Χρήσιμα Εγχειρίδια

Εκπαιδευτικό υλικό για τη Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων  (ΔΕΑΠΙ  — ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε)

Χημικά αέρια (ΒΑΜΒΑΚΑΣ Α.Ε)

Laboratory Safety Manual (available by University of OΚlaxoma)

 

American Chemical Society Committee

-  SAFETY AUDIT/INSPECTION MANUAL

-  Guide to minimizing waste to laboratories

-  Safety in the Elementary (K-6) Science Classroom

-  Chemical Safety for Teachers and Their Supervisors

 

 

Posters

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών

Σύμβολα επικινδυνότητας χημικών ουσιών και μέτρα πρόληψης

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία