Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η έρευνά μου εστιάζεται στον χώρο της Μαλακής Ύλης. Παρακάτω μια λίστα με τις τρέχουσες δραστηριότητες:

Image Διαβροχή επιφανειών, ιδιαιτέρως οι υγρόφοβες επιφάνειες

Image Μαλακή ύλη υπό περιορισμό

Image Μελέτη υάλων με φασματοσκοπία

Image Δυναμική βιοπολυμερών


Image