Επικουρικό Διδακτικό Έργο στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών (1989-1994)


Ακαδημαϊκό έτος 1993 - 1994 :

Διδασκαλία :

 • Φροντιστηρίων :
  • "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών"
  • "Κεραμικά και Ανόργανα Συνδετικά Υλικά"
 • Εργαστηρίου :
  • "Μεταλλογνωσία και Υλικά"
Σπουδαστική Εργασία :

 • Σκαρμούτσος Διονύσης


Ακαδημαϊκό έτος 1992 - 1993 :

Διδασκαλία :

 • Φροντιστηρίων :
  • "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών"
  • "Κεραμικά και Ανόργανα Συνδετικά Υλικά"
 • Εργαστηρίου :
  • "Φυσικοχημεία και Υλικά Ι"
Διπλωματικές Εργασίες :

 • Γεωργαντζάς Κώστας, Καρατζάς Θόδωρος & Νικολόπουλος Πέτρος
 • Χρυσικοπούλου Αγγελική
 • Καλογεράκης Ηλίας
 • Σταυροθανασοπούλου Παναγιώτα


Ακαδημαϊκό έτος 1991 - 1992 :

Διδασκαλία :

 • Φροντιστηρίων :
  • "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών"
  • "Κεραμικά και Ανόργανα Συνδετικά Υλικά"
 • Εργαστηρίου :
  • "Φυσικοχημεία και Υλικά Ι"
Σπουδαστικές Εργασίες :

 • Γεωργαντζάς Κώστας, Καρατζάς Θόδωρος & Νικολόπουλος Πέτρος
 • Χρυσικοπούλου Αγγελική


Ακαδημαϊκό έτος 1990 - 1991 :

Διδασκαλία :

 • Εργαστηρίων :
  • "Φυσικοχημεία και Υλικά Ι"
  • "Φυσικοχημεία και Υλικά ΙΙ"
 • Φροντιστηρίου :
  • "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών"
Διπλωματικές Εργασίες :

 • Προπτυχιακού :
  • Δεδεμάδης Νίκος & Καλτσώνης Παναγιώτης
  • Mansour Marwan & Mohamed Salahad
  • Κατεβάτης Γιάννης & Χρυσικόπουλος Κώστας
  • Φιλιπποπούλου Σταυρούλα
  • Χατζηιωάννου Χαράλαμπος


Ακαδημαϊκό έτος 1989 - 1990 :

Διδασκαλία :

 • Εργαστηρίων :
  • "Φυσικοχημεία και Υλικά Ι"
  • "Φυσικοχημεία και Υλικά ΙΙ"
 • Φροντιστηρίου :
  • "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών"
Διπλωματικές Εργασίες :

 • Προπτυχιακού :
  • Χούνδρης Γιώργος
  • Γαρμπή Ελένη & Τσίτσα Αλεξία
  • Ζαχαράκη Τασούλα & Ξύδη Ευγενία
  • Γκιντζίρης Γιώργος & Κασιμιώτης Παναγιώτης


Ακαδημαϊκό έτος 1988 - 1989 :

Διδασκαλία :

 • Εργαστηρίου :
  • "Φυσικοχημεία και Υλικά ΙΙ"
Διπλωματικές Εργασίες :

 • Προπτυχιακού :
  • Χουλιαράς Θωμάς
  • Καρούντζος Γιώργος


Συνολικά (1989-1994)
1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών, Φροντιστήρια
2. Κεραμικά και Ανόργανα Συνδετικά Υλικά, Φροντιστήρια
3. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Φροντιστήρια
4. Φυσικοχημεία και Υλικά Ι, Εργαστήρια
5. Φυσικοχημεία και Υλικά ΙΙ, Εργαστήρια
6. Μεταλλογνωσία και Υλικά, Εργαστήρια
7. Διπλωματικές εργασίες
:
:
:
:
:
:
:
:
16 εξάμηνα
4 εξάμηνα
3 εξάμηνα
1 εξάμηνο
4 εξάμηνα
3 εξάμηνα
1 εξάμηνο
24 φοιτητών