Διοικητικό Έργο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  1. Υπεύθυνος προγράμματος ERASMUS.

  2. Συντονιστής Επιτροπής Ιστοσελίδας και Προβολής Τμήματος.

  3. Συντονιστής Επιτροπής Παραλαβής Κτηρίου ΤΜΕΥ.

  4. Συντονιστής της Επιτροπής Διαχείρισης (μέσω Επιτροπής Ερευνών) της Υποτροφίας «Δημήτρης Καρασούλης».

  5. Κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (2008).