Διεύθυνση:
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Δουρούτη, Iωάννινα
Τηλ.:26510 05962
Fax:26510 05086
e-mail: aadamo@uoi.gr
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
CV (English)