ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ


ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
EFSTRATIA SYNKELLOU
ASSISTANT PROFESSOR FOR BYZANTINE HISTORY

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ/BIOGRAPHY
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Επικοινωνία
Τηλ: 26510-05102
e-mail: esynkellou@uoi.gr