Περιγραφή
Υπηρεσίας

Δημιουργία
Σελίδων

Διεύθυνση
Επικοινωνίας

 


 


Πληροφορίες για το users.uoi.gr


   Περιγραφή Υπηρεσίας

Στον εξυπηρετητή users.uoi.gr όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας μπορεί να τοποθετήσουν τις προσωπικές τους ιστοσελίδες. Η διεύθυνση της προσωπικής σελίδας του κάθε χρήστη έχει τη μορφή: http://users.uoi.gr/username

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση του χρήστη στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων.


   Δημιουργία Σελίδων

Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις δικές του ιστοσελίδες στον προσωπικό του υπολογιστή και κατόπιν να τις μεταφέρει στον εξυπηρετητή users.uoi.gr έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες μέσω του web.

Η μεταφορά των αρχείων γίνεται με ftp, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και συνθηματικό που δόθηκαν όταν έγινε η σχετική αίτηση.

Εναλλακτικά τα αρχεία μπορούν να τοποθετηθούν στον εξυπηρετητή μέσω ασφαλούς σύνδεσης https χρησιμοποιώντας την εφαρμογή web-ftp που βρίσκεται στη διεύθυνση https://users.uoi.gr/cgi-bin/web-ftp.cgi

Όσα αρχεία τοποθετηθούν στον κατάλογο public_html είναι ορατά από το web μέσω του URL: http://users.uoi.gr/username

Το συνολικό μέγεθος των αρχείων που μπορούν τα τοποθετηθούν από κάθε χρήστη είναι 30Mb.


   Διεύθυνση Επικοινωνίας

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων στεγάζεται στο ισόγειο του Μεταβατικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου.
Η εξυπηρέτηση των χρηστών μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

Τηλ. 26510/97777
Fax 26510/97010
E-mail: users@uoi.gr
Διεύθυνση: Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Θ. 1186, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου για υποστήριξη χρηστών από τις 1/4/2003 είναι: 8:00 - 16:00

 

 
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται και υποστηρίζεται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων.
Για σχόλια και προτάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση: users@uoi.gr
Τηλέφωνο: 26510 97777, Δευτέρα εως Παρασκευή 08:00 - 16:00