Περιγραφή
Υπηρεσίας

Δημιουργία
Σελίδων

Διεύθυνση
Επικοινωνίας

 


 


Καλώς ήλθατε στον users.uoi.gr

Ο παρών web server έχει δημιουργηθεί για την φιλοξενία των προσωπικών σελίδων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Δικαίωμα καταχώρησης σελίδων έχουν όλα τα μέλη του Ιδρύματος (προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό).
Η διεύθυνση της προσωπικής σελίδας του κάθε χρήστη έχει τη μορφή:

http://users.uoi.gr/username

αντικαθιστώντας προφανώς το "username" με το username του χρήστη.

Δοκιμαστική λειτουργία των "νέων" Προσωπικών Ιστοσελίδων - Μy Web

Υπηρεσία WebDAV

Ασφαλές FTP

Στατιστικά ανα χρήση

 
Παρακαλούμε εγκαταστήστε το ψηφιακό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για ασφαλή χρήση της υπηρεσίας.
Ασφαλής πρόσβαση web-ftp
web-ftp
 
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται και υποστηρίζεται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων. Για σχόλια και προτάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση: users@uoi.gr Τηλέφωνο: 26510 97777, Δευτέρα εως Παρασκευή 08:00 - 16:00