Περιγραφή
Υπηρεσίας

Δημιουργία
Σελίδων

Διεύθυνση
Επικοινωνίας

 


 


Καλώς ήλθατε στον users.uoi.gr

Ο παρών web server έχει δημιουργηθεί για την φιλοξενία των προσωπικών σελίδων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Δικαίωμα καταχώρησης σελίδων έχουν όλα τα μέλη του Ιδρύματος (προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό).
Η διεύθυνση της προσωπικής σελίδας του κάθε χρήστη έχει τη μορφή:

http://users.uoi.gr/username

αντικαθιστώντας προφανώς το "username" με το username του χρήστη.

Υπηρεσία WebDAV

Ασφαλές FTP

Στατιστικά ανα χρήση

 
Παρακαλούμε εγκαταστήστε το ψηφιακό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για ασφαλή χρήση της υπηρεσίας.
Ασφαλής πρόσβαση web-ftp
web-ftp
 
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται και υποστηρίζεται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων. Για σχόλια και προτάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση: users@uoi.gr Τηλέφωνο: 26510 97777, Δευτέρα εως Παρασκευή 08:00 - 16:00