Αρχική σελίδα |


Ψυχιατρική κλινική.

Υπο κατασκευή.


Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα αντιμετώπισης του πόνου.
Προπτυχιακή εκπαίδευση στην ιατρική Ψυχολογία.
Εκπαιδευτικό υλικό.
Συνέδρια, Σεμινάρια, Συμπόσια.
Ερευνητικές δραστηριότητες.


Συμβουλευτικές δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συμβουλευτικό κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. (Σ.ΚΕ.Π.Ι.)


Κλινικές δραστηριότητες

Ψυχιατρική κλινική.
   
Μονάδα ψυχονεφρολογίας.
Aλλες διασυνδετικές παρεμβάσεις στο Π.Ν. Ιωαννίνων.
   


Επιστημονικό προσωπικό.

Οι συνεργάτες μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας
mdpsycho@cc.uoi.gr