPHY - UNIVERSITY OF IOANNINA
2006: PHD IN BYZANTINE HISTORY - INTERDISCIPLINARY POSTGRADUATE PROGRAMME OF MEDIEVAL STUDIES - SCHOOL OF PHILOSOPHY- UNIVERSITY OF IOANNINA
SCHOLARSHIPS 2008-2009: STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION: SCHOLARSHIP FOR POST-DOC RESEARCH IN GREECE
2004: UNIVERSITY OF IOANNINA - STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (SOCRATES /ERASMUS PROGRAMME: SCHOLARSHIP FOR 3 MONTHS RESIDENCE AT THE UNIVERSITY OF PERUGIA (ITALY)
2002: FOUNDATION OF I.F. KOSTOPOULOS: FINANCIAL SUPPORT FOR THE PREPARATION OF PHD THESIS
POST-DOC RESEARCH INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH, NATIONAL RESEARCH FOUNDATION
FOREIGN LANGUAGES ENGLISH, ITALIAN, FRENCH